Pobytový tábor „Poselství rajského ostrova“

Zbývá několik volných míst

Přihláška Chaloupky Kněžice Pondělí 4. července 2022 od 09:00 - Sobota 9. července 14:00

Tábor pro rodiče nebo prarodiče a děti 1. stupně ZŠ

Společně se ponoříme do dávného příběhu a pokusíme se jím poučit a proměnit naše jednání. Zahrajeme si na osadníky nového ostrova, který oplývá bohatstvím rostlin i zvířat. Vytvoříme si zde vlastní  vzkvétající kulturu. Jenže brzy narazíme na problémy a budeme se snažit čelit úpadku a zániku.

Cena:

Cenu tvoří součet položek za ubytování, stravu, program a materiály.

  pokoj s příslušenstvím společná ložnice
(nutný vlastní spacák)
stan s podsadou
(nutný vlastní spacák)
dospělí 4.910 4.310 3.810
děti od tří let 3.900 3.550 3.050

Kontakt, kde se vše dozvíte: Sylva Geffroy – 734 523 758,  567 216 881 sylva.geffroy@chaloupky.cz

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.