Vážení rodiče a příznivci lesních mateřských škol!

V září 2021 otevíráme Lesní mateřskou školu (dále jen LMŠ).

Najdete nás ve čtvrti Horka-Domky na Družstevní ulici na zahradě za zařízením IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.

Tento prostor jsme získali do nájmu od města Třebíč na části bývalé školní zahrady ZŠ Václavské náměstí. Od února 2021 jsme začali připravovat výběrové řízení na pracovníky LMŠ, a to jak na pozici pedagogických, tak i nepedagogických a provozních pracovníků. 

LMŠ bude první lesní mateřskou školou zapsanou ve školském rejstříku v Kraji Vysočina. Stali jsme se členy Asociace lesních mateřských škol, díky čemuž získáváme cenné a ověřené informace o činnosti lesních MŠ.

Zahradu bychom vám chtěli představit začátkem května, kdy také proběhne zápis. 

Na start v budování zázemí a vysázení zahrady jsme získaly grant v rámci programu Zelené oázy vyhlašovaném Nadací Partnerství a společností MOL Česká republika. Zahrada bude pro děti z LMŠ herním, výukovým, ale i pěstebním prostorem.

V plánu máme společné workshopy s rodiči a veřejností. Živý vrbový plot pod vedením zahradníka Vlastimila Vejtasy z Jaroměřic je již vysázen. 

 

Kvůli vládním nařízením jsme to zvládli vlastními silami, ale těšíme se na další akce, kdy se s vámi potkáme. Na nich dosázíme ovocné stromy, jedlé bobulové keře, bylinky a trvalky. Ze Zahrady u řeky sem přemístíme vysoké záhony, které si děti osejí a osází zeleninou, která jim bude zpestřovat svačinky, dále dendrofon a naučné tabule. Z grantu nakoupíme nářadí, přenosné ohniště a vybudujeme pískoviště.

LMŠ bude mít maximální kapacitu 24 dětí. Jako pevné zázemí budou sloužit dvě maringotky, kompostovací WC, v sezoně kruhový stan a časem třeba i jurta či slaměný domek. Stravování dětí bude smluvně zajištěno školní kuchyní při Speciální MŠ na Družstevní ulici.

Věříme, že epidemiologická situace nám dovolí, abychom budování zahrady co nejdříve podnikali společně s rodiči a třeba i veřejností. Jakoukoliv pomoc uvítáme.

Prvotní investice do projektu LMŠ nejsou malé. Pokud byste měli dobrý tip na sponzora či materiálového podporovatele, budeme moc rádi. Do září chceme připravit estetické, bezpečné a inspirující zázemí pro Vaše děti.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.