Sociální podnikání

V listopadu 2015 se Chaloupky rozhodly rozšířit svoji činnost v oblasti sociálního podnikání a založily firmu Ekovysočina. Ta ve své zakládací listině deklaruje, že byla založena za účelem společensky prospěšného cíle zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce s tím, že zisk bude reinvestován do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho společensky prospěšných cílů.

Více se dozvíte přímo na stránkách Ekovysočina.cz

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.