Otevíráme dětem, mládeži i dospělým
tajemství přírody,
její hloubku, krásu, křehkost.
Posilujeme znalosti, dovednosti a postoje,
které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě,
ekologicky odpovědnému jednání
a udržitelnému způsobu života. 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.