POBYTOVÉ PROGRAMY CHALOUPEK NA VYSOČINĚ 2023/2024

Využijte nabídku pobytových výukových programů na Vysočině. Nabízíme je v našich prostorách nebo u partnerských ubytovacích zařízení. Zorganizujeme ekologický výukový program na míru, nebo si můžete vybrat z připravených programů

 1. Pobytové programy ekocentra Chaloupky Baliny a v okolí Velkého Meziříčí

Červen 2024. Ubytování ve stanech s podsadou, zázemí v přilehlé budově.  Délka trvání 3 - 5 dní ( možnost využít 13 – 27 hodin programu). Pracujeme i se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cena na žáka: 1560 Kč – 3-denní, 2910 Kč – 5-denní (zahrnuje program, ubytování a stravu)

Září 2023 – květen 2024: Mimo sezónu nabízíme programy v ubytovacích zařízeních v okolí ekocentra na Fajtově kopci nebo v Nesměřském údolí. Cena na žáka: 3-denní 2030 Kč, 5- denní 4120 Kč.

Kontakt: baliny@chaloupky.cz 731 440 924, 566 522 831

Mezi živly

1. – 4. třída

Programem vás budou provázet čtyři živly, které objevíme nejen okolo nás, ale i v nás.

O lese

1. – 9. třída

Les, místo ještě nedávno tak samozřejmé se dnes pomalu stává vzácností. Během lesního týdne – prozkoumáme les a jeho obyvatele, zjistíme, co se stalo, že už tu les není a co udělat pro to, aby tu zase byl.

Škola o přírodě – staň se badatelem

5. – 9. třída

Praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Budeme se věnovat se jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i řece, louce a zahradě, a to nejen z pohledu přírodovědce a ekologa, ale i lesníka nebo zahrádkáře. Dva dny stráví žáci badatelstvím. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr týdne své výsledky přednesou ostatním.

Připravíme i pobytový program na míru vašim požadavkům.


2. Pobytové programy ve Skleném (Žďárské vrchy)

Ve spolupráci s turistickou ubytovnou Active – SVČ ve Skleném nabízíme  3–5 denní pobytové programy v rozsahu 12–20 hodin programu, cena 50 Kč/hodina programu, kapacita programu je 40 žáků. Ubytování a strava se hradí přímo SVČ Sklené.

kontakt: kratka@chaloupky.cz/ 734 523 758

Škola o přírodě

1. – 9. třída, duben – říjen

Pobytový program zaměřený na pozorování přírody, živé i neživé. Během pobytu se budeme věnovat jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i potoku a louce. A budeme bádat, v menších badatelských týmech budou žáci zpracovávat daný úkol. Na závěr týdne své výsledky přednesou ostatním. Nechybí malé tvoření a drobné hry. Během pobytu navštívíme i Dům přírody Žďárských vrchů s expozicí o místní přírodě.

Historie všedního dne

1. – 6. třída, říjen – duben

Dopolední či odpolední programy pro školy v přírodě věnované tvoření, tradicím, řemeslům a starým hrám. Děti se seznámí s životem na vsi před příchodem televize a zjistí, jaké to bylo, když nebyl k dispozici internet. Během pobytu navštívíme i Dům přírody Žďárských vrchů, kde je expozice o místní přírodě a film 3D.


3. pobytové programy v Kněžicích

Pro školní rok 2023/24 jsou pobytové programy obsazené, ale stává se, že některý zájemce pobyt zruší a také jsme schopni k malému pobytu (do 30 žáků) vzít jednu další třídu do druhé budovy. Pokud máte zájem přijet do Kněžic s menší skupinou nebo si rezervovat výukový program na další roky, volejte nebo pište: 568 870 434, knezice@chaloupky.cz.

Programy v Kněžicích najdete na www.chaloupky.cz/knezice

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.