Krátká – nabídka programů na školní rok 2022/2023

V letošním roce naše pracoviště na Krátké nabízí kromě terénních výukových programů také programy do interiéru, pro chladnější část roku. Část programů je propojena s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů. Od dubna 2023 připravujeme klimatické programy pro II. stupně ZŠ.

Programy počítají s přestávkou na svačinu. Začátek programu přizpůsobíme vašim požadavkům.

Adresa pracoviště: Dům přírody Žďárských vrchů Krátká 2, 592 03 Sněžné

Objednávání programů: Objednávejte e-mailem, kde uvádějte název vybraného programu, počet žáků, dobu (hodinu) příjezdu, případně další specifika skupiny. Po objednání obdržíte podrobnější informace a potvrzení přijetí termínu.

Zájem o objednaný program ještě jednou potvrďte 10 dní před domluveným termínem.

Objednávejte na: kratka@chaloupky.cz Výjimečně můžete použít telefonní číslo 734 523 758 (nejlépe mezi 13 – 15 hodinou).

Terénní programy se konají za každého počasí, po domluvě je můžeme přesunout na jiný termín, pokud nemáme zaplněnou kapacitu. Nutné je pro ně vybavení do terénu: uzavřená obuv, pláštěnka, vhodné oblečení.

Pro zájemce připravíme také program na míru na vámi zvolené téma a ve vámi zvoleném prostoru.

V oblasti Žďárských vrchů nabízíme také pobytové programy. Informace o nich viz níže.

Ceny ekologických výukových programů (na žáka):

120 minut: 120 Kč

180 minut: 150 Kč

Výstava s programem (120 minut): 100 Kč

Programy o klimatu od dubna 2023: 100 Kč

Program se zvýšenou náročností (cizojazyčný, více lektorů, speciální pomůcky na přání) 70 Kč/hod/žáka


 

Programy o změně klimatu (učíme od dubna 2023) - NOVINKA

pro II. stupnň ZŠ a SŠ, cena: 100 Kč/ žáka, doba trvání: 180 minut
 
Objednávejte si naše nové programy o klimatu, které budou vytvořeny jednotně pro celé Chaloupky a učit je budeme na jednotlivých pracovištích. V současné době programy připravujeme, ale objednávat je můžete už teď. Programy budou zaměřeny na to jak klima na planetě Zemi funguje, jak se ze změnami vyrovnává příroda a člověk, jaké opatření na zmírnění dopadů klimatické změny jsou v naší moci.  
Simulační hra Podnebín, která je zaměřena na adaptaci obce na změnu klimatu, je v nabídce už teď (v zimních měsících s ní přijedeme k vám do školy).
 

Zimní stopovaná - NOVINKA

MŠ + 1. roč. ZŠ / listopad – únor, 120 min, 30 dětí

Na sněhu se přes noc objevila spousta stop. Jak vypadají zvířata, kterým stopy patří? Děti se hravou formou seznámí se zvířaty, jejichž stopy mohou objevit ve volné přírodě a poznají, jak zvířata tráví zimu.


 

Výprava ke studánkám

MŠ + 1. roč. ZŠ / duben – září, 120 min, 50 dětí

Malé putování ke studánkám Barborka a Vitulka. Seznámení se s pramínky a malou vodou ve Žďár­ských vrších. Děti potkají vodní bytosti, na některé si zahrají. Vyzkouší si několik pokusů s vodou a se­známí se s tím, proč to bez vody nejde. Místo srazu po domluvě.


Ptáčkové

MŠ + 1. třída ZŠ, říjen – duben, 120 min., 40 dětí

Program zaměřený na naše nejznámějších ptáčky, propojený s expozicí. Průvodcem je skorec vodní, který představí své příbuzné od vody, z lesa i z louky.


Broučci

MŠ + 1. roč. ZŠ, listopad – duben, 120 min, 40 dětí

Program věnovaný drobné lesní žouželi. Program je formou stezky po Krátké, kde děti plní úkoly. Jeho součástí je také divadélko s Karafiátovými broučky.


