Mgr. Markéta Machátová, průvodkyně, vedoucí Lesní MŠ

kontakt: +420 608 834 934; marketa.machatova@chaloupky.cz

Vystudovala Přírodovědnou fakultu, obor biologie – chemie - učitelství pro SŠ, pracovala na Chaloupkách a Lipce - školském zařízení pro environmentální vzdělávání jako lektorka výukových programů pro děti (MŠ, ZŠ, SŠ), podílela se na vysokoškolské výuce, organizovala a lektorovala semináře, exkurze a konference pro pedagogy, vedla tábory, přírodovědné a výtvarné kroužky pro předškolní i školní děti, rukodělné kroužky a semináře pro dospělé, spolupracovala při tvorbě metodických publikací.


“Od dětství mě provázela láska k přírodě, bylinkám, knihám a tvoření. Na vysoké škole jsem absolvovala Letní školu Rezekvítku pro vedoucí kroužků a táborů a tím začala má dlouholetá spolupráce s Lipkou, Chaloupkami a Rezekvítkem (organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou). Zde jsem potkala spoustu úžasných lidí s velkým vztahem k přírodě, její ochraně a vzdělávání dětí a učila se od nich trpělivosti, laskavosti a nesoudícímu přístupu k ostatním.”


Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Výchova nevýchovou, První pomoc při vzteku dítěte, SocioEmoční učení v MŠ, Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku, Jak vzorce chování ovlivňují výchovu našich dětí, Ekologická výchova na škole, Příroda jako velká učebna a sportoviště aneb nebojte se učit venku!, Řešení kázeňských problémů aneb Jak motivovat nemotivovaného žáka,
Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Školní zahrady a veřejná prostranství v souladu s přírodou, Badatelská výuka, Výtvarné hry pro školy a školky, Nadchněte děti pro tvoření...

Bc. Jana Pánková, průvodkyně, vedoucí kroužku pro rodiče s dětmi

kontakt: jana.pankova@chaloupky.cz

Jana se s dětmi potkává ve školce třikrát týdně a také vede kroužek Včeličky, který je pro rodiče s dětmi. Je maminka na mateřské dovolené a díky svým studiím má k přírodě velmi blízko.

"Vystudovala jsem bakalářský obor Biologie a nastoupila na navazující Zoologii se specializací na Ekologii živočichů. K přírodě mám velmi blízko a ráda bych své poznatky a vědomosti předávala dál a dostala jsem tuto úžasnou příležitost! Stále jsem máma na rodičovské dovolené a zbytek svého času se věnuji fotografii a vzdělávání. Aktuálně absolvuji kurz Chůvy a v blízké době se chystám nastoupit na pedagogický obor. Velkou inspiraci, nejen ve výchově, čerpám od Šárky Mikové z Teorie typů, od Zdeňky Staňkové z blogu Děti jsou taky lidi a z přístupů jako je například Nevýchova či Dovychovat, a mnohých dalších. Respektující přístup k dětem i dospělým se pro mě stal mojí alfou i omegou. Ve školce preferuji zážitkovou pedagogiku a individuální přístup k dětem se zaměřením na rozvoj jejich talentů. S radostí, otevřeným srdcem, myslí a zdravým tělem se ze šťastných dětí stávají šťastní dospělí, kteří se neustále učí a tím rostou.“

Natálie Buriánová, průvodkyně

kontakt: natalie.burianova@chaloupky.cz

Richard Schneider, průvodce 

kontakt: richard.schneider@chaloupky.cz

Anna Kousalová, průvodkyně

kontakt: anna.kousalova@chaloupky.cz

Bc. Adéla Svobodová, vedoucí kroužku pro rodiče s dětmi, speciální pedagog

kontakt: +420 601 579 039; adela.svobodova@chaloupky.cz

Zkušenosti získala dvouletou praxí v lesní mateřské škole V Závětří v Brně, pořádáním akcí a táborů pro děti a mládež pro DDM Třebíč. Má bakalářský titul ze speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, se specializací na logopedii a surdopedii.

„Již dlouhé roky pracuji s dětmi různých věkových kategorií v rámci organizace DDM Třebíč a realizuji projekty pro děti různých věkových kategorií. Práce s dětmi mě vždy velice bavila a čas s nimi strávený mi připadá velmi smysluplný. Od starších dětí jsem si postupně hledala cestu k těm úplně nejmenším. Dva roky jsem pracovala v lesní mateřské škole v Závětří v Brně, kde jsem byla seznámena s lesní pedagogikou a získala jsem řadu nových zkušeností. Domnívám se, že ti nejmenší z nás potřebují lásky a péče nejvíce, protože pocity, které jejich dětství zaplňují, formují jejich osobnost. Mám vystudovaný bakalářský program Speciální pedagogika, se zaměřením na vady řeči a sluchové postižení.“

Kurzy: I. modul znakového jazyka, zdravotnický kurz první pomoci MAMA, Akreditovaný kurz Poruchy chování a sociálně patologické chování ve školním prostředí I., Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Dítě s poruchou attachmentu, dítě s vývojovým traumatem, dítě z pěstounské či adoptivní rodiny v MATEŘSKÉ ŠKOLE, Environmentální výchova v MŠ, Zázraky přírody (přírodní děje a jak je vysvětlit žákům)

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.