Indiáni z Ostrůvku

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Ostrůvek 2, Velké Meziříčí Pondělí 5. srpna od 08:00 - Pátek 9. srpna 15:00

Příměstský tábor pro předškoláky.

Těšit se můžete na týden plný her, tvoření, zkoumání přírody a indiánské kultury. Chybět nebudou ani indiánské zkoušky a osvojení si některých indiánských dovedností.

Tábor je určen pro děti ve věku 5 - 8 let.

Cena 2 200 Kč.

Přihlašování bude spuštěno od 1. 2. 2024

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

29.7. - 2.8. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Poselství bílého bizona I.

5.8. - 9.8. Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Indiáni z Ostrůvku

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.