Tu ministerskou medaili vnímám jako ocenění celých Chaloupek

Praha Pondělí 23. srpna 2021

Praha – Ve středu 18. srpna se v Praze rozdávaly medaile. Vůbec se však nejednalo o dozvuky z Tokia. Pomyslná bedna měla jen dva stupně a byl na ní pořádný nával. Celkem 57 oceněným učitelům předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMT.

Předávalo se se zpožděním, protože řádnému termínu, který bývá v březnu na Den učitelů, zabránila anticovidová opatření. Ministr Plaga dokázal, že je na ministerstvu správně, protože z termínu vtipně „vybruslil“ prohlášením, že teď po olympiádě je vlastně čas pro předávání medailí ideální.

Slavnostní akt proběhl ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR, kde přítomné přivítal senátor Jiří Drahoš, předseda Výboru pro vzdělávání. Stříbrnými medailemi 1. stupně bylo oceněno 28 mimořádných osobnosti působících dlouhodobě v oblasti školství, výchovy, uměleckého vzdělávání a práci s mládeží, těmi bronzovými pak 29. Všichni však byli nominováni již v roce minulém, tedy 2020.

Na pomyslný druhý stupeň se spolu s dalšími kolegy postavila se i lektorka Chaloupek Marie Sára Rajnošková, původním povolání učitelka. V roce 1987 vystudovala filozofickou fakultu UJEP Brno, obor učitelství pro III. stupeň: dějepis – ruský jazyk, v roce 1995 přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity Brno, obor učitelství pro III. stupeň biologie a v roce 2003 pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor výchovné poradenství. Od roku 2006 nastoupila jako pedagogická pracovnice do nestátního školského zařízení Chaloupky o.p.s.

Nyní ji můžete potkat v Domu přírody Žďárských vrchů v Krátké, ve kterém funguje i chaloupecké ekocentrum. Zde působí od roku 2010. Toto pracoviště doslova vybudovala a připravila pro něj celou řadu vzdělávacích programů pro školy. V nich propojuje přírodu, historii a kulturu zdejšího regionu.

Marie Rajnoškové, s krásnou přezdívkou Sára, jsme se zeptali, co na svoje ocenění říká: „Jsem překvapena, ale nevím, jestli mám jásat. Netušila jsem, že se něco takového vůbec chystá, že je něco podobného ve hře. A nemyslím si, že jsem to právě já, která si zaslouží takovéto ocenění. Takže tu medaili vnímám jako ocenění celých Chaloupek. Naše práce je práce v týmu, ne jedince. Takže ano. Mám radost, že naše chaloupecké snažení bylo oceněno a že jsem měla tu čest ho z rukou pana ministra převzít. Bylo to hezké a milé. Děkuji.“

Tisková zpráva MŠMT ZDE

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.