Jsme neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí. V Kraji Vysočina působíme již od roku 1992.

Zabýváme se především environmentální výchovou a vzděláváním.

Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života.

Na našich pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy.

Kromě toho provozujeme sociální službu sociální rehabilitace Klub Lebeda a nabízíme  programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách. Naše zkušenosti se zahradní terapií předáváme dál.

Vzděláváme pracovníky sociálních služeb a pomáháme zavádět zahradní terapii do zařízení sociálních služeb.

Den Země 22. dubna 2021 jsme oslavili změnou názvu na 

Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola  

I tato změna nám umožní od 1. 9. 2021 otevřít v Třebíči první lesní mateřskou školu v Kraji Vysočina, která je oficiálně zapsaná ve školském rejstříku. Doposud na Vysočině jsou lesní kluby, které poskytují vzdělávání mimo školství.

Lesní mateřská škola Chaloupky je tak dalším krokem v chaloupecké vzdělávací činnosti, kdy klademe klademe důraz na pobyt venku, výchovu prožitkem a vlastní zkušeností. Složitější cesta přes zařazení do sítě škol nám umožní čerpat školskou dotaci a udržet tak školkovné na přijatelné úrovni. Poděkování patří Ivetě Machátové, která se do založení a rozvoje pracoviště v Třebíči před lety pustila.

Chaloupky o.p.s. tak rozšíří činnost ze zájmového do předškolního vzdělávání, které z hlediska školských zákonů je „vyšší liga“.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.