S tužkou do přírody II

Přihláška Krupská škola Pátek 6. října 2023 od 09:00 - 15:00

Objevte kolik možností k tvoření nabízí školní zahrada nebo kus přírody poblíž školy! 

Akce je akreditována jako DVPP pro učitele 1. a 2. stupně, učitele středních škol, vychovatele školských zařízení, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogovy volného času. 

Školní zahrada nebo kus přírody poblíž školy, vám poskytne nový pohled na tvorbu. Propojení výtvarky a EVVO. Navázání na úspěšný seminář z loňského roku vedený lektorkou Zuzanou Titzovou.

Vzdělávací cíl: 

  • Seznámení s teoretickým základem pro výtvarnou výchovu v přírodě s využitím školní zahrady nebo okolí školy.
  • Seznámení s historií „umění venku“
  • Praktické ukázky práce s žáky v přírodě s využitím školní zahrady nebo okolí školy ve výtvarné výchově.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektorka: Mgr. Zuzana Titzová

Cena: 1 300 Kč

Bližší informace: Iva Kopecká, tel. 734 416 343, email: iva.kopecka@chaloupky.cz

Pozvánka ke stažení - ZDE

 

Přihlašujte se do 29. 9. 2023

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.