Košík 0 

Jak komunikovat ochranu ŽP

Přihláška Kněžice Čtvrtek 31. října od 09:00 - 15:00

Jakub Kašpar z Krkonošského národního parku nás provede problematikou komunikace ochrany přírody a životního prostředí směrem k veřejnosti, dětem i dospělým.

Zaměříme se na spolupráci s médii, využívání správných nástrojů včetně sociálních sítí. Provede nás mediální gramotností zaměřenou na životní prostředí. Dozvíte se jak fungují média, jak se vyznat ve světě hyperinflace informací, fake news a hoaxů.

Doporučujeme pro všechny, kteří pracují s problematikou životního prostředí, pro pracovníky ekocenter a organizací se vztahem k environmentální výchově, pro úředníky na odborech životního prostředí, lesnictví a zemědělství.

Informace: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Cena: 500,- (lektorné, občerstvení a oběd)

Přihláška na seminář

(hlaste se do 15. 10. 2019)

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.11. - 22.11. Chaloupky Baliny

Hlasujte s námi pro dešťovku!

25.11. Chaloupky Baliny (u Velkého Meziříčí)

Geologická burza pro školy

29.11. Krupská škola

Adventní dílna 1. Horní Krupá

13.12. Krupská škola

Adventní dílna 2. Horní Krupá

15.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

27.12. Brtnice - Široká 378

Kufrování v Brtnici

Celý kalendář