Košík 0 

Ovzduší a nebezpečné chemické látky

Přihláška Chata na Čeřínku Středa 23. října 2019 od 15:00 - 18:00

Přednáška MUDr. Miroslava Šuty

V první polovině se bude věnovat problematice znečištění ovzduší v České republice, vývoje znečištění, zdrojům, aktuální legislativě i problémům, které znečišťující látky způsobují.

Ve druhé části bude zaměřena na nebezpečné chemické látky, se kterými se běžně setkáváme, a které následně končí ve vodě,v půdě, ovzduší, potravních řetězcích i v naší potravě a v lidském těle.

Místo konání: turistická chata na Čeřínku

Cena: ZDARMA (je však třeba být přihlášen)

Kontakt: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Zde prosím vyplňte přihlášku

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Zde si můžete stáhnout letáček

3.8. - 7.8. Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek

Cesta kolem světa za 5 dní

4.8. - 6.8. Krupská škola

Cesta kolem světa II – Horní Krupá

9.8. - 19.8. Údolí řeky Oslavy

Tajemný Egypt

10.8. - 14.8. Zahrada u řeky Třebíč

Indiáni

17.8. - 21.8. Krupská škola

Hurá do pravěku II

17.8. - 21.8. Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek

Cesta kolem světa za 5 dní ll.

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.