VYKEV 2022

Přihláška Krajská knihovna Havlíčkův Brod Pátek 2. prosince od 09:00 - 15:00

Tradiční konference pro učitele Kraje Vysočina. Tentokrát na téma "Učím o klimatu". Určeno pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.

Technické pokyny:

Přihlašujte se do 18. 11. 2022. Cena 250 Kč pro členy sítě MRKEV (uveďte prosím v poznámce v přihlášce. Pro ostatní 350 Kč.

V ceně káva, čaj a drobné obědové občerstvení.

Konference probíhá v nové Krajské knihovně Vysočiny (Žižkova 4344, Havlíčkův Brod), jejíž prohlídka bude součástí konference.

Parkování v areálu zdarma, ale knihovna je blízko vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě.

Informace o akci: Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz

Na akci budou prodávat své zboží Rezekvítek i Chaloupky, vezměte si s sebou hotovost a na novinky se můžete podívat v našich e-shopech.

Program:

9:00 zahájení 

9:10 – 10:00  Fakta o klimatu 
O čem učit v klimatické výchově, jaké jsou příčiny a řešení klimatické krize, jaká jsou velká a malá řešení. Otvírákem konference nás provedou odborníci i didaktici ze společnosti Fakta o klimatu.

10: 00 – 10:30 Učím o klimatu a Klimatická zahrada 
Představení nového portálu www.ucimoklimatu.cz i nové publikace Klimatická školní zahrada, která představí změny v konceptech práce se školní zahradou a ukáže, jak v zahradě o klimatu učit.

10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA
11:00 – 11:30 /30 min/ Film Lesní žal, předpremiéra
Ukázka filmu mapující environmentální žal dětí na Vysočině i metodické práce s ním. Film vzniká v koprodukci Chaloupek a České televize, režie: Barbora Klocová /24 minut/

11:30 – 12: 00 /30 min/ Zbyněk Bouda EAV Adaptační opatření v domácnosti
Jaká opatření zmírňující dopady změn klimatu na domácnost lze udělat hned, bez investic nebo levně. Informace budou využitelné pro přenos na žáky.

12:30 – 12:30 / 30 min/ Green comp, zelené kompetence 
Jakou roli hrají lidské hodnoty, orientace na budoucnost, komplexita a akceschopnost v klimatickém vzdělávaní? Přednáška představí GreenComp, nový kompetenční rámec, který začátkem roka představí Evropská komise. Rámec ilustruje, co všechno by jsme měli vědět a být schopní dělat, aby jsme uměli prosazovat udržitelnost."

organizace: SUSTO - Sustainability Tools je česko-slovenská organizace působící z Jihlavy
přednáší: Boglárka Kurka Ivanegová (ambasadorka Evropského klimatického paktu)

12:30 – 13: 00 OBĚD
13:00 – 13:45 Jak se žije v Podnebíně
Ukázka simulační hry z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima-adaptační strategie. Hru Chaloupky nabízejí jako program, se kterým přijedeme k vám do školy.

13:45 – 14:30 Exkurze Krajská knihovna
Jak funguje nová krajská knihovna Vysočiny, fond, její úkoly, spolupráce se školami i moderní úsporná budova se zelenou fasádou.

14:30 závěr konference

Partneři akce

Přihlašujte se zde do 18. 11. 2022, v poznámce uveďte zda jste členem sítě MRKEV. Děkujeme

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.