Baliny – nabídka programů na školní rok 2020/21

V Balinách probíhají programy v nově zrekonstruované zemědělské usedlosti se zážitkovou zahradou. Areál v Balinách nabízí bezbariérové prostředí a možnost využití okolní krajiny přírodního parku Balinské údolí.

 

Pobytové programy – NOVINKA

Od loňského roku máme v nabídce i programy pobytové – ve stanech s podstadou. Tyto probíhají v měsíci červnu. Podrobné informace najdete na konci naší nabídky programů.

Programy navazují na RVP a jsou zaměřeny na změny v přírodě v průběhu roku, živou a neživou přírodu, ekosystémy, domácí ekologii, historii a lidové tradice.

Adresa: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Objednávání programů pouze na pevné lince: 566 522 831

Potvrzování programů: 566 522 831 nebo e-mail: velkemezirici@chaloupky.cz

Programy můžete objednávat od 26. srpna 2020. 

Obsah programu lze přizpůsobit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné se domluvit předem. Objednaný program potvrďte 14 dní před stanoveným termínem.

Maximální počet žáků na programu je 50. Programy začínají v 9.00 hod.

MŠ - programy jsou připraveny pro děti od 5 let, doba trvání 180 minut včetně přestávek. Přestávky zařazujeme podle potřeby dětí.
ZŠ - doba trvání programu 180 minut + 30 minut přestávka.
Nezapomeňte si přezůvky!


Ceny ekologických výukových programů (na žáka):

90–120 minut: 80 Kč
180 minut:     100 Kč
program na míru: 70 Kč/hodinu

Výukový program v rámci šablon 150 Kč. V ceně podrobný popis programu a hodnotící dotazník.

Programy si můžete stáhnout ZDE (v pdf) nebo pokračovat na této stránce.

Ceník našich vzdělávacích služeb si stáhněte ZDE


Voda, voděnka

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben–říjen
Prozkoumáme svět pod vodní hladinou, objevíme živočichy žijící v jezírku i v řece, vymodelujeme si vlastní řečiště a vyzkoušíme, jak si voda v krajině hledá cestu. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu

Čmelda a Brumda

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben–říjen
Dobrodružná cesta s malými čmeláčky, při které se seznámíme s jejich hmyzími kamarády, prozkoumáme místa, kde žijí a co k životu potřebují. Společně budeme zkoumat, poznávat a hrát si. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Zahrádka od jara do podzimu

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben–říjen
Koho můžeme potkat v půdě? Co se odehrává v kompostu a co do něj patří? Kde se berou a z čeho žijí rostliny? Prostřednictvím her se děti seznámí s půdou, promění se na zahradníky, zjistí, jak se rostliny pěstují, sklízejí a zpracovávají jejich plody – pěstitelská činnost dle ročního období (bylinky, bylinková sůl, semínka, sázení, využití záhonů, salát…). Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Pojďte s námi do lesa

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: únor–listopad
Zážitkový program, ve kterém děti pomocí smyslů zkoumají, jaký může být les. Na lesním hřišti i v lese budeme poznávat, hrát si a tvořit. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Krása dřeva – polytechnická výchova

MŠ předškoláci + 1. a 2. roč. ZŠ, termín: únor–březen
Děti budou postupně poznávat kde a jak se zpracovává dřevo, na co se používá, jaké druhy stromů se nejčastěji využívají. Během programu si každý vyrobí dřevěnou kostku. Součástí programu je procházka na pilu.

Země skřítků

2.–3. ročník, termín: duben–říjen
Terénní program na území Přírodního parku Balinské údolí. Žáci budou putovat zemí skřítků, poznají zákonitosti lučních, lesních i vodních ekosystémů. Vyrobí si lodičku z kůry, kterou pustí po řece. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Ptačí říše

2.–5. ročník, termín: únor–listopad
Nahlédneme do ptačího světa. Zopakujeme si stavbu ptačího těla, jeho přizpůsobení druhu potravy a prostředí, ve kterém ptáci žijí. V sezóně si žáci osvojí práci s dalekohledy a v průběhu vycházky budou pozorovat ptáky žijící v okolí. V zimním období budeme vyrábět krmítka a pozorovat ptáky na krmítku. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Nech brouka žít

