Košík 0 

Evropou v neděli pěkně fučelo

Chaloupky Kněžice Neděle 28. dubna od 10:00 - 16:00

Zašovice/Kněžice (hu) – Na Chaloupkách Kněžice nad Novou Brtnicí věnovali Zemi tradičně celou poslední neděli v dubnu. A tentokrát se rozhodli, podívat se na životní prostředí celé Evropy. Vždyť příroda nezná hranic a životní prostředí máme společné.

Hned na bráně si každý zakoupil tradiční chaloupecké noviny, kde nalezl program, přehledný plánek s osmi stanovišti i stručné informace o tom, čemu se letošní Den Země věnoval.  Na stanovištích dospělí nalezli zajímavé informace a děti nějakou tu skopičinu, kde si mohli chvíli připadat třeba jako migrující los ohrožovaný auty nebo losos pracně hledající rybochod. Výmluvné bylo i stanoviště ovzduší, protože neděle byla opravdu větrná. Zde bylo třeba roztřídit zkumavky na pachy z měst a silnic a vůně lesa. Na „dopravě“ si děti na vlastní kůži vyzkoušely, že při letu letadlem teče benzín (energie) z nádrže o poznání rychleji, než třeba při jízdě vlakem.

Další stanoviště se věnovala energetice, zero waste – tedy životnímu stylu bez odpadů, chráněným územím spadajícím do soustavy Natura 2000. Děti i dospělí se na naši Zemi mohli podívat i z vesmíru díky Europen space agency – evropské vesmírné agentuře. Děti si na vesmírné družice přímo zahrály, dospělí porovnávali snímky, které dokumentovaly zvětšující se sucho a teplotu povrchu země…

Stanoviště věnující se kvalitě a významu lesů bylo obzvlášť výmluvné. Ti, kdo na Chaloupky jezdí pravidelně, jenom zírali, jak se i lesy kolem ekocentra mění v paseky plné pařezů. A do toho všeho dul silný vítr, který sucho jen umocňuje. Věřme, že je to však dobrý vítr, který do naší Evropy přináší čerstvé myšlenky a dobré zprávy.

Foto: Jakub Jansa