Krátká – nabídka programů na školní rok 2021/22

V letošním roce naše pracoviště na Krátké nabízí kromě terénních výukových programů také programy do interiéru, pro chladnější část roku. Část programů je propojena s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů.

Programy počítají s přestávkou na svačinu. Začátek programu přizpůsobíme vašim požadavkům.

Adresa pracoviště: Dům přírody Žďárských vrchů Krátká 2, 592 03 Sněžné

Objednávání programů: Objednávejte e-mailem, kde uvádějte název vybraného programu, počet žáků, dobu (hodinu) příjezdu, případně další specifika skupiny. Po objednání obdržíte podrobnější informace a potvrzení přijetí termínu.

Zájem o objednaný program ještě jednou potvrďte 10 dní před domluveným termínem.

Objednávejte na: kratka@chaloupky.cz Výjimečně můžete použít telefonní číslo 734 523 758 (nejlépe mezi 13 – 15 hodinou).

Terénní programy se konají za každého počasí, po domluvě je můžeme přesunout na jiný termín, pokud nemáme zaplněnou kapacitu. Nutné je pro ně vybavení do terénu: uzavřená obuv, pláštěnka, vhodné oblečení.

Pro zájemce připravíme také program na míru na vámi zvolené téma a ve vámi zvoleném prostoru.

V oblasti Žďárských vrchů nabízíme také pobytové programy. Informace o nich viz níže.

Ceny ekologických výukových programů (na žáka):

120 minut: 100 Kč

180 minut: 120 Kč

Výstava s programem (120 minut) 90 Kč

Výukový program v rámci šablon 150 Kč. V ceně podrobný popis programu, uvedení do tématu a hodnotící dotazník.

Program se zvýšenou náročností (cizojazyčný, více lektorů, speciální pomůcky na přání) 70 Kč/hod/žák

Nabídku programů si můžete s táhnout ZDE (v pdf) nebo pokračovat dále na stránce.

Ceník našich vzdělávacích služeb si stáhněte ZDE


Výprava ke studánkám - NOVINKA

MŠ + 1. roč. ZŠ / duben – září, 120 min, 50 dětí

Malé putování ke studánkám Barborka a Vitulka. Seznámení se s pramínky a malou vodou ve Žďár­ských vrších. Děti potkají vodní bytosti, na některé si zahrají. Vyzkouší si několik pokusů s vodou a se­známí se s tím, proč to bez vody nejde. Místo srazu po domluvě.


Ptáčkové – NOVINKA

MŠ + 1. třída ZŠ, říjen – duben, 120 min., 40 dětí

Program zaměřený na naše nejznámějších ptáčky, propojený s expozicí. Průvodcem je skorec vodní, který představí své příbuzné od vody, z lesa i z louky.


Broučci – NOVINKA

MŠ + 1. roč. ZŠ, listopad – duben, 120 min, 40 dětí

Program věnovaný drobné lesní žouželi, zvláště pak světluškám. Program je propojený s expozicí a jeho součástí je také divadélko s Karafiátovými broučky.


Na skládce s Hodanem a Hubertem

MŠ + 1. třída ZŠ / říjen – březen, 120 min, 25 dětí

Program věnovaný nejen třídění odpadů, děti si zopakují jak třídit, popřemýšlí, co z odpadů se dá využít jinak a jak nakládat s bioodpadem. Společně si vyrobí do třídy vermikompostér a naučí se o něj starat. S programem přijedeme i za vámi do školky.


Výprava za betlémskou hvězdou

MŠ + 1. ZŠ / listopad – prosinec, 120 minut, 35 dětí

Předvánoční program spojený s putováním k jesličkám s dárky. Děti se seznámí s postavami z českého betléma, vyrobí si stádo oveček, ozdobí vánoční perník, připraví dárek pro Ježíška a putují s betlém­skou hvězdou k jesličkám. Programem děti provázejí pastýři.

Nejsou nutné přezůvky, ale je třeba teplejší oblečení do budovy - program probíhá na starém statku. Pro děti i jejich doprovod jsou připraveny teplé nápoje.


Kůrovec za to nemůže I.