2.–5. ročník, termín: dubenříjen
Žáci se seznámí se zástupci hmyzí říše žijících v přírodních zahradách. Budou pozorovat hmyz v jeho přirozeném prostředí a uvědomí si provázanost prostředí a organismů. Žáci si společně vyrobí hmyzí hotel pro školní zahradu. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Stromy

2.–6. ročník, termín: duben–říjen
Žáci se seznámí s vybranými zástupci stromů typickými pro Vysočinu. Uvidíme strom jako živý organismus, jako součást společenstva, jako domov a potravu pro živé organismy, jako významnou klimatizační jednotku. Uvědomíme si jedinečnost každého jednoho stromu. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Zahrada nás baví

2.–7. ročník, termín: duben–říjen
Zahrada je báječná věc. Dá se v ní zkoumat, bádat, hrát si, odpočívat, a když přijde hlad - i se zde najíst. Žáci objeví vzácný poklad zahrady – kompost, stanou se zahradními architekty, ale promění se i v zahradníka a kuchaře, který si připraví zeleninovou pochoutku z čerstvé, vlastnoručně sklizené zeleniny ze zahrady.
Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Voda a život v ní

2.–7. ročník
Voda jako nezbytná součást našeho života, lovení a určování drobných vodních živočichů, jednoduché pokusy na zjišťování vlastností vody, modelace vodního toku, zjišťování vlastností toku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.
Termín: dubenříjen

Hurá na brambory

2.–7. ročník, termín: listopadbřezen
Děti se dozví, co se jedlo, než k nám dorazily brambory. Představíme si brambory jako typickou plodinu Vysočiny a tradiční součást jídelníčku. Brambory budeme poznávat, jíst a tvořit s nimi.

Od svatého Martina do masopustu

2.–7. ročník, termín: listopad–únor
Představíme si život na venkově v období, kdy nebyly polní práce, lidé se uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali peří, vyprávěli si příběhy veselé i tajemné, vzájemně se scházeli, hostili se i postili.

(NE) může za to kůrovec! – NOVINKA

2.–9. ročník, termínduben–říjen
Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vyřeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Léčivé bylinky

2.–9. ročník, termínceloročně
Říká se, že na každý neduh se najde rostlina. Společně odhalíme tajemství vybraných léčivých bylin a jejich použití. Bylinky prozkoumáme všemi smysly a seznámíme se se zásadami sběru a uchovávání. Mimo zimních měsíců budeme bylinky poznávat v zahradě. Žáci si odnesou domů vlastní voňavý léčivý výrobek.
Délka programu: 180 minut

Putování s Balinkou

4.–7. ročník, termín: duben–říjen
Terénní program, který nás provede údolím Balinky z Uhřínova do Balin. Charakteristika vodního toku, vliv vodního toku na formování krajiny. Putování zakončíme přírodním kuchařením. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Rostliny kolem nás

4.–7. ročník, termín: duben–říjen
Kolik má jedna pampeliška listů? Jak tlustý je nejtlustší stonek? Jaké typy květů jsou na louce? Kolik druhů rostlin může být na m2? Děti se promění v badatele, prozkoumají louku a objeví i další zajímavosti. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Za ptáky na Ptáčov

6.–7. ročník, termín: dubenříjen
Terénní program v okolí Ptáčovských rybníků v přírodním parku Třebíčsko, které patří k významným ornitologickým lokalitám. Žáci si osvojí práci s dalekohledem, pozorují ptáky v jejich přirozeném prostředí, zkoumají potravní nabídku a místa vhodná k hnízdění. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Půda pro život

6.–9. ročník, termín: dubenříjen
Žáci se seznámí se vznikem půdy, jejím složením a významem pro člověka i život na Zemi. Dozví se, jak vzniká kompost, poznají zástupce živočichů žijících ve svrchní vrstvě půdy. Budou se věnovat příčinám ohrožení půdy a proč půdu chránit. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

Nech brouka žít

6.9. ročník, termín: duben–říjen
V badatelských týmech budou žáci prozkoumávat zástupce hmyzí říše žijících v přírodních zahradách a blízkém okolí. Naučí se pracovat s klíči, lovit a zacházet šetrně s drobnými živočichy. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.

