Za časů lovců mamutů (příměstský tábor)

Přihláška LMŠ Třebíč Pondělí 22. července od 08:00 - Pátek 26. července 16:00

Výprava za našimi prapředky z mladého paleolitu s letním příměstským táborem pro děti od 6 do 10 let.

Pojďme společně nahlédnout do časů, kdy ještě lidé potkávali mamuty!

 

Budeme tvořit ze dřeva i z hlíny (a to nejenom venuše ;)), vyzkoušíme skalní umění, budeme si všemožně hrát (třeba na šamany :)) a mnoho dalšího. Čeká nás celodenní poznávací výlet do Brna. Dozvíme se spoustu zajímavostí ze života a z doby našich prapředků ze starší doby kamenné - mladého paleolitu. Moc se těšíme na všechna táborová dobrodružství s vámi! :)

 

Termín: 22. - 26. 7. 2024, každý den od 8:00 - 16:00

Věk: 6 - 10 let

Cena: 2 400 Kč 

Stravování: Obědy jsou zahrnuty v ceně tábora, svačiny si děti nosí vlastní

 

 

Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí tábora:

 

Anna Kousalová 

anna.kousalova@chaloupky.cz

tel: (+420) 702 036 604

 

 

 

Přihlášky je možné posílat do 30. 6. 2024

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.