2. – 5. tř. ZŠ / duben – září, 180 min, 35 dětí

Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vy­řeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Hmyzí rodina

2. – 5. roč. ZŠ / duben – říjen, 180 minut, 40 žáků

Program probíhající v terénu i v areálu střediska je věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámí s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevují bezobratlé v zahradě i v půdě. Určují je podle klíčů, porovnávají a malují. Nechybí tvořivé aktivity a hry.


Bádáme v lese

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 40 žáků

Badatelsky terénní program v terénu i interiéru zaměřený na zkoumání a pozorování jednotlivých slo­žek lesa. Děti si ve skupinách stanoví hypotézu, kterou následnými pokusy vyvrátí či potvrdí. A na spo­lečném závěrečném sympoziu zhodnotí.


Lovci pokladů

4. – 7. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 45 žáků

Převážně zeměpisný program zájemcům o pohyb v terénu. Využijeme při něm nejrůznější druhy map, naučíme se postupovat podle azimutu, zaběhneme si orienťák a pomocí GPS přístrojů vyhledáme v okolí schránky s pokladem. Program probíhá v okolí Samotína, Blatin a Drátenické skály. Doporuču­jeme sportovní oblečení a obuv. Sportovní program, místo srazu je v sedle nad obcí Blatiny u památní­ku Radka Jaroše.


Seznamte se: Divočina – Novinka

2. – 5. ročník ZŠ / říjen – duben, 120 minut, 45 žáků

Dokážeme ještě u nás najít opravdovou divočinu? Čím se divočina lišila od dnešní přírody? Kam se poděla velká zvířata, která zde kdysi žila. Program je propojen s expozicí Domu přírody.


Seznamte se: Rašelina

4. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ / březen – listopad, 180 minut, 50 žáků

Pojďte a poslyšte jak „Viktorin, syn krále Jiřího, na miestě pustém a dielem zarostlém řečeném Dar­sko rybník vystavěl a 20 kop kapruov klášteru ždárskému dávati musel.“ Naše výprava zamíří do ještě dávnějších časů, do doby, kdy tajgu na Vysočině obývali losi a vlci a kdy po člověku nebylo ani vidu ani slechu. Vydáme se na výpravu Dářským rašeliništěm po proudu času, seznámíme se s borovicí blat­kou, s rašelinnými loukami, ale také s těžbou poznamenanými lokalitami. Poznáme rašeliniště a jeho význam biologický, vodohospodářský a ekologický. Všechny naše smysly se mohou kochat touto krajinou drsnou a nehostinnou a zároveň pohádkově krásnou. Terénní exkurze za naturovou lokalitou, místo srazu Radostín (https://mapy.cz/s/1SCqO).


Kůrovec za to nemůže II.  

6. – 9. tř. ZŠ / duben – říjen, 180 min, 35 dětí

Proč umírají lesy na Vysočině? Kdo za to skutečně může? Prozkoumáme naše smrčiny i smíšené lesy, zaměříme se na lýkožrouta a další aspekty usychajících lesů. Provedeme lesní audit a zjistíme, jak se naše lesy budou vyvíjet dál. Které dřeviny obstojí v měnícím se klimatu? Dozvíme se, jak lesům pomo­ci. Tento program vychází z aktuální situace lesů na Vysočině. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Ten vánoční čas

1. – 6. roč. ZŠ / listopad – prosinec, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na tradiční horácké vánoce. Dělí se na tři části: adventní, štědrovečerní a betlém­skou. Nejprve si připomeneme tradiční postavy horáckého adventu. Potom připravíme vánoční tabuli a ochutnáme některé polozapomenuté pokrmy. Večeři doplníme vánočním čarováním a předpovídá­ním budoucnosti. Na závěr se proměníme ve figurky z Betléma a zahrajeme si známou vánoční udá­lost. Program probíhá v interiéru starého statku.


Jak to bylo o Velikonocích

2. – 7. roč. ZŠ / březen – duben, 180 minut, 45 žáků

Převážně tvořivý a zážitkový program, v jehož průběhu si vyrobíme některé tradiční velikonoční před­měty, ale i novodobé připomínky jara, ochutnáme medové jidáše. Zamyslíme se nad významem Veli­konoc jako jarních svátků, nejen křesťanských ale i pohanských. Vyneseme Morenu a zahrajeme si hry, které dříve patřily k životu venkovských dětí. Program probíhá v interiéru statku a jeho okolí.


