Košík 0 

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
č. p. 109, 675 29 Kněžice

IČ: 25557475
DIČ: CZ25557475, neplátci DPH
bankovní spojení: 1466732339/0800 u České spořitelny a.s.
e-mail: info@chaloupky.cz
datová schránka: 5wnvv83
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 114.Veřejná sbírka

na rozvoj environmentálního vzdělávání a sociálních služeb, Osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina
č. KUJI 60390/2014, OE 52/2014 Vo ze dne 10.9.2014. 

Sbírkový účet: 28 00 63 11 92 / 2010Brtnice

Široká 378, 
588 32 Brtnice
tel. 567 216 881
brtnice@chaloupky.cz


ředitel (statutární orgán)
RNDr. Jozef Zetěk - 567 213 661, 731 440 921 - jozef.zetek@chaloupky.cz


programový ředitel
Ing. Martin Kříž - 568 870 359, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz


PR manager
Jan Uher - 725 186 298 - jan.uher@chaloupky.cz


účetní
Věra Kudrnová - 567 213 661, vera.kudrnova@chaloupky.cz


projektový pracovník
Bc. Marek Holemář - 567 216 881, 736 523 681, marek.holemar@chaloupky.cz

projektový pracovník (přírodní a školní zahrady)
Iveta Machátová - 567 213 662, 731 440 922, iveta.machatova@chaloupky.cz

projektový pracovník (mezinárodní projekty)
Mgr. Hana Cvachová - 777 622 516, hana.cvachova@chaloupky.cz

projektový pracovník (tvorba přírodních zahrad)
Ing. Tereza Čapková - 564 034 536, tereza.capkova@chaloupky.czKněžice a Zašovice

Kněžice 109
tel. 568 870 434
 675 29 Kněžice
knezice@chaloupky.cz


recepce, objednávky programů, ubytování
Olga Žáková - 568 870 434, 736 252 042 olga.zakova@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra / zástupce ředitele / vedoucí oddílu Cestovatelů
Ing. Martin Kříž - 568 870 359, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz


zástupce vedoucího / vedoucí oddílu Brtníci
Mgr. Vendula Šimková - 568 870 359, 603 927 941, vendula.simkova@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
RNDr. Iva Suchá
- 568 870 359, 776 603 682, iva.sucha@chaloupky.cz 
Bc. Martina Munduchová (vedoucí oddílu Brtníci) - 568 870 359, 723 146 757, martina.munduchova@chaloupky.cz 
Mgr. Tomáš Brabenec - 568 870 359, 775 330 918, tomas.brabenec@chaloupky.cz
BcA. Jakub Jansa (vedoucí oddílu Cestovatelů) - 568 870 359, 608 081 353, jakub.jansa@chaloupky.cz


vedoucí provozu
Ing. Jiří Kvasnička - 564 034 535, 731 570 222, jiri.kvasnicka@chaloupky.cz


kuchyně
Bohuslava Ampapová (vedoucí kuchyně) - 567 211 467, bohuslava.ampapova@chaloupky.cz 
Pavla Novotná - 567 211 467, pavla.novotna@chaloupky.cz


úklid a údržba
Ida Sieriková - 567 211 467 
Jana Kružíková - 568 870 359 
Jiří Málek - 564 034 535Velké Meziříčí a Baliny

Ostrůvek 288
594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831
velkemezerici@chaloupky.cz


Baliny 1
594 01 Velké Meziříčí
tel. 564 034 536


vedoucí ekocentra, koordinátor projektu Baliny
Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
Bc. Stanislav Juhas
- 566 522 831, stanislav.juhas@chaloupky.cz 
Mgr. Alena Tomandlová Ruxová - 566 522 831, alena.ruxova@chaloupky.cz
Bc. Veronika Hlávková -  566 522 831, veronika.hlavkova@chaloupky.cz

provozní pracovník
Dana Fňukalová - 566 522 831, dana.fnukalova@chaloupky.cz 
Lenka Čermáková - 564 034 536 
Lenka Cejpková - 566 522 831Klub Lebeda

vedoucí sociální služby
Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz

sociální pracovníci
Michaela Báňová DiS. - 777 486 955, 564 034 536, michaela.banova@chaloupky.cz
Bc. Martina Kalendová, DiS. - 564 034 536, martina.kalendova@chaloupky.cz

pracovníci v sociálních službách a další odborní pracovníci služby
Markéta Chmelíčková - 564 034 536, marketa.chmelickova@chaloupky.cz 
Jiří Audy - 564 034 536, jiri.audy@chaloupky.cz
E
dita Vaňková - 564 034 536, edita.vankova@chaloupky.czHorní Krupá

Horní Krupá 39
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 734 416 343
krupa@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra
Mgr. Iva Kopecká - 734 416 343, iva.kopecka@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
Mgr. Hana Bednářová     723 001 010, hana.bednarova@chaloupky.cz (na mateřské dovolené - NEVOLAT!)
Ing. Lenka Šuveríková    775 885 467, lenka.suverikova@chaloupky.cz
Mgr Z
uzana Titzová         773 167 073, zuzana.titzova@chaloupky.cz
Bc. Michala Stejskalová


Krátká

Krátká 2
592 03 Sněžné
tel. 774 512 790
kratka@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra
Mgr. Marie Rajnošková (Sára) - 774 512 790, marie.rajnoskova@chaloupky.cz

programový pracovník (lektor)
Mgr. Sylva Geffroy603 789 898, sylva.geffroy@chaloupky.czTřebíč

Brněnská 723
674 01 Třebíč
tel.: 731 440 922
trebic@chaloupky.cz


Vedoucí terénního pracoviště
Iveta Machátová - 567 213 662, 731 440 922, iveta.machatova@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)

Jaroslava Malcová (programový asistent) - 724 310 882, jaroslava.malcova@chaloupky.cz

Lenka Zbranková - 776 160 746, lenka.zbrankova@chaloupky.cz

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.