Na skládce s Hodanem a Hubertem

MŠ + 1. třída ZŠ / říjen – březen, 120 min, 25 dětí

Program věnovaný nejen třídění odpadů, děti si zopakují jak třídit, popřemýšlí, co z odpadů se dá využít jinak a jak nakládat s bioodpadem. Společně si vyrobí do třídy vermikompostér a naučí se o něj starat. S programem přijedeme i za vámi do školky.


Výprava za betlémskou hvězdou

MŠ + 1. ZŠ / listopad – prosinec, 120 minut, 35 dětí

Předvánoční program spojený s putováním k jesličkám s dárky. Děti se seznámí s postavami z českého betléma, vyrobí si stádo oveček, ozdobí vánoční perník, připraví dárek pro Ježíška a putují s betlém­skou hvězdou k jesličkám. Programem děti provázejí pastýři.

Nejsou nutné přezůvky, ale je třeba teplejší oblečení do budovy - program probíhá na starém statku. Pro děti i jejich doprovod jsou připraveny teplé nápoje.


Kůrovec za to nemůže I.

2. – 5. tř. ZŠ / duben – září, 180 min, 35 dětí

Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Důti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vy­řeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Hmyzí rodina

2. – 5. roč. ZŠ / duben – říjen, 180 minut, 40 žáků

Program probíhající v terénu i v areálu střediska je věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámí s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevují bezobratlé v zahradě i v půdě. Určují je podle klíčů, porovnávají a malují. Nechybí tvořivé aktivity a hry.


Bádáme v lese

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 40 žáků

Badatelsky terénní program v terénu i interiéru zaměřený na zkoumání a pozorování jednotlivých slo­žek lesa. Děti si ve skupinách stanoví hypotézu, kterou následnými pokusy vyvrátí či potvrdí. A na spo­lečném závěrečném sympoziu zhodnotí.


Lovci poklad?

4. – 7. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporuču­jeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památní­ku Radka Jaroše.


Seznamte se: Divočina

2. – 5. ročník ZŠ / říjen – duben, 120 minut, 45 žáků

Dokážeme ještě u nás najít opravdovou divočinu? Čím se divočina liší od dnešní přírody? Je divočina stejná ve dne a v noci ? Kam se poděla velká zvířata, která zde kdysi žila? Na to odpoví program Seznamte se divočina, který je propojený s expozicí domu přírody. 


Seznamte se: Rašelina

4. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 180 minut, 50 žáků

Pojďte a poslyšte jak „Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Dar­sko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel.“ Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Vydáme se na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámíme se s borovicí blat­kou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznáme rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín (https://mapy.cz/s/1SCqO).


Kůrovec za to nemůže II.  

6. – 9. tř. ZŠ / duben – říjen, 180 min, 35 dětí

Proč umírají lesy na Vysočině? Kdo za to skutečně může? Prozkoumáme naše smrčiny i smíšené lesy, zaměříme se na lýkožrouta a další aspekty usychajících lesů. Provedeme lesní audit a zjistíme, jak se naše lesy budou vyvíjet dál. Které dřeviny obstojí v měnícím se klimatu? Dozvíme se, jak lesům pomo­ci. Tento program vychází z aktuální situace lesů na Vysočině. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Ten vánoční čas

1. – 6. roč. ZŠ / listopad – prosinec, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na tradiční horácké vánoce. Dělí se na tři části: adventní, štědrovečerní a betlém­skou. Nejprve si připomeneme tradiční postavy horáckého adventu. Potom připravíme vánoční tabuli a ochutnáme některé polozapomenuté pokrmy. Večeři doplníme vánočním čarováním a předpovídá­ním budoucnosti. Na závěr se proměníme ve figurky z Betléma a zahrajeme si známou vánoční udá­lost. Program probíhá v interiéru starého statku.


Jak to bylo o Velikonocích

2. – 7. roč. ZŠ / březen – duben, 180 minut, 45 žáků

Převážně tvořivý a zážitkový program, v jehož průběhu si vyrobíme některé tradiční velikonoční před­měty, ale i novodobé připomínky jara, ochutnáme medové jidáše. Zamyslíme se nad významem Veli­konoc jako jarních svátků, nejen křesťanských ale i pohanských. Vyneseme Morenu a zahrajeme si hry, které dříve patřily k životu venkovských důtí. Program probíhá v interiéru statku a jeho okolí.


Dědečkovy včely a babiččiny bylinky

3. – 6. ro?. ZŠ / celoroční, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný typickým činnostem lidí na venkově: včelaření a bylinkářství. Děti se seznámí s pra­cí včelaře, života v úlu, s využitím včelích produktů a s významem včel pro přírodu. V další části pak s nejběžnějšími léčivými rostlinami, se způsobem jejich sběru, sušení a využití. V závěru se obě polo­viny propojí při vaření bylinkového čaje a ochutnávce medového pečiva. Program probíhá v interiéru i terénu.


Nitě, provázky a tkaničky

3. – 6. roč. ZŠ / říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Na­učíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stáv­ky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.


Krajíc s máslem

4. – 7. roč. ZŠ / říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný domácímu zpracování obilí a mléka: mletí obilí, výroba placek, chleba, sýra, másla a tvarohu. A pak to všechno sníme. Seznámíme se také se souvisejícím pěstováním obilí, jeho sklizní a úpravou, s chovem dobytka na statku a získáváním živočišných surovin a využitím hospodářských zvířat. Program probíhá v interiéru.


Proměny krajiny – NOVINKA

7. – 9. ročník ZŠ / listopad – duben, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na změny v krajině od příchodu člověka do současnosti.  Kromě historických souvislostí žáci také zjistí, že ne všechny změny v krajině jsou negativní. Program je propojen s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů.


Vysočina, můj domov – NOVINKA

6. – 9. ročník ZŠ/ leden – duben, 180 min, 45 žáků

Program děti provede křížem krážem Vysočinou, její přírodou, geografií, městy i vesnicemi, tradicemi i kuchyní. Nebude chybět ani zmínka o počasí a historii.POBYTOVÉ PROGRAMY

Ve spolupráci s turistickou ubytovnou Active – SVČ ve Sklené nabízíme také 3 – 5 denní pobytové programy:


Příroda Žďárských vrchů

Pobyt zaměřený na poznávání přírody a krajiny Žďárských vrchů. Věnujeme se lesu, loukám, vodě. Vydáme se na výlet ke skále a k potoku. Pracujeme s mapou a buzolou, orientujeme se v krajině. Nechybí malé tvoření a drobné hry.


Bez hmyzu to nejde

Pobyt věnovaný poznávání hmyzu a dalších drobných bezobratlých. Program je věnován nejen příro­dovědě, ale také malému sportování, výtvarným činnostem a hravým aktivitám.


Dětské práce a hrátky o padesát let zpátky

Dopolední či odpolední programy pro školy v přírodě věnované tvoření, tradicím, řemeslům a starým hrám. Děti se seznámí s životem na vsi před příchodem televize a zjistí, jaké to bylo, když nebyl k dispozici internet.


S pobytovými programy za vámi v oblasti Žďárských vrchů přijedeme i na jiné místo. 

Cena ubytování a stravy podle počtu dní a stáří dětí: 370–400 os/den, cena programu dle délky 90 – 220 os/den

V případě zájmu o tyto programy pište prosím na: marie.rajnoskova@chaloupky.cz, sylva.geffroy@chaloupky.cz

Volejte na telefon: 734 523 758

Kromě výukových programů nabízíme v Domě přírody také Návštěvu interaktivní expozice Proměny krajiny s pracovním listem a hledačkou, zakončenou  3 D filmem.

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.