"S tužkou do přírody aneb výtvarka venku"

Přihláška Krupská škola Pátek 23. září 2022 od 09:00 - 15:00

Objevte kolik možností k tvoření nabízí školní zahrada nebo kus přírody poblíž školy! 

Akce je akreditována jako DVPP pro učitele 1. a 2. stupně, učitele středních škol, vychovatele školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogovy volného času. Seznámíte se s pojmy linie, dynamika kresby a malby, struktura, site specific, plenérová tvorba a land art, které můžeme jednoduše vysvětlit, ale hlavně prakticky využít při tvorbě venku.

Teoretická část: 2 hodiny 

 • Vysvětlení a vymezení základních pojmů
 • Průřez historií s důrazem na umění „venku“
 • Jak to vše využít v projektové výuce

Praktická část: 6 hodin

 • Vyzkoušíme několik rovin umění venku
 • Zjistíme, proč je dobré mít na školní zahradě hliniště
 • Využijeme vysvětlené pojmy prakticky

Vzdělávací cíl: 

 • Seznámení s teoretickým základem pro výtvarnou výchovu v přírodě s využitím školní zahrady nebo okolí školy.
 • Seznámení s historií „umění venku“
 • Praktické ukázky práce s žáky v přírodě s využitím školní zahrady nebo okolí školy ve výtvarné výchově.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Zuzana Titzová

Cena: 1 200 Kč

Bližší informace: Iva Kopecká, tel. 734 416 343, email: iva.kopecka@chaloupky.cz

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
 • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
 • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.