ZO Český svaz ochránců přírody Kněžice 

Je původním zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky. Vlastní budovy Chaloupky 

Ekovysočina

Tato společnost byla založena 25. listopadu 2015 zaměstnanci Chaloupek s cílem poskytovat zaměstnání a pomáhat se sociálním začleňováním osob znevýhodněných na trhu práce.

Chaloupky - zemědělské družstvo

Založili ho zaměstnanci Chaloupek v Zašovicích na Salátově kopci roku 2012. 

Zeměpisná společnost Morava

Dětská dobrovolná turisticko-vlastivědná organizace s více než 40ti letou tradicí. Pro chaloupky pořádá tábory a práci turistických oddílů v Brtnici. Její členové pomáhají při akcích pro veřejnost.

 

Pavučina - Síť středisek ekologické výchovy

Chaloupky jsou zakládajícím členem této celostátní organizace, která vytváří síť středisek ekologické výchovy. Spolu s dalími středisky ji založily v roce 1996. Nyní je to střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice

To však není zdaleka vše

Naši práci si nedovedeme představit bez spolupráce s

Krajem Vysočina

MAS Podhorácko

...

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.