Příměstský tábor „Po stopách sojčího pírka I"

Přihláška Krupská škola Úterý 5. července 2022 od 09:00 - Pátek 8. července 16:00

Po stopách sojčího pírka se vydáme sbírat nové zkušenosti a dovednosti, které nám pomohou porozumět řeči přírody.

Věříme, že Velký Manitou nám bude nakloněn a naše dobrodružství povedou vždy do zdárného konce. Společně si vytvoříme kmenový totem, ozdobíme se indiánskými šperky a skrz výlety po okolí se zase o kousek víc přiblížíme řeči přírody. 

Cena tábora: dospělý 1050 Kč, dítě 900 Kč, další sourozenec 850 Kč. Děti do 2 let zdarma. 
Přihlášky: do 31. května 2022
Bližší informace: Lenka Šuveríková, tel: 775 885 467, e-mail: lenka.suverikova@chaloupky.cz

Letáček si můžete stáhnout ZDE.

Přihláška

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.