Dědečkovy včely a babiččiny bylinky

3. – 6. roč. ZŠ / celoročně, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný typickým činnostem lidí na venkově: včelaření a bylinkářství. Děti se seznámí s pra­cí včelaře, života v úlu, s využitím včelích produktů a s významem včel pro přírodu. V další části pak s nejběžnějšími léčivými rostlinami, se způsobem jejich sběru, sušení a využití. V závěru se obě polo­viny propojí při vaření bylinkového čaje a ochutnávce medového pečiva. Program probíhá v interiéru i terénu.


Nitě, provázky a tkaničky

3. – 6. roč. ZŠ / říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Tvořivý program probíhá v interiéru a je zaměřený na zpracování textilních surovin jako je vlna a len. Společně s osobou z Perníkové chaloupky si zopakujeme postup od setí lnu po výrobu látky z něj. Na­učíme se prát vlnu, tkát z ní, plstit ji za mokra i sucha. Vyzkoušíme si také kolíkové a hřebenové stáv­ky. Vytvoříme lidský stav. Seznámíme se s domácími řemesly, které se textilem v minulosti zabývaly.


Krajíc s máslem

4. – 7. roč. ZŠ / říjen – duben, 180 minut, 30 žáků

Program věnovaný domácímu zpracování obilí a mléka: mletí obilí, výroba placek, chleba, sýra, másla a tvarohu. A pak to všechno sníme. Seznámíme se také se souvisejícím pěstováním obilí, jeho sklizní a úpravou, s chovem dobytka na statku a získáváním živočišných surovin a využitím hospodářských zvířat. Program probíhá v interiéru.


Proměny krajiny – NOVINKA

7. – 9. ročník ZŠ / listopad – duben, 180 minut, 45 žáků

Program zaměřený na změny v krajině od příchodu člověka do současnosti.  Kromě historických souvislostí žáci také zjistí, že ne všechny změny v krajině jsou negativní. Program je propojen s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů.


Vysočina, můj domov – NOVINKA

6. – 9. ročník ZŠ/ leden – duben, 180 min, 45 žáků

Program děti provede křížem krážem Vysočinou, její přírodou, geografií, městy i vesnicemi, tradicemi i kuchyní. Nebude chybět ani zmínka o počasí a historii.POBYTOVÉ PROGRAMY

Ve spolupráci s turistickou ubytovnou Active – SVČ ve Sklené nabízíme také 3 – 5 denní pobytové programy:


Příroda Žďárských vrchů

Pobyt zaměřený na poznávání přírody a krajiny Žďárských vrchů. Věnujeme se lesu, loukám, vodě. Vydáme se na výlet ke skále a k potoku. Pracujeme s mapou a buzolou, orientujeme se v krajině. Nechybí malé tvoření a drobné hry.


Bez hmyzu to nejde

Pobyt věnovaný poznávání hmyzu a dalších drobných bezobratlých. Program je věnován nejen příro­dovědě, ale také malému sportování, výtvarným činnostem a hravým aktivitám.


Dětské práce a hrátky o padesát let zpátky

Dopolední či odpolední programy pro školy v přírodě věnované tvoření, tradicím, řemeslům a starým hrám. Děti se seznámí s životem na vsi před příchodem televize a zjistí, jaké to bylo, když nebyl k dispozici internet.


S pobytovými programy za vámi v oblasti Žďárských vrchů přijedeme i na jiné místo. 

Cena ubytování a stravy podle počtu dní a stáří dětí: 370–400 os/den, cena programu dle délky 90 – 220 os/den

V případ zájmu o tyto programy pište prosím na: marie.rajnoskova@chaloupky.cz, sylva.geffroy@chaloupky.cz

Volejte na telefon: 734 523 758

Kromě výukových programů nabízíme v Domě přírody také Návštěvu interaktivní expozice Proměny krajiny s pracovním listem a hledačkou, zakončenou  3 D filmem.

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.