VYKEV 2021

Přihláška Žďárské vrchy a DPŽV Čtvrtek 4. listopadu 2021 od 09:00 - 15:00

Letošní konference bude skutečně terénní a užijeme si krásy podzimních Žďárských vrchů.

Pohybovat se budeme v mikrobusech po malých skupinkách, takže toho obsáhneme opravdu hodně a přitom bude na všechno dost času.

Budeme dodržovat veškerá nařízená hygienická opatření.

Konference bude věnována 50 letému výročí CHKO Žďárské vrchy. 

Ukážeme si jak využívat krajinu Žďárských vrchů (ale nejen ji) v hodinách dějepisu, biologie, zeměpisu nebo tělesné výchovy.

Jedna ze zastávek bude v Domu přírody v Krátké u Sněžného, kde proběhne oběd formou rautu. Akce se koná v rámci 50 let CHKO Žďárské vrchy.


Obsah jednotlivých vycházek:

1. Vycházka za krajinou Žďárských vrchů
Exkurze  je situována do jádrového území CHKO ŽV v okolí Krátké, Samotína a Blatin. Bude zaměřena na utváření, vývoj a historii osídlení  krajiny od středověku  až do současnosti. Účastníci se v terénu seznámí s typickými znaky krajiny, s typem a strukturou osídlení, historií hospodářského využívání a jejích následných proměn, urbanistickým uspořádáním sídel,  s lidovou architekturou  a metodou posuzování  hodnoty a cennosti krajiny včetně hodnocení přípustnosti  stavebních a jiných záměrů v krajině.
Exkurzi vede krajinář ze SCHKO Petr Matějka
 
2. Vycházka na Žákovu horu.
Exkurze do jednoho z nejstarších chráněných (vyhlášeno 31. 12. 1933) území CHKO NPR Žákova hora. 
Předmětem ochrany jsou výjimečně zachovalá lesní společenstva pralesovitého charakteru, která tvoří vhodný biotop pro řadu organismů, jež z okolních, převážně smrkových porostů již vymizely. Místní prales účastníci ochutnají všemi smysly. Navštíví místa, kam se běžný návštěvník nedostane.
Exkurzi vede vedoucí SCHKO Zdeněk Záliš nebo Aneta Dvořáková z odboru lesnictví CHKO.
 
3. Návštěva Domu přírody Žďárských vrchů.
Všichni účastníci VYKVe budou mít možnost navštívit  nejmladší dům přírody České republiky. Kromě zajímavé expozice s výkladem a shlédnutí filmu, který expozici umocňuje, se zájemci mohou dostat i do míst, kam se běžný návštěvník nedostane: nabídneme jim prohlídku učeben.
Expozice DPŽV zachycuje vývoj krajiny a přírody od dávných věků do současnosti. Jednotlivé místnosti jsou věnovány divočině, zápasu lidí s přírodou od středověku a pokusu o její smíření s člověkem v současnosti.
Expozice je doplněna malou srovnávací galerií místních krajinářů a sklepním ukázkou těžby železné rudy.
Domem přírody provedou zájemce pracovnice ekocentra Marie Sára Rajnošková a Sylva Geffroy.

Mikrobusy budou přistaveny v:

Třebíči 8.00 (Odjezd od autobusového nádraží ze Sucheniovy ulice.)

Jihlavě 8.00 (Odjezd od městského vlakového nádraží)

Žďáru nad Sázavou 9.00 (Odjezd od Úřadu práce - parkoviště)


Cena: pro členy sítě MRKEV 200,- pro nečleny 400,-


Kontakt: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221


Zabukujte termín, protože VYKEV není nafukovací.

Letáček si můžete stáhnout ZDE. Budeme rádi, když nám pomůžete s propagací.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Konference se koná díky:

1.7. - 5.7. Kněžice

Tajemství babského ucha

1.7. - 5.7. Baliny u Velkého Meziříčí

Prázdninové dřevořezání

7.7. - 11.7. Baliny u Velkého Meziříčí

Z pohádky do pohádky

8.7. - 12.7. Žďár nad Sázavou

Na sever, na západ, na východ a na jih

10.7. - 14.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor pro táty s klukama

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.