PRO ŠKOLY A UČITELE NABÍZÍME

Výukové programy

Výukové programy nabízíme na šesti pracovištích po celé Vysočině. Najdete tu programy od dvou hodin trvání, až po pobytové pětidenní akce.

Další vzdělávání pedagogů

Najdete tu kalendář akcí pro učitele na aktuální školní rok, ale i semináře, se kterými přijedeme k vám do školy a školní zahrady.

Přírodovědné soutěže

Každoročně pořádáme pro základní školy soutěž Zlatý list a pro středoškoláky Ekologickou olympiádu.

Mrkev

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

Mrkvička

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy

Šablony

Specializujeme se na badatelsky orientovanou výuku, na místně ukotvené učení a na přenos běžného učiva napříč předměty do zahrady či přírody

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.