Škola venku! V květnu oslaví svátek školní zahrady.

Středa 1. května 2019 - Pátek 31. května

Již druhý rok se mohou české školy připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad!

České školy se mohou letos v květnu již po druhé připojit k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat širší pozornost ke školním zahradám, hřištím a dvorkům. Záměrem této iniciativy je, aby se prostředí venku - za okny školy - stalo nedílnou součástí života pedagogů i jejich žáků. Chceme povzbudit školy a učitele, aby s dětmi aktivně trávili čas venku a objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí k výuce, odpočinku i setkávání.

Význam školních zahrad pro zdravý a všestranný rozvoj dětí celosvětově roste. Okruh míst, kde se mohou děti mimo školu volně pohybovat a objevovat svět, se totiž za posledních 100 let značně zúžil. Z rozsáhlého výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, navíc vyplývá, že typický český školák stráví ve všední den na internetu, hraním her nebo sledováním televize dva a půl krát více času, než venku (1:41 venku vs. 4:14 u médií). Výzkum také ukázal, že během výuky se dnes ven dostane jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště, v 8 % případů). Smyslem Měsíce školních zahrad je upozornit na řešení, která mohou tento trend změnit. „Škola může množství i kvalitu času, který děti tráví venku, významně ovlivnit. Klíčová je míra propojení venkovního prostředí s jejím každodenním životem a vzdělávacím programem. Tohle u nás zatím bohužel moc nefunguje – chybí lepší povědomí o výhodách pro děti, samotné učitele a v důsledku i pro rodiče, není ani dostatečná podpora shora,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny. „V první řadě chceme školám říct, že v tom nejsou samy. Uvědomujeme si, že jsou pod velkým tlakem, jejich připojení ke kampani je proto velmi jednoduché. Dejte o sobě vědět. Vzájemné propojení těch, kdo už benefity „školy venku“ znají nebo dokonce běžně využívají, s těmi, kdo jsou na samém začátku, je základem pro nastartování větších změn.“ Jak o sobě dát vědět, i potřebnou dávku inspirace a praktických informací, najdete na webu kampaně: www.mesicskolnichzahrad.cz.  Měsíc školních zahrad loni do České republiky přenesly Nadace Proměny Karla Komárka, vzdělávací centrum Tereza a střediska ekologické výchovy Chaloupky a Lipka.

Co školám vzkazují/doporučují partneři Měsíce školních zahrad?

„Bylo by krásné učit venku pravidelně, využívat nejbližší okolí k hrám i učení a mít navíc podporu vedení školy i rodičů. Někdy je ale náročné vše zvládnout hned. Kampaň je ideální příležitost, jak pomalu objevovat s dětmi cestu ven, navíc s podporou zapojených organizací i aktivních učitelů.“ Vzdělávací centrum Tereza

„Představte si zpocené děti a učitele ve vydýchaných místnostech, kde je v půlce května na padnutí, nebo to, jak se učitel marně snaží zatemnit místnost, aby dětem promítl film o hmyzu nebo stromech z české přírody. A pak si představte učitele, jak je s dětmi venku - pod stromem, v zahradě, parku, altánu - a učí je tam všechno. Snad neexistuje látka, která by se nutně musela učit jen uvnitř školy." Chaloupky o.p.s.

„Školní zahrada je přírodní učebna, která nabízí místo k bádání, učení, poznávání světa kolem nás a také k rozvoji osobnosti tím nejpřirozenějším způsobem. Nemusí být pouze místem pro výuku pěstitelských prací, naopak toho může nabídnout mnohem více! Věříme, že ji budete chtít využívat ve všech předmětech a po celý rok!" Lipkaškolské zařízení pro environmentální vzdělávání

„Svět her, výzev, poznání, péče a pospolitosti začíná hned pod školními okny. Stačí ho objevit a uvědomit si jeho mnohdy nedoceněný význam. Zahrada je svět, který můžete plně přizpůsobit potřebám své školy. Oslavujte už proto, že školní zahradu, dvůr nebo hřiště máte. Jinde ve světě to vůbec není samozřejmost." Nadace Proměny Karla Komárka

 

Iniciativa Měsíc školních zahrad, která propojuje školy už ve 22 zemích světa, vzešla od Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). ISGA sdružuje odborníky na vzdělávání, architekty, zástupce neziskovek i univerzit z více než dvaceti zemí světa, kteří usilují o proměnu charakteru školních zahrad tak, aby dětem zajišťovaly lepší prostředí pro hru a učení. Nadace Proměny Karla Komárka je jejím členem a vloni společně se svými partnery Terezou, Chaloupkami a Lipkou přenesla kampaň i do České republiky. Do prvního ročníku se u nás zapojilo několik desítek škol. Hlavními partnery jsou vzdělávací centrum Tereza, Chaloupky a Lipka. Pro více informací a inspiraci navštivte www.mesicskolnichzahrad.cz.

kontakt:

Kateřina Hemerková / +420 770 167 735/ katerina.hemerkova@nadace-promeny.cz

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, člen Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA) a partner Měsíce školních zahrad v České republice. V rámci programu Zahrada hrou nadace podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí.

Partneři českého Měsíce školních zahrad:

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.