VYKEV 2019
umírající, mizející a měnící se les

Přihláška Jihlava Čtvrtek 7. listopadu 2019 od 08:00 - 15:30

Letošní konference se věnuje lesům, nejpalčivějšímu problému Vysočiny. Pokusíme se odpovědět na tyto otázky: Čím je chřadnutí lesů způsobené, jak to aktuálně vypadá a co s tím školy mohou dělat? Jak o mrtvém lese učit, jak se do obnovy lesů na Vysočině aktivně zapojit? A co nám vlastně klimatická změna přinese?

 

Pokud máte tematicky vhodný příspěvek, pomáháte v lese, učíte v lese, máte vlastní les, ozvěte se nám.

Kontakt: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (Budova B, třetí podlaží)

Cena: 250 Kč (150 Kč  – pro školy v programu MRKEV)

OPERATIVNÍ PROGRAM

  8.00 - prezence

  8.30 - úvodní slovo (Chaloupky a Kraj Vysočina)

  8.40 - situace v lesnictví na Vysočině, historie a příčiny současné kalamity (Kraj Vysočina)

  9.00 - "školní les", jak sázet, sít a pečovat o les, jaké lesy bychom tu mohli mít (Mgr. Filip Lysák)

10.00 - Jak učit o "mrtvém lese" (Ing. Martin Kříž, Chaloupky)

10.30 - přestávka na kávu, čaj, obchůdek a lesní výstavku

11.00 - Klimatická změna a její dopady (doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

12.00 - dotace SFŽP na školní zahrady (Ing. Martin Kříž, Chaloupky)

12.15 - dotace kraje na EVVO (Ing. Eva Navrátilová, Kraj Vysočina)

12.30 - Kůrovec za to nemůže, výukový program Chaloupek (Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Chaloupky)

13:00  - oběd formou sýrového rautu

13:30 - odjezd autobusem do lesa do okolí Stonařova na exkurzi po lokalitách, kde proběhla v nedávné době výsadba či výsev nových porostů (Ing. Libor Janda, Lesy města Jihlavy)

15:30 - návrat z exkurze


 Zde si můžete stáhnout příspěvky z konference:

- prezentace Evy Horné Kůrovcová kalamita a lesní hospodářství v Kraji Vysočina

- prezentace Filipa Lysáka Školní les?

- film Kůrovec

 - prezentace Martina Kříže Školní les

- prezentace Martina Kříže Výzva přírodní zahrady

- film Zoo v kufru

- prezentace Evy Navrátilové Kraj Vysočina – podpora EVVO 

- tisková zpráva - https://www.chaloupky.cz/konference-vykev-2019-byla-o-lese/

Konferenci podporují:

Zde si můžete stáhnout letáček

Konference je pouze na jeden den! Kolonky ubytování si prosím nevšímejte.
Děkujeme.

Přihláška na konferenci

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.