Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
č. p. 109, 675 29 Kněžice
(do 21.dubna 2021 s názvem  Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání)

IČ: 25557475
DIČ: CZ25557475, neplátci DPH
bankovní spojení: 1466732339/0800 u České spořitelny a.s.
e-mail: info@chaloupky.cz
datová schránka: 5wnvv83
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 114.Veřejná sbírka

na rozvoj environmentálního vzdělávání a sociálních služeb, Osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina
č. KUJI 60390/2014, OE 52/2014 Vo ze dne 10.9.2014. 

Sbírkový účet: 28 00 63 11 92 / 2010Brtnice

Široká 378, 
588 32 Brtnice
tel. 567 213 662
brtnice@chaloupky.cz


ředitel (statutární orgán)
RNDr. Jozef Zetěk - 567 213 661, 731 440 921, jozef.zetek@chaloupky.cz


programový ředitel
Ing. Martin Kříž - 564 034 535, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz


účetní
Věra Kudrnová - 567 213 661, vera.kudrnova@chaloupky.cz
Veronika Saláková - 567 213 661, veronika.salakova@chaloupky.cz


projektový pracovník (přírodní a školní zahrady)
Iveta Machátová - 567 213 662, 731 440 922, iveta.machatova@chaloupky.cz

projektový pracovník (mezinárodní projekty)
Mgr. Hana Cvachová - 777 622 516, hana.cvachova@chaloupky.cz


pracovnice pro PR a marketing
Eva Zeťková - 721 937 805 eva.zetkova@chaloupky.cz
Monika Dokulilová - 777 609 634, monika.dokulilova@chaloupky.cz


Kněžice a Zašovice

Kněžice 109
tel. 568 870 434
 675 29 Kněžice
knezice@chaloupky.cz


recepce, objednávky programů, ubytování
Olga Žáková - 568 870 434, 736 252 042, olga.zakova@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra / programový ředitel
Ing. Martin Kříž - 564 034 535, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz


zástupce vedoucího / vedoucí oddílu Brtníci
Mgr. Vendula Šimková (vedoucí oddílu Plšíci) - 568 870 359, 603 927 941, vendula.simkova@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
RNDr. Iva Suchá
- 568 870 359, 776 603 682, iva.sucha@chaloupky.cz 
Bc. Martina Munduchová (vedoucí oddílu Lumíci) - 568 870 359, 723 146 757, martina.munduchova@chaloupky.cz 
BcA. Jakub Jansa (vedoucí oddílu Cestovatelů) - 568 870 359, 608 081 353, jakub.jansa@chaloupky.cz


vedoucí provozu
Marek Ondráček - 910 059 574, 737 612 232, marek.ondracek@chaloupky.cz


kuchyně
Pavla Novotná (vedoucí kuchyně) - 567 211 467, 725 085 238, pavla.novotna@chaloupky.cz
Ida Sieriková - 567 211 467 


úklid a údržba
Jana Kružíková - 568 870 359 
Tomáš Kružík - 731 440 923Velké Meziříčí a Baliny

Ostrůvek 288
594 01 Velké Meziříčí
tel. 566 522 831
mobil: 731 440 924
velkemezirici@chaloupky.cz


Baliny 1
594 01 Velké Meziříčí
tel. 564 034 536


vedoucí ekocentra, koordinátor projektu Baliny
Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
Mgr. Alena Tomandlová Ruxová - 566 522 831, alena.ruxova@chaloupky.cz
Bc. Veronika Hlávková - 566 522 831, veronika.hlavkova@chaloupky.cz (na mateřské dovolené)
Bc. Martina Janečková - 566 522 831, martina.janeckova@chaloupky.cz

provoz
Dana Fňukalová - 566 522 831, dana.fnukalova@chaloupky.cz 
Lenka Čermáková - 564 034 536 
Lenka Cejpková - 566 522 831Klub Lebeda

vedoucí sociální služby
Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz

sociální pracovníci
Michaela Báňová DiS. - 777 486 955, 564 034 536, michaela.banova@chaloupky.cz
Bc. Martina Kalendová, DiS. - 564 034 536, martina.kalendova@chaloupky.cz

pracovníci v sociálních službách a další odborní pracovníci služby
Markéta Chmelíčková - 564 034 536, marketa.chmelickova@chaloupky.cz 
Jiří Audy - 564 034 536, jiri.audy@chaloupky.cz
Edita Vaňková - 564 034 536, edita.vankova@chaloupky.czHorní Krupá

Horní Krupá 39
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 734 416 343
krupa@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra
Mgr. Iva Kopecká - 734 416 343, iva.kopecka@chaloupky.cz


programoví pracovníci (lektoři)
Ing. Marie Kašíková607 874 768, marie.kasikova@chaloupky.cz Krátká

Krátká 2
592 03 Sněžné
tel. 734 523 758
kratka@chaloupky.cz


vedoucí ekocentra
Mgr. Sylva Geffroy – 734 523 758,  567 216 881, sylva.geffroy@chaloupky.cz

programoví pracovníci (lektoři)
Mgr. Marie Rajnošková (Sára) – 774 512 790, marie.rajnoskova@chaloupky.cz
Mgr. Marie Jeřábková – 731 598 980, marie.jerabkova@chaloupky.czTřebíč – lesní mateřská škola

Družstevní ulice – konečná (zahrada za Alzheimercentrem s č.p. 1320)
674 01 Třebíč
tel.: 601 531 798
trebic@chaloupky.cz


vedoucí Lesní MŠ
Mgr. Markéta Machátová (vedoucí učitelka LMŠ) – tel. +420 608 834 934, marketa.machatova@chaloupky.cz

průvodci lesní mateřské školy
Natálie Buriánová (průvodkyně v LMŠ) – natalie.burianova@chaloupky.cz
Bc. Jana Pánková (průvodkyně v LMŠ) –  jana.pankova@chaloupky.cz
Richard Schneider (průvodce v LMŠ) – richard.schneider@chaloupky.cz
Anna Kousalová (průvodkyně v LMŠ) –  anna.kousalova@chaloupky.cz

vedoucí kroužků
Pavlína Křivanová (vedoucí kroužku Pupalka) – pavlina.krivanova@chaloupky.cz
Anna Kousalová (vedoucí kroužku Pupalka) –  anna.kousalova@chaloupky.cz
Bc. Adéla Svobodová (vedoucí kroužku Včeličky) – tel. +420 601 579 039, adela.svobodova@chaloupky.cz
Bc. Jana Pánková (vedoucí kroužku Včeličky) –  jana.pankova@chaloupky.cz 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.