Ve škole, kde se zase učí, jsou nová okna

Pátek 11. prosince 2020 od 15:34

Zašovice (HU) – Dobrá věc se podařila, i když to nebylo vůbec snadné. Avšak díky pochopení až nadšení lidí a firem je hotovo. O co vlastně jde?

Ekocentrum Chaloupky má jednu ze svých základen v malé obci Zašovice, ležící mezi Třebíčí a Jihlavou. Ač by se to na první pohled nemuselo zdát, jedná se o unikátní projekt, kdy vedle sebe sídlí malá mléčná farma a ekocentrum. Pod Chaloupky patří i farma, takže zde mohou probíhat výukové programy, kdy si děti vše vyzkouší nejprve v učebně a potom hurá ven, do terénu a tam si vše osahat nebo alespoň odpozorovat v reálném světě skutečné zemědělské farmy.

Ekocentrum má sídlo ve staré škole z třicátých let minulého století. Výuka probíhá ve dvou učebnách: mléčné a vlněné, které jsou krásně stylově zařízené. Velkou slabinou však byla stará okna, instalovaná někdy v dobách socialismu. Ta už dávno netěsnila, takže docházelo k velkým tepelným ztrátám, ale ani se do charakteru interiéru školy nehodila.

V roce 2018 proto Chaloupky vytvořily projekt „Okna pro školu, kde se zase učí“ a s ním prostřednictvím Burzy filantropie oslovily podnikatelskou veřejnost. Projekt oslovil třebíčskou firmu Okna&Company, s.r.o., paní doktorku Janu Jabůrkovou a její středisko MEDI SPOL. s.r.o. a dokonce přespolní firmu Medesa pana Pavlici.

Hráčem, bez kterého by se však Chaloupky nemohly do výměny vůbec pustit je firma ČEZ, a. s.. Ta projekt Okna ve škole, kde se zase učí, zahrnula do svého programu: Pomáhej pohybem a tam, za pomoci nejširší aktivní veřejnosti, nasbíraly Chaloupky neuvěřitelných 100.000 korun. S takovou částkou a vstřícnou firmou Okna&Company už bylo možné se do práce pustit.

Na výměnu všech oken by však částka nestačila. Projekt Okna pro školu, kde se zase učí, se však podařilo časově zařadit vedle projektu: Navýšení kapacity ekocentra Chaloupky Zašovice. Tento projekt počítá s dalšími kroky, které pobyt dětí nejen zpříjemní a zlevní provoz, ale dokonce umožní zvýšit počet dětí, které se chtějí programů na farmě účastnit. Dva projekty do sebe krásně zapadly a tak je konečně možné si u výměny oken zaškrtnout. Splněno!

Euro okna s dvojitými skly dokonale těsní a interiér školy neuvěřitelně získal. Pro někoho banalita, ale pro ty, kdo pracují na výchově dětí, nikoli. Na harmonickém rozvoji našich dětí má až překvapivý vliv právě estetika a prostředí, ve kterém žijí a učí se.

Chaloupky tedy velice děkují všem, kdo se na nových oknech pro školu, kde se zase učí, jakýmkoli způsobem podíleli. Nebo přesněji, učit by se mohlo. Současná situace s koronavirem děti do ekocentra zatím nepustí, ale jakmile to bude možné Zašovice jsou připraveny.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.