Jak středoškoláci zkoumali životní prostředí

Čeřínek Středa 23. října 2019 od 12:00 - Pátek 25. října 14:00

Ekologická olympiáda 2019 se na čistotu životní prostředí podívala skrz vodu. Právě voda je živel, který je všudypřítomný a životní prostředí nejen bezprostředně ovlivňuje, ale zároveň je také přesným obrazem jeho stavu.

Soutěžní zápolení proběhlo letos v krásném okolí chaty Čeřínek nedaleko vrchu stejného jména 10 km západně od Jihlavy. Do turistické chaty se sjelo 9 týmů ze 7 středních škol. Ve svých domácích úkolech si studenti přivezli výsledky svých prací, kde zkoumali znečištění půdy v okolí škol. Ukazatelem bylo klíčení hořčičných semínek ve výluzích vzorků půd, která porovnávali se semínky klíčícími v různě slaných roztocích.

První den si soutěžící vyslechli přednášku o čistotě ovzduší a toxických látkách okolo nás od MUDr. Miroslava Šuty, ekologického publicisty a  experta v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví člověka.

Druhý den studenti vyrazili do okolí, aby odebírali a posléze zajistili vzorky vody z dvaceti sedmi zdrojů. Součástí tohoto výzkumu bylo i určování vodních živočichů, kteří jsou rovněž ukazatelem čistoty vod.

Třetí den se olympionici vydali na exkurzi do národní přírodní památky Hojkovské rašeliniště s Tomášem Krásenským z ČSOP Margarita, které o lokalitu dlouhodobě pečuje.

Na pomyslnou „bednu“ si nakonec vylezly tyto týmy: 1. Soukromé gymnázium AD FONTES z Jihlavy, 2. Gymnázium Chotěboř a 3. Gymnázium ze Žďáru nad Sázavou.  Vítězství je však to poslední, o co na ekologických olympiádách jde.

Jan Uher

12.1. - 30.3. Chaloupky Kněžice

Chaloupecká tvořivá setkávání

16.1. - 17.1. Hodůňka

Hurá do Hodůňky!

2.2. - 4.2. Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek

Zimní dobrodružství – příměstský tábor

2.2. Chaloupky Kněžice

Tvoření papíru i z papíru ÚNOR

2.2. Chaloupky Kněžice

Tkaní ÚNOR

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.