Název: Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola

(do 21.dubna 2021 s názvem Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání)
 
Sídlo: č.p. 109, 675 29 Kněžice

IČ: 25557475

DIČ: CZ25557475, neplátci DPH

Statutární orgán - ředitel: RNDr. Jozef Zetěk

Zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 114, datum zápisu 10. února 1999.

Zakladatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460

Telefon: 567 213 661

E-mail: info(a)chaloupky.cz

Internetové stránky: www.chaloupky.cz

Poštovní adresa: Chaloupky o.p.s., Široká 378, 588 32 Brtnice

Běžný účet  č. 1466732339 / 0800 vedený u České spořitelny a.s.

Rejstřík škol a školských zařízení vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
Identifikátor právnické osoby: 600 030 784

1. Mateřská škola (lesní mateřská škola)
kapacita: 15 dětí
IZO: 181 123 908 
zázemí školy: parc. č. 502/1, 674 01 Třebíč
Datum zápisu do rejstříku: 27. 8. 2021
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2021
 
2. Dům dětí a mládeže
IZO: 108 026 221
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti: 30. 5. 1996
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. č.p. 109, 675 29 Kněžice 
2. Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí 
3. č.p. 39, 580 01 Horní Krupá 
4. č.p. 1, 594 01 Baliny 
5. č.p. 13, 675 21 Zašovice

Akreditace vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
MŠMT, č. j. 20 323/2006-25.

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí:
Registrace sociální služby ze dne 17. 2. 2015,

Poskytovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní

Identifikátor: 1429938

 

Historie

Historie organizace se datuje od roku 1991, kdy jsme zahájili první ekologické vzdělávací programy.

Zakladatelkou společnosti Chaloupky byla Květoslava Burešová.

 


Veřejná sbírka

na rozvoj environmentálního vzdělávání a sociálních služeb, Osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina

č. KUJI 60390/2014, OE 52/2014 Vo ze dne 10.9.2014. 

Sbírkový účet: 28 00 63 11 92 / 2010


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.