Jsme neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí.

Zabýváme se především environmentální výchovou a vzděláváním.

Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života.

Působíme v Kraji Vysočina a to již od roku 1992.

Na sedmi pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy.

Kromě toho nabízíme i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.