Košík 0 

Krátká – nabídka programů na školní rok 2019/2020

Výukové programy pracoviště Krátká jsou věnovány, až na výjimky, přírodě, krajině a tradicím Žďárských vrchů. Statek v Krátké, kde sídlí naše pracoviště, v tomto školním roce stále prochází rekonstrukcí. Proto se řemeslné programy a další interiérové programy v letošním roce odehrávají v bývalé rychtě čp. 12 (menší skupiny) či v pronajatých prostorách  nebo u vás ve škole (větší skupiny). Programy počítají s přestávkou na svačinu. Začátek programu přizpůsobíme vašim požadavkům.

Adresa: Krátká 2, 592 03 Sněžné

Objednávání programů: Objednávejte e-mailem, kde uvádějte název vybraného programu, počet žáků, dobu (hodinu) příjezdu, případně další specifika skupiny. Po objednání obdržíte podrobnější informace a potvrzení přijetí termínu.

Objednaný program ještě jednou potvrďte 10 dní před domluveným termínem.

Objednávejte na: kratka@chaloupky.cz  Výjimečně můžete použít telefonní číslo 774 512 790 (nejlépe mezi 13 – 15 hodinou).

Terénní programy se konají za každého počasí, po domluvě je můžeme přesunout na jiný termín, pokud nemáme zaplněnou kapacitu. Nutné je pro ně vybavení do terénu: uzavřená obuv, pláštěnka, vhodné oblečení.

Pro zájemce připravíme také program na míru na vámi zvolené téma a ve vámi zvoleném prostoru.

V oblasti Žďárských vrchů nabízíme také pobytové programy. Informace o nich viz níže.

Ceny ekologických výukových programů (na žáka):

180 minut: 100 Kč
120 minut: 80 Kč
Výukový program v rámci šablon 150 Kč. V ceně podrobný popis programu a hodnotící dotazník.

Pobytové programy po domluvě

Programy si můžete s táhnout ZDE (v pdf) nebo pokračovat dále na stránce.

Ceník našich vzdělávacích služeb si stáhněte ZDE


Na skládce s Hodanem a Hubertem

MŠ + 1. třída ZŠ / říjen – březen, 60 min, 25 dětí

Program věnovaný nejen třídění odpadů, děti si zopakují jak třídit, popřemýšlí, co z odpadů se dá využít jinak a jak nakládat s bioodpadem. Společně si vyrobí do třídy vermikompostér a naučí se o něj starat. S programem přijedeme za vámi do školky.

Výprava na Drátenickou skálu

 MŠ + 1. roč. ZŠ / duben - říjen, 120 minut, 50 dětí 

Malé putování lesem kolem Drátenické skály spojené s lezením po kamenech a skalách a poznáváním přírody v přírodní rezervaci. Společně objevíme i jeskyni, ve které se schovávali dráteníci, a seznámíme se s bytostmi, které dříve patřily k tajemným obyvatelům lesa. Na trase se děti potkají s tajemným obyvatelem jeskyně a babkou kořenářkou, která jim poradí cestu z lesa. 
Děti značenou stezku absolvují bez doprovodu lektora pouze se svými pedagogy a písemným popisem cesty. Místo srazu je lesní parkoviště u obce Blatiny (https://mapy.cz/s/1SyEG)

Výprava ke studánkám

MŠ + 1. roč. ZŠ / od dubna 2020, 120 min, 50 dětí

Malé putování ke studánkám Barborka a Vitulka. Seznámení se s pramínky a malou vodou ve Žďárských vrších. Děti potkají vodní bytosti, na některé si zahrají. Vyzkouší si několik pokusů s vodou a seznámí se s tím  proč to bez vody nejde. Místo srazu po domluvě.

Výprava za betlémskou hvězdou

MŠ + 1. a 2. roč. ZŠ / listopad - prosinec, 120 minut, 35 dětí 

Předvánoční program spojený s putováním k jesličkám s dárky. Děti se seznámí s postavami z českého betléma, vyrobí si stádo oveček, ozdobí vánoční perník, připraví dárek pro Ježíška a putují s betlémskou hvězdou k jesličkám. Programem děti provázejí pastýři. 
Nejsou nutné přezůvky, ale je třeba teplejší oblečení do budovy - program probíhá na starém statku. Pro děti i jejich doprovod jsou připraveny teplé nápoje.

Hlína stojí za prozkoumání

2. – 5. tř. ZŠ / duben - říjen, 180 min., 100 Kč

Představíme dětem půdu jako zajímavý přírodní materiál, který stojí za prozkoumání a se kterým se dají dělat zajímavé věci a pokusy atd. Zkusíme společně zažít, že půda je živá.  Život jí dodává také kompost, který je nezbytnou součástí půdy. S ním děti důvěrně seznámíme.

