Lesní mateřská škola

Vážení rodiče a příznivci lesních mateřských škol!

Jak se k Vám pravděpodobně doneslo, Chaloupky v září tohoto roku otevírají Lesní mateřskou školu (dále jen LMŠ). Sídlo bude mít ve čtvrti Horka-Domky na Družstevní ulici na zahradě za zařízením IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. 

LMŠ bude první lesní mateřskou školou zapsanou ve školském rejstříku v Kraji Vysočina. Stali jsme se členy Asociace lesních mateřských škol. Získáváme tak cenné a ověřené informace o činnosti lesních MŠ.

Nyní (únor 2021) připravujeme výběrové řízení na pracovníky LMŠ, jak na pozici pedagogických, tak i nepedagogických a provozních pracovníků.

 

Stravování dětí bude smluvně zajištěno školní kuchyní při Speciální MŠ na Družstevní ulici.

Prvním velkým krokem při budování zázemí je pořízení maringotky. Postupně do otevření LMŠ budeme pořizovat i další nutné součásti, jako jsou kompostovací záchody, druhá maringotka či dřevěný domek…

Prvotní investice do projektu LMŠ nejsou malé, pokud byste nám dali dobrý tip na sponzora či materiálového podporovatele, budeme moc rádi. Do září chceme připravit estetické, bezpečné a inspirující zázemí pro Vaše děti.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.