Stroj času v Zahradě

Zahrada u řeky v Třebíči Pátek 27. srpna 2021 od 16:00

Třebíč – Jiří Trnka by měl jistě radost. Se svou Zahradou jako by byl vzorem pro Zahradu u řeky na Brněnské ulici, kde má své terénní pracoviště ekocentrum Chaloupky. Nečekaně kouzelný prostor s otevřeným prostorem k hrám, statnými sosnami skýtajícími stín i houštinami, kde si děti budují svoje úkryty. Dělají to tak odnepaměti, ale teprve nedávno přišli psychologové na to, že pro dětskou duši a správný vývoj dětí, jsou tyto skrýše, doupata, bunkry… tak důležité. Stejně jako pohled na živé stromy. Procházka lesem nebo pobyt na zahradě či v parku je nad všechny medikamenty a terapie přijímané ve sterilních budovách s výhledem na město.

Předposlední týden o prázdninách zde byl navíc ukrytý stroj času. Funguje stejně kouzelně a spolehlivě, jako zahrada sama. Patnáct dětí se zde schází, aby si užilo chaloupecký příměstský tábor. Pokud to počasí dovolí, a ono dovolí skoro vše, jsou děti venku. A když nedovolí, je v Třebíči mnoho možností, kam s dětmi vyrazit. Třeba do třebíčského zámku, kde je v takzvaném předzámčí expozice Cesty časem. To je ale náhodička!

Když to ale počasí dovolí, dají se péct špekáčky, střílet z luku, schovávat se nebo se jen povalovat v hamace. Ono totiž i povalování a lenošení, neřkuli „čumění do blba“ má svůj význam a je nesmírně důležité! Umění odpočívat je totiž opravdové umění. Na Zahradě u řeky se dá opravdu dělat skoro vše.

Tento malý zelený ostrov, na který z jedné strany shlížejí paneláky a z druhé teče řeka, však zakrátko zmizí. Právě na tomto místě je totiž vyprojektována retenční nádrž, která bude zachycovat vodu z přívalových dešťů, která se řítí ze zmiňovaného sídliště, vyplachuje kanály a končí… v řece. Takové množství špinavé vody najednou by údajně čističku odrovnalo. Co namítnout? Záměr jistě bohulibý.

Třebíčská radnice však Chaloupkám poskytla nové útočiště. Najdete ho na Družstevní ulici za Alzheimercentrem. I tam je rozlehlá zahrada, která vybízí k využití. Za pár dní zde začne fungovat první lesní mateřská školka v Třebíči. Držme jí, ale především dětem a jejich průvodkyním, palce.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.