NOVINKA – POBYTOVÝ PROGRAM

Pro letošní školní rok jsme pro vás připravili 3-denní pobytový program se spaním ve stanech s podsadou. Pobyt začíná v pondělí nebo středu odpoledne, končí třetí den obědem. Termín objednání polovina květnačerven. Program je určen pro jednu třídu, max. 30 dětí.

Tento pobytový program jsme již pilotně ověřili a vzhledem k velmi příjemné odezvě jak ze strany dětí, učitelů i samotných lektorů, ho zařazujeme do stálé nabídky.

Podrobnější informace vám rádi sdělíme po telefonu.

Co se děje v zahradě

2.–6. ročník

Zahrada je místo, které můžeme ovlivnit vlastníma rukama. Místo, kde si můžeme hrát i odpočívat. Místo, které se dá zkoumat a kde se můžeme i dobře najíst. Během programu prozkoumáme i okolní krajinu.

Žák:

- vyzkouší si týmovou spolupráci
- dokáže si připravit jednoduché jídlo ze zeleniny a čaj z bylin
- vyzkouší si připravit dřevo a rozdělat oheň bez sirek
- zná princip fungování přírodní zahrady
- rozpozná vybrané druhy léčivých bylin a zná jejich účinky
- zná zásady sběru a uchování léčivých rostlin
- umí připravit z bylin sirup
- zná základní techniky lovu vodních, půdních a lučních bezobratlých
- zná některé druhy vodních, půdních a lučních bezobratlých
- umí pracovat s dalekohledem
- zná některé druhy nejběžnějších ptáků

1. den
Seznámíme se s místem a prostředím Chaloupek a spolu navzájem. Dozvíme se, co nás čeká v nadcházející dny. Zahrajeme si velkou týmovou hru, která má za úkol nás stmelit. Po svačince děti čeká orienťák po zahradě a společně najdeme její největší poklad.
Na podvečerní procházku máme pro vás připravenou samoobslužnou pátrací hru za poznáním místa, kam jste přijeli.

2. den
Dopoledne vyrazíme na velkou cestu okolím Chaloupek. Budeme sbírat léčivé byliny, plnit úkoly a hrát si. Po obědě bylinky zpracujeme a založíme si bylinkový sirup, který si odvezete sebou. Poznáte různé techniky rozdělávání ohně a sami se naučíte oheň rozdělat. V kotlíku si pak uvaříte čaj z bylinek a planých rostlin.

3. den

Celé dopoledne je vyhrazeno pátrání po živočiších. Budeme pozorovat ptactvo a vydáme se na lov bezobratlých. Prozkoumáme jezírko, řeku, louku i zahradu. Naučíme se jak lovit a zacházet s drobnými živočichy.
Na závěr si sdělíme dojmy z objevování zahrady a přírody a rozloučíme se.


Staň se badatelem

5.–9. ročník
Tento program je zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Věnuje se jednotlivým biotopům - lesu, jezírku i potoku, louce a zahradě. Zamyslíme se i nad krajinou a co ji formuje. Celý den se budou žáci věnovat badatelství. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr své výsledky přednesou ostatním.

Žák:
- vyzkouší si týmovou spolupráci
- od sebe rozliší základní biotopy, pozná běžné živočichy
- má představu o tom, jak člověk hospodaří v krajině a jak tato činnost ovlivňuje její podoby v průběhu času
- prakticky si vyzkouší badatelský přístup poznávání světa
- vymyslí, zrealizuje a odprezentuje výzkumný úkol
- uvědomuje si význam živého světa, příroda pro něj nabývá konkrétních podob a významů
- nebojí se hmyzu a jiných forem života a na druhé straně ví, jak a proč mu neubližovat
- skrze vlastní prožitky získává žák pozitivní vztah k přírodě a uvědomí si, že je důležité se k ní chovat ohleduplně, neničit ji, ale pečovat o ni a chránit jí
- umí využívat pomůcky na odchyt a určování hmyzu

1. den
Odpoledne nás čeká výprava do okolní krajiny. Zamyslíme nad tím, co krajinu formuje, jak vypadala v minulosti a naopak jak bude vypadat v budoucnu. Projdeme si nejrůznější biotopy, začneme už i s poznáváním přírody.

2. den
Zamