Mgr. Markéta Machátová, průvodkyně, vedoucí Lesní MŠ

kontakt: +420 608 834 934; marketa.machatova@chaloupky.cz

Vystudovala Přírodovědnou fakultu, obor biologie – chemie - učitelství pro SŠ, pracovala na Chaloupkách a Lipce - školském zařízení pro environmentální vzdělávání jako lektorka výukových programů pro děti (MŠ, ZŠ, SŠ), podílela se na vysokoškolské výuce, organizovala a lektorovala semináře, exkurze a konference pro pedagogy, vedla tábory, přírodovědné a výtvarné kroužky pro předškolní i školní děti, rukodělné kroužky a semináře pro dospělé, spolupracovala při tvorbě metodických publikací.

“Od dětství mě provázela láska k přírodě, bylinkám, knihám a tvoření. Na vysoké škole jsem absolvovala Letní školu Rezekvítku pro vedoucí kroužků a táborů a tím začala má dlouholetá spolupráce s Lipkou, Chaloupkami a Rezekvítkem (organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou). Zde jsem potkala spoustu úžasných lidí s velkým vztahem k přírodě, její ochraně a vzdělávání dětí a učila se od nich trpělivosti, laskavosti a nesoudícímu přístupu k ostatním.”


Kurzy a semináře: Respektovat a být respektován, Výchova nevýchovou, První pomoc při vzteku dítěte, SocioEmoční učení v MŠ, Jak pracovat s dítětem s PAS v předškolním věku, Jak vzorce chování ovlivňují výchovu našich dětí, Ekologická výchova na škole, Příroda jako velká učebna a sportoviště aneb nebojte se učit venku!, Řešení kázeňských problémů aneb Jak motivovat nemotivovaného žáka, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Školní zahrady a veřejná prostranství v souladu s přírodou, Badatelská výuka, Výtvarné hry pro školy a školky, Nadchněte děti pro tvoření a další, Primární logopedická prevence, Well-being a psychohygiena v MŠ.

Bc. Jana Pánková, průvodkyně, vedoucí kroužku pro rodiče s dětmi

kontakt: jana.pankova@chaloupky.cz

Jana se s dětmi potkává ve školce třikrát týdně a také vede kroužek Včeličky, který je pro rodiče s dětmi. Je maminka na mateřské dovolené a díky svým studiím má k přírodě velmi blízko.

"Vystudovala jsem bakalářský obor Biologie a nastoupila na navazující Zoologii se specializací na Ekologii živočichů. K přírodě mám velmi blízko a ráda bych své poznatky a vědomosti předávala dál a dostala jsem tuto úžasnou příležitost! Stále jsem máma na rodičovské dovolené a zbytek svého času se věnuji fotografii a vzdělávání. Absolvovala jsem kurz Chůvy a nastoupila jsem na pedagogický obor, Předškolní a mimoškolní pedagogika. Velkou inspiraci, nejen ve výchově, čerpám od Šárky Mikové z Teorie typů, od Zdeňky Staňkové z blogu Děti jsou taky lidi a z přístupů jako je například Nevýchova či Dovychovat, a mnohých dalších. Respektující přístup k dětem i dospělým se pro mě stal mojí alfou i omegou. Ve školce preferuji zážitkovou pedagogiku a individuální přístup k dětem se zaměřením na rozvoj jejich talentů. S radostí, otevřeným srdcem, myslí a zdravým tělem se ze šťastných dětí stávají šťastní dospělí, kteří se neustále učí a tím rostou.“

Kurzy: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, online webináře Teorie typů, Nevýchova a Dovychovat, Primární logopedická prevence, Well-being a psychohygiena v MŠ.

Natálie Buriánová, průvodkyně

kontakt: natalie.burianova@chaloupky.cz

Od dětství byla členem Skautu, pravidelným účastníkem táborů a výprav. Na střední škole byla zakládajícím členem sdružení, které dodnes pořádá tábory pro děti a mládež. Na pár let se odstěhovala do Anglie, kde vystudovala University of Worcester, obor Dance. Po návratu do ČR pokračuje v práci s dětmi, jako lektor tance ve své taneční škole a nyní i jako pedagog v naší lesní mateřské škole. Praxi ze školství získala jako učitelka angličtiny na SŠ.

“Od dětství mě fascinuje příroda. Čas strávený mezi rostlinami a zvířaty je pro mě balzámem pro duši. S narozením dcerky se v mém životě objevilo téma respektující a kontaktní výchovy. Postupně jsme ho rozvíjela četbou odborných knih a publikací, návštěvou seminářů a absolvováním webinářů. Nejbližší je mi přístup Lenky Staňkové z Děti jsou taky lidi. Většinu života se věnuji práci s dětmi všech věkových skupin, ať už na táborech, víkendových akcích, soustředěních, seminářích, přednáškách, či trénincích. Předávat jim vědomosti, dovednosti a lásku k přírodě mě naplňuje. Nyní můžu všechny zájmy a získané zkušenosti spojit a uplatnit v lesní mateřské školce. Největší smysl mi dává láskyplný, laskavý a respektující přístup. K lidem i přírodě.“

Kurzy: Ekohry nejen v MŠ, Důslednost ve výchově - přínosy a rizika (od Teorie typů), Výtvarné hry s dětmi, Nastavování hranic, Rozumějte dítěti s PAS, Výchova chlapců (od Dovychovat), Primární logopedická prevence, Well-being a psychohygiena v MŠ, Psychologické minimum pro práci s dětmi.

Richard Schneider, průvodce 

kontakt: richard.schneider@chaloupky.cz

 

"Už od malička mám velkou lásku k přírodě a rád trávím čas venku. Pro mě je příroda místem, kde mohu najít klid a odpočinek, ale také zábavu a dobrodružství. Už jako malý jsem chodil do skautu, kde jsem se díky skvělým vedoucím naučil mnoho nových věcí a získal mnoho zkušeností. Po čase jsem sám začal působit jako vedoucí a vedl jsem letní tábory v přírodě, což byla skvělá zkušenost. S manželkou rádi podnikáme výlety do přírody, kde se snažíme odpočinout, vychutnat si krásy přírody a nasát energii. Od té doby, co se nám narodil syn, se nám stala příroda ještě důležitější. Protože preferuji respektující výchovu a pobyt v přírodě, považuji lesní školky za skvělou volbu. Do práce v lesní školce jsem byl lákán už několikrát, ale až teď pro to dozrál čas a práce s dětmi mi dává velký smysl. Dodělal jsem si kurz chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a další kurzy budou následovat. Kromě toho mám také velkou zálibu v práci se dřevem a řemeslech celkově. Baví mě tvořit a vyrábět různé předměty ze dřeva, a rád bych tuto zálibu přenesl i na děti v lesní školce. Věřím, že práce s dřevem může být pro děti velmi zábavná a užitečná a že takové aktivity mohou podpořit jejich kreativitu a rozvoj dovedností. Kromě řemesel se také velmi rád věnuji fotografii. V přírodě nacházím nekonečné množství námětů a snažím se zachytit krásu okamžiku. Fotografování mi dodává radost a zároveň mi umožňuje sdílet krásy přírody s ostatními lidmi. Rád bych tuto zálibu předával i dětem v lesní školce, aby mohly objevovat krásy světa kolem sebe. Jsem velmi nadšený, že mohu být průvodcem v týmu lesní školky a pomáhat dětem rozvíjet se v přátelském a respektujícím prostředí."

KurzyChůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Primární logopedická prevence, Well-being a psychohygiena v MŠ.

Mgr. Anna Kousalová, průvodkyně

kontakt: anna.kousalova@chaloupky.cz

Ve studentských letech jezdila na akce Hnutí Brontosaurus a pomáhala s organizací některých jejich akcí. Vedla kroužek Přírodovědci a stejnojmenný příměstský tábor. Pracovala v Ústavu biologie obratlovců ve Studenci, kde vedle terénní a laboratorní práce hlídala děti kolegů. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu, obor antropologie a obor biologie – zoologie a absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení školní výuky. Nyní pracuje jako průvodce v lesní MŠ a spolu s kolegyní Pavlínou Křivanovou vede kroužek Pupalka pro děti od 5 do 9 let.

„Odjakživa mám velice blízko k přírodě a k přírodním vědám vůbec. Od narození dcerky se intenzivněji zajímám o dětskou psychologii a výchovu. Zajímavé a inspirující informace a přístupy čerpám zejména četbou knih (Cesta ke šťastnému dětství, Bezpodmínečné rodičovství, Výchova bez poražených, Najděte si svého marťana, Uvolněné rodičovství, Zdravý rozum ve výchově, Svobodná hra,...). A raduji se z každé chvíle s dcerkou a fascinovaně sleduji to neuvěřitelné nadšené dětské objevování světa, tentokrát z jiného úhlu pohledu. Po absolvování kurzu Chůva jsem dostala úžasnou smysluplnou příležitost pracovat jako průvodce v lesní mateřské školce. Myslím, že empatický, laskavý a trpělivý, ale zároveň jasný a důsledný přístup k dětem je nesmírně důležitý. S čím se děti potkají v raném dětství je nevratně ovlivní na celý život. Každé dítě si najde svou cestu, ale je na nás dospělých pomoci jim najít tu pro ně nejvhodnější a umožnit jim prožít šťastné a radostné dětství. Aby z nich vyrostli šťastní, vyrovnaní, vnímaví a zdravě sebevědomí lidé. A, myslím, že v lesní školce máme jako průvodci více než jinde mimořádnou příležitost pomoci přivést děti nejenom ke spokojené cestě životem, ale i k velké lásce a respektu k přírodě. A to mě baví. Těším se na další zážitky s dětmi a jejich bezbřehou fantazii i na další sebevzdělávání.“

Kurzy: Dramatické hry a cvičení a projekty v MŠ, online kurz Nevýchovy (5 týdnů), Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči u dětí, Chůva pro děti do zahájení školní výuky, Primární logopedická prevence, Well-being a psychohygiena v MŠ.

Bc. Adéla Svobodová, vedoucí kroužku pro rodiče s dětmi, speciální pedagog

kontakt: +420 601 579 039; adela.svobodova@chaloupky.cz

Zkušenosti získala dvouletou praxí v lesní mateřské škole V Závětří v Brně, pořádáním akcí a táborů pro děti a mládež pro DDM Třebíč. Má bakalářský titul ze speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, se specializací na logopedii a surdopedii.

„Již dlouhé roky pracuji s dětmi různých věkových kategorií v rámci organizace DDM Třebíč a realizuji projekty pro děti různých věkových kategorií. Práce s dětmi mě vždy velice bavila a čas s nimi strávený mi připadá velmi smysluplný. Od starších dětí jsem si postupně hledala cestu k těm úplně nejmenším. Dva roky jsem pracovala v lesní mateřské škole v Závětří v Brně, kde jsem byla seznámena s lesní pedagogikou a získala jsem řadu nových zkušeností. Domnívám se, že ti nejmenší z nás potřebují lásky a péče nejvíce, protože pocity, které jejich dětství zaplňují, formují jejich osobnost. Mám vystudovaný bakalářský program Speciální pedagogika, se zaměřením na vady řeči a sluchové postižení.“

Kurzy: I. modul znakového jazyka, zdravotnický kurz první pomoci MAMA, Akreditovaný kurz Poruchy chování a sociálně patologické chování ve školním prostředí I., Odborné setkání/kulatý stůl k tématu: Dítě s poruchou attachmentu, dítě s vývojovým traumatem, dítě z pěstounské či adoptivní rodiny v MATEŘSKÉ ŠKOLE, Environmentální výchova v MŠ, Zázraky přírody (přírodní děje a jak je vysvětlit žákům).

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.