Za časů lovců mamutů (příměstský tábor)

Přihláška LMŠ Třebíč Pondělí 22. července od 08:00 - Pátek 26. července 16:00

Výprava za našimi prapředky z pravěku s letním příměstským táborem pro děti 6 - 10 let.

Pojďme společně nahlédnout do časů, kdy ještě lidé potkávali mamuty!

 

Čeká nás pestrý program v přírodě: budeme tvořit ze dřeva i z hlíny (a to nejenom venuše ;)), vyzkoušíme skalní umění, budeme si všemožně hrát (třeba na šamany :)) a mnoho dalšího. Čeká nás celodenní poznávací výlet do Brna. Dozvíme se spoustu zajímavostí ze života a z doby našich prapředků ze starší doby kamenné. Moc se těšíme na všechna táborová dobrodružství s vámi! :)

 

Termín: 22. - 26. 7. 2024, každý den od 8:00 - 16:00

Věk: 6 - 10 let  (Hledáš příměstský tábor v Třebíči pro menší děti? Podívej se sem)

Cena: 2 400 Kč 

Stravování: Obědy jsou zahrnuty v ceně tábora, svačiny si děti nosí vlastní

Místo: Areál lesní mateřské školy Chaloupky, více informací v sekci "Zázemí" zde

 

Pro více informací můžete kontaktovat vedoucí tábora:

 

Mgr. Anna Kousalová 

anna.kousalova@chaloupky.cz

tel: (+420) 702 036 604

Více o Anně: www.chaloupky.cz/pruvodci/

 

 

Přihlášky je možné posílat do 30. 6. 2024

Vyplněnou přihlášku stačí zaslat vedoucímu tábora nebo ji vytisknutou dodat do LMŠ (ideálně po předchozí domluvě), není nutné potvrzovat lékařem!

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.