Chceme mít děti šikovné a vnímavé

Pondělí 30. listopadu 2020

Velké Meziříčí (HU) – O pozvolném ztrácení manuální zručnosti by se dalo dlouze vyprávět. Své by si přisadili i tělocvikáři tradičním povzdechem: „To za našich časů…“ Je sice pravda, že každá generace má pocit, že ta mladá je nevychovaná, neschopná a nešikovná, případně drzá a bezohledná. Ale o ztrátě fyzické zdatnosti, otužilosti a manuální zručnosti již hovoří i výsledky dlouhodobých studií. Je to tedy fakt.

Chaloupky Velké Meziříčí se věnují ekologické výchově v budově Ostrůvek 2 už sedmnáct let. Po celou dobu zařazují do ekologických výukových programů i rukodělné činnosti s přírodními materiály. I ony své zkušenosti vědí, že děti spíše ztrácejí manuální zručnost a mnohdy i představu o skutečné práci. Pro to je pro nás důležité rozvíjet v rámci EVVO (environmentální výchova) i tuto oblast.

Propojení s tématy environmentální výchovy je totiž nasnadě – výroba ptačích budek, krmítek, hmyzích hotelů, nebo i výroba jednoduchých dřevěných hraček, které mohou nahradit dovážené plastové hračky, jsou témata, která do EVVO patří. Proto se v ekocentru Chaloupky Velké Meziříčí, sídlící na Ostrůvku 2 zapojili do projektu podpořeného z grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí, kde byla práce s nově pořízenou hoblicí pilotně odzkoušena s účastníky příměstských táborů, výukových programů ekocentra i členy kroužků. Na plánované zapojení veřejnosti na open akcích se teprve čeká, až to umožní podmínky.

„Nákup hoblice rozšíří okruh možností, které s dětmi i dospělými máme,“ vysvětluje vedoucí ekocentra Jana Audy. „V rámci našich aktivit chceme dát dětem možnost držet v ruce pilku, nůž, smirkový papír. Je velmi důležité, aby si mohli práci se dřevem  vyzkoušet na vlastní kůži. Ale nikoli jen tak bezúčelně – v rámci cviku. Vidět, jak se do vašeho vlastnoručně vyrobeného krmítka slétají ptáci, nebo váš hmyzí hotel kypí životem, to jsou zážitky velice hluboké a v dnešní době potřebné.“

Projekt byl podpořen z grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.