Košík 0 

Chaloupky Krátká - Dům přírody Žďárských vrchů

Základna je historický statek čp. 2, který pochází z 2. poloviny 19. století a je nejstarším domem ve vsi. Obec Krátká je vesnická památková rezervace. Uchoval se zde jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury v oblasti Žďárských vrchů. Malebnost lidových staveb je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny. Interiéry ekocentra dosud neposkytují potřebné zázemí pro badatelskou činnost, a proto hlavními programy odehrávajícími se uvnitř statku jsou ty, které ukazují tradiční venkovský život převážně v období svátků.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny je od roku 2013 naplánována rozsáhlá přestavba statku a jeho přeměna v Dům přírody Žďárských vrchů. Chaloupky o.p.s. jsou vybraným provozovatelem. V jeho horním patře získáme výukové a pracovní prostory. Současné vybavení ekocentra Krátká odpovídá jeho zaměření na terén: badatelské batůžky, dalekohledy, GPS navigační přístroje, buzoly, mapy, lupy, terénní mikroskop, klíče k určování přírodnin, encyklopedické publikace přírodovědného zaměření…

Našimi partnery jsou:


Chaloupky Krátká
Krátká 2, 592 03 Sněžné
kontakt: Marie Rajnošková, tel. 774 512 790, e-mail: kratka@chaloupky.cz