Kůrovec za to nemůže I.  Novinka

1- 5. tř. ZŠ / duben – září, 180 min, 35 dětí

Proč umírají lesy na Vysočině? Kdo za to skutečně může? Prozkoumáme naše smrčiny i smíšené lesy, zaměříme se na lýkožrouta a další aspekty usychajících lesů. Provedeme lesní audit a zjistíme, jak se naše lesy budou vyvíjet dál. Které dřeviny obstojí v měnícím se klimatu? Dozvíme se, jak lesům pomoci. Tento program vychází z aktuální situace lesů na Vysočině – DOPORUČUJEME.

 

Za posledním vlkem

2. – 5. roč. ZŠ / duben – říjen, 180 minut, 50 žáků

Lesní program zaměřený na obyvatele lesa od nejmenších breberek k velkým lesním savcům. Program využívá nádherných prostor v okolí Koníkova a Zubří. Většina aktivit je poznávacích a hravých. Využijeme při nich památník Broučků na vrcholu Kamenice a se zdatnějšími dětmi také Vlčí kámen. Místo srazu polní cesta v obci Koníkov (https://mapy.cz/s/1SyZv)

Hmyzí rodina

2. – 5. roč. ZŠ / březen – říjen, 180 minut, 40 žáků

Program probíhající v terénu i v areálu střediska je věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámí s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevují bezobratlé v zahradě i v půdě. Určují je podle klíčů, porovnávají a malují. Nechybí tvořivé aktivity a hry.

Co tu roste

3. – 5. roč. ZŠ / duben – červen, 180 minut, 35 žáků

Poznáváme je, určujeme, hrajeme si s nimi a pomocí rostlin tvoříme. Seznámíme se s nejznámějšími léčivkami, vyrobíme si rostlinný parfém. Vybereme také nejkrásnější květiny a uspořádáme s nimi galerii v přírodě, vytvoříme květinový obličej. Květiny zapojíme také do abecedy a běžecké hry.

Bádáme v lese

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 40 žáků

Badatelsky terénní program v terénu i interiéru zaměřený na zkoumání a pozorování jednotlivých složek lesa. Děti si ve skupinách stanoví hypotézu, kterou následnými pokusy vyvrátí či potvrdí. A na společné závěrečné konferenci zhodnotí.

 

Kůrovec za to nemůže II.  NOVINKA

6. - 9. tř. ZŠ / duben – září, 180 min, 35 dětí

Proč umírají lesy na Vysočině? Kdo za to skutečně může? Prozkoumáme naše smrčiny i smíšené lesy, zaměříme se na lýkožrouta a další aspekty usychajících lesů. Provedeme lesní audit a zjistíme, jak se naše lesy budou vyvíjet dál. Které dřeviny obstojí v měnícím se klimatu? Dozvíme se, jak lesům pomoci. Tento program vychází z aktuální situace lesů na Vysočině – DOPORUČUJEME.

 

Louky u Černého lesa

1. – 6. roč. ZŠ / duben – říjen, 180 minut, 30 žáků

Terénní program v okolí Konventského rybníka u Žďáru nad Sázavou. V průběhu dopoledne děti navštíví listnatý les, mokřad, rybník, meandry potoka i torzo černého lesa. V programu se střídají naučné, zážitkové, výtvarné i hravé aktivity, při kterých děti využijí nože, zrcadla, suché pastely či GPS navigační přístroje. V závěru se přírodovědný program propojí s geniem loci místa se Zelenou horou, cisterciáckým řádem a architektem Santinim. Terénní program, místo srazu autobusová zastávka u zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Ten vánoční čas

1. – 6. roč. ZŠ / listopad - prosinec, 180 minut, 45 žáků 

Program zaměřený na tradiční horácké vánoce. Dělí se na tři části: adventní, štědrovečerní a betlémskou. Nejprve si připomeneme tradiční postavy horáckého adventu. Potom připravíme vánoční tabuli a ochutnáme některé polozapomenuté pokrmy. Večeři doplníme vánočním čarováním a předpovídáním budoucnosti. Na závěr se proměníme ve figurky z Betléma a zahrajeme si známou vánoční událost. Program probíhá v interiéru starého statku.

Jak to bylo o Velikonocích

2. – 7. roč. ZŠ / březen - duben, 180 minut, 45 žáků 

Převážně tvořivý a zážitkový program, v jehož průběhu si vyrobíme některé tradiční velikonoční předměty, ale i novodobé připomínky jara, ochutnáme medové jidáše. Zamyslíme se nad významem Velikonoc jako jarních svátků, nejen křesťanských ale i pohanských. Vyneseme Morenu a zahrajeme si hry, které dříve patřily k životu venkovských dětí. Program probíhá v interiéru statku a jeho okolí.

Dědečkovy včely a babiččiny bylinky

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 30 žáků 

Program věnovaný typickým činnostem lidí na venkově: včelaření a bylinkářství. Děti se seznámí s prací včelaře, života v úlu, s využitím včelích produktů a s významem včel pro přírodu. V další části pak s nejběžnějšími léčivými rostlinami, se způsobem jejich sběru, sušení a využití. V závěru se obě poloviny propojí při vaření bylinkového čaje a ochutnávce medového pečiva. Program probíhá v interiéru i terénu.

Nitě, provázky a tkaničky

3. – 6. roč. ZŠ / říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Naučíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stávky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.

Brambory a kaše, to je strava naše

3. – 6. roč. ZŠ / říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program věnovaný tradiční horácké stravě. Žáci se dozvědí, co se dříve na Horácku jedlo, jak se to připravovalo a uchovávalo. Ochutnají různé odrůdy brambor. Připraví si bramborové placky, vlastnoručně je usmaží a sní s povidly. Nachystají a vyzkouší různé druhy kaší: jáhlovou, pohankovou, kukuřičnou. Porovnáme stravování dříve a nyní. Program probíhá v interiéru.

Dřevo voní

3. – 7. roč. ZŠ / říjen - duben, 180 minut, 35 žáků

Program zaměřený na využití dřeva v tradiční vesnici. Žáci se seznámí s různými druhy dřeva a dřevěných výrobků. Pátrají ve vsi po dřevěných součástech staveb. Dozví se, z jakého dřeva se vyráběly lyže, sudy, hračky, hudební nástroje…a které dřevo se užívalo jen na topení. Vyzkouší si také pilku, nebozez a vrtačku, a pokud bude počasí přát, porazí stromek a nařežou ho na polínka. Program probíhá v areálu střediska i venku.

Krajíc s máslem

4. – 7. roč. ZŠ / říjen - duben, 180 minut, 30 žáků 

Program věnovaný domácímu zpracování obilí a mléka: mletí obilí, výroba placek, chleba, sýra, másla a tvarohu. A pak to všechno sníme. Seznámíme se také se souvisejícím pěstováním obilí, jeho sklizní a úpravou, s chovem dobytka na statku a získáváním živočišných surovin a využitím hospodářských zvířat. Program probíhá v interiéru.

Lovci pokladů

6. a 7. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporučujeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památníku Radka Jaroše.

Co tu roste II

6. – 9. roč. ZŠ a SŠ / duben - červen, 180 minut, 35 žáků

Jarní terénní program věnovaný pestré květeně místních luk a strání. Podle klíčů si určíme i méně známé rostliny, ochutnáváme je a vaříme z nich, a pomocí rostlin tvoříme. Vyhledáme léčivky a rostliny chráněné. Dozvíme se, jak a proč o louky pečovat. Naučíme se správně sbírat a ukládat léčivé rostlin. Zjistíme, jak by byl svět bez květů chudý, dotkneme se také rostlinné magie.
 

Seznamte se: Rašelina

4. – 9. roč. ZŠ / březen - listopad, 180 minut, 50 žáků

Pojďte a poslyšte jak "Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Darsko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel." Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Vydáme se na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámíme se s borovicí blatkou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznáme rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín (https://mapy.cz/s/1SCqO).

 POZOR, NOVINKA !!! POZOR, NOVINKA !!! POZOR, NOVINKA !!! POZOR, NOVINKA !!! 

Neskočíme na špek – program ve vašem supermarketu

8. - 9. roč. ZŠ, SŠ, říjen - duben, 120 minut

Pojďte s námi odhalit mazané triky supermarketů a staňte se poučenými zákazníky. Společně se zaměříme na problematiku privátní značky, obsahu palmového oleje v potravinách, dovozu ovoce a zeleniny ze zahraničí, biopotravin, lokálních produktů, nadbytečných obalů a dalších.

Pozor, organizace tohoto programu je velmi specifická. Program je vhodný pro školy, které mají v docházkové vzdálenosti větší obchod řetězců typu Billa, Albert, Tesco, Kaufland, Penny. První část programu se odehrává zde, poté se přesuneme do školy, kde vyhodnotíme náš průzkum. Žáci na půdě obchodu řeší individuální úkoly v malých skupinách a musí se při tom chovat slušně. Organizační detaily domluvíme při objednání programu. Program probíhá ve škole a v supermarketu. 

POBYTOVÉ PROGRAMY

Ve spolupráci s ubytovacími zařízeními ve Žďárských vrších (podle domluvy a volné kapacity zařízení) nabízíme také 2 – 5 denní pobytové programy:

Příroda Žďárských vrchů

Pobyt zaměřený na poznávání přírody a krajiny Žďárských vrchů. Jedná se o naučný  přírodovědný program doplněný drobnými hrami a výtvarnými aktivitami.

Bez hmyzu to nejde

Pobyt věnovaný poznávání hmyzu a dalších drobných bezobratlých. Program je věnován nejen přírodovědě, ale také malému sportování, výtvarným činnostem a hravým aktivitám.

Tábornické dovednosti

Pobyt v přírodě obohacený o prvky zálesáctví. Naučíme se správně připravit dřevo pro rozdělání ohně, skrýt se před deštěm, vyznat se v mapě a další drobné nezbytnosti, které jsou pro přežití v divočině nezbytné.

S pobytovými programy za vámi v oblasti Žďárských vrchů přijedeme.

V případ zájmu o tyto programy pište prosím na: kratka@chaloupky.cz

nebo volejte na telefon: 774 512 790