Jsme neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí. V Kraji Vysočina působíme již od roku 1992.

Zabýváme se především environmentální výchovou a vzděláváním.

Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života.

Na sedmi pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy.

Kromě toho provozujeme sociální službu sociální rehabilitace Klub Lebeda a nabízíme  programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách. Naše zkušenosti se zahradní terapií předáváme dál.

Vzděláváme pracovníky sociálních služeb a pomáháme zavádět zahradní terapii do zařízení sociálních služeb.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.