Název: Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola

(do 21.dubna 2021 s názvem Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání)
 
Sídlo: č.p. 109, 675 29 Kněžice

IČ: 25557475

DIČ: CZ25557475, neplátci DPH

Statutární orgán - ředitel: RNDr. Jozef Zetěk

Zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 114, datum zápisu 10. února 1999.

Zakladatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČ 18825460

Telefon: 567 213 661

E-mail: info(a)chaloupky.cz

Internetové stránky: www.chaloupky.cz

Poštovní adresa: Chaloupky o.p.s., Široká 378, 588 32 Brtnice

Běžný účet  č. 1466732339 / 0800 vedený u České spořitelny a.s.

 

Rejstřík škol a školských zařízení vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Zařazení do sítě škol, předškolních zřízení a školských zařízení na základě Rozhodnutí MŠMT č. j. 32 209/98-21 s účinností od 1. 1. 1999.

Identifikátor právnické osoby: 600 030 784

Druh/typ školského zařízení: dům dětí a mládeže

IZO: 108 026 221

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Kněžice 109, 675 29 Kněžice

Zašovice 13/13, 675 21 Okříšky

Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí

Baliny 1/1, 594 01 Velké Meziříčí

Horní Krupá 39, 580 01 Havlíkův Brod

Akreditace vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
MŠMT, č. j. 20 323/2006-25.

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí:

Registrace sociální služby ze dne 17. 2. 2015,

Poskytovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní

Identifikátor: 1429938

 

Historie

Historie organizace se datuje od roku 1991, kdy jsme zahájili první ekologické vzdělávací programy.

Zakladatelkou společnosti Chaloupky byla Květoslava Burešová.

 


Veřejná sbírka

na rozvoj environmentálního vzdělávání a sociálních služeb, Osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina

č. KUJI 60390/2014, OE 52/2014 Vo ze dne 10.9.2014. 

Sbírkový účet: 28 00 63 11 92 / 2010


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.