Konference VYKEV 2022

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Krajská knihovna Havlíčkův Brod Pátek 2. prosince 2022 od 09:00 - 15:00

Tradiční konference pro učitele Kraje Vysočina proběhne 2.12. v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě. Tentokrát na téma "Učím o klimatu"

Technické pokyny:

Určeno pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.

Přihlašujte se do 18. 11. 2022. Cena 250 Kč pro členy sítě MRKEV (uveďte prosím v poznámce v přihlášce). Pro ostatní 350 Kč.

V ceně káva, čaj a drobné obědové občerstvení.

Konference probíhá v nové Krajské knihovně Vysočiny (Žižkova 4344, Havlíčkův Brod), jejíž prohlídka bude součástí konference.

Parkování v areálu 2 Kč/hod, ale knihovna je blízko vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě.

Informace o akci: Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz

Na akci budou prodávat své zboží Rezekvítek i Chaloupky, vezměte si s sebou hotovost a na novinky se můžete podívat v našich e-shopech.

Plakátek ke konferenci ke stažení: ZDE

Program:

8:30 - 9:00 příjezd a prezence, ranní káva

9:00 zahájení 

9:10 – 10:00  Fakta o klimatu/ Hana Tesák Vrtala
O čem učit v klimatické výchově, jaké jsou příčiny a řešení klimatické krize, jaká jsou velká a malá řešení. Otvírákem konference nás provedou odborníci i didaktici ze společnosti Fakta o klimatu.

10:00 - 10:20 Sázíme stromy s Školní les/ David Šorm (Evangelická církev) a Martin Kříž (Chaloupky o.p.s)
Sázíme ovocné stromy podél cest s rodiči s dětmi a místní komunitou v Horní Krupé, sázíme Školní lesy po Vysočině a s úspěšným konceptem získáváme celostátní ocenění.

10:20 – 10:30 Učím o klimatu a Klimatická zahrada / Martin Kříž (Chaloupky o.p.s.)
Představení nového portálu www.ucimoklimatu.cz i nové publikace Klimatická školní zahrada, která představí změny v konceptech práce se školní zahradou a ukáže, jak v zahradě o klimatu učit.

10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA

11:30 – 12:00 /30 min/ Zbyněk Bouda EAV Adaptační opatření v domácnosti
Jaká opatření zmírňující dopady změn klimatu na domácnost lze udělat hned, bez investic nebo levně. Informace budou využitelné pro přenos na žáky.

12:00 – 12:30 / 30 min/ Green comp, zelené kompetence/ Boglárka Kurka Ivanegová ze společnosti  SUSTO - Sustainability Tools
Jakou roli hrají lidské hodnoty, orientace na budoucnost, komplexita a akceschopnost v klimatickém vzdělávaní? Přednáška představí GreenComp, nový kompetenční rámec, který začátkem roka představí Evropská komise. Rámec ilustruje, co všechno by jsme měli vědět a být schopní dělat, aby jsme uměli prosazovat udržitelnost."

12:30 – 13:00 OBĚD
 
13:00 - 13:15 Biouhel
Biouhel je biomasa rostlinného původu, zuhelnatělá za účelem aplikace do půdy. Základní složkou biouhlu je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její struktura i přirozená úrodnost. Přednáší Jan Káňa, firma Biouhel.cz s.r.o.
 
13:15 - 13:35 Blok představení místních iniciativ
- Havlíčkův Brod - Květnaté louky ve městě 
- Moravské Budějovice - Heřmanské kopce

13:40 – 14:20 Jak se žije v Podnebíně
Ukázka simulační hry z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima-adaptační strategie. Hru Chaloupky nabízejí jako program, se kterým přijedeme k vám do školy.

14:20 – 15:00 Exkurze Krajská knihovna
Jak funguje nová krajská knihovna Vysočiny, fond, její úkoly, spolupráce se školami i moderní úsporná budova se zelenou fasádou.

15:00 závěr konference

Partneři akce:

Přihlašujte se zde do 18. 11. 2022.

V poznámce uveďte zda jste členem sítě MRKEV nebo zda se zároveň účastníte i oblastního kolokvia projektu SYPO. Děkujeme

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

15.7. - 19.7. LMŠ Třebíč

Po stopách Mayů (příměstský tábor)

15.7. - 19.7. Krupská škola

Hrátky u Javoru, Horní Krupá

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.