Akce pro veřejnost

Kromě programů pro školy připravují Chaloupky i akce pro nejširší veřejnost. Jsou to přednášky, besedy i workshopy. Pestrou a zajímavou celoroční nabídku mají pro děti. Ty mohou ve svém volném čase navštěvovat  oddíly a kroužky a pod vedením odborných lektorů vyrážet na výlety a výpravy do okolí. Z dětí se tak stávají cestovatelé, historici, archeologové, badatelé...

Na prázdniny jsou vždy připraveny příměstské i pobytové tábory, jejichž součástí je osvojování si lesní moudrosti, získávání vztahu ke krajině, regionu a historii. Pobytové tábory jsou buď klasické stanové, speciální kovářské a divadelní, nebo ty určené pro rodiny s malými dětmi.

Na jarní prázdniny připravujeme jak příměstské tábory (třeba na statku), tak i pobytovou zimí expedici.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.