Košík 0 

Sociální oblast - Klub Lebeda

Nabízíme a připravujeme kurzy, odborné semináře, rehabilitační pobyty i tábory

Proč jsme tady

Klub Lebeda je určen pro osoby sociálně znevýhodněné, Najdete ho v ekocentru Chaloupky Baliny u Velkého Meziříčí. Toto bezbariérové ekocentrum sídlí v zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku Balinské údolí. Podstatná část usedlosti byla nákladně zrekonstruována. Bezbariérový prostor sestává z učebny, sálu a rozsáhlé terapeutické zahrady, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem.


Služba je řádně registrována dle zákonač. 108/2006 Sb. o sociálních službách, identifikátor služby: 1429938 v registru poskytovatelů sociálních služeb.


Poslání služby: Poskytováním sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie přispívat k integraci osob z cílové skupiny a k odstraňování bariér, které vyplývají z jejich znevýhodnění.

Adresa poskytování služby: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Kontakt: klublebeda@chaloupky.cz, 564 034 536, 777 486 955

Vedoucí služby: Mgr. Jana Audy

Sociální pracovnici služby: Michaela Báňová, Dis., Bc. Martina Kalendová, Dis.

Pracovníci služby: Markéta Chmelíčková, Jiří Audy, Edita Vaňková

Provozní doba: po - čt: 8:00 - 15:00

Forma poskytování služby: ambulantní

Cílová skupina služby: Znevýhodněné osoby na základě nejčastěji zdravotního, tělesného, mentálního či kombinovaného postižení ve věku od patnácti do šedesáti čtyř let, kteří jsou převážně v domácí péči svých rodičů či opatrovníků.

Typickým uživatelem služby je osoba se znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, na otevřeném trhu práce je díky svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná a chráněné pracovní místo nevyužívá z důvodu jejich nedostatečné nabídky. Je v péči opatrovníků, nejčastěji, rodičů, kteří mají díky ostatním povinnostem (péče o další sourozence, finanční zabezpečení rodiny) omezenou kapacitu věnovat se plně jeho dalšímu rozvoji. Může být uživatelem některé z pobytových služeb typu podpora samostatného bydlení apod. nebo částečně využívat jiných služeb. Jeho možnosti dalšího rozvoje, vzdělávání a integrace jsou omezené.

Cíle služby: Hlavním cílem je zvyšovat samostatnost a soběstačnost uživatele podle jeho potřeb a možností. Služba je poskytována aplikací sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie, pomáhá chápat uživatele služby jak "celek" a rozvíjet jeho dovednosti a schopností komplexně dle jeho potřeb. Možnosti podpory uživatele mohou být rozděleny do pěti oblastí:

fyziologická oblast: rozvoj, zachování a zlepšení motoriky, koordinace, rovnováhy, povzbuzení smyslového vnímání;

kognitivní oblast: trénování paměti, rozvoj kreativity, časová, prostorová a situační orientace, napodobení, porozumění a řečové vyjadřování, čtení a psaní;

psychicko-emocionální oblast: schopnost kontaktu, radost, sebehodnocení a externí hodnocení, stabilita a flexibilita, sebeúcta, zájem o budoucnost.

sociální oblast: možnost kontaktu a komunikace, interakce, identifikace ve skupině a v okolí, jednání vůči sobě a ostatním;

rozvoj vlastní identity: vnímání vlastního působení a možnosti být potřebný, zjevné smysluplné jednání, motivace angažovanost, prožitek vlastních hranic a v pozitivním smyslu.


Provozní doba služby: vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin - možnost přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů


Finanční spoluúčast uživatele na službě: v souladu s § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba sociální rehabilitace - ambulantní forma poskytována bezplatně bez úhrady uživatele služby.


Klub Lebeda
Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí
kontakt: Mgr. Jana Audy - 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz