Jak komunikovat ochranu ŽP

Přihláška Kněžice Čtvrtek 31. října 2019 od 09:00 - 15:00

Jakub Kašpar z Krkonošského národního parku nás provede problematikou komunikace ochrany přírody a životního prostředí směrem k veřejnosti, dětem i dospělým.

Zaměříme se na spolupráci s médii, využívání správných nástrojů včetně sociálních sítí. Provede nás mediální gramotností zaměřenou na životní prostředí. Dozvíte se jak fungují média, jak se vyznat ve světě hyperinflace informací, fake news a hoaxů.

Doporučujeme pro všechny, kteří pracují s problematikou životního prostředí, pro pracovníky ekocenter a organizací se vztahem k environmentální výchově, pro úředníky na odborech životního prostředí, lesnictví a zemědělství.

Informace: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Cena: 500,- (lektorné, občerstvení a oběd)

Přihláška na seminář

(hlaste se do 15. 10. 2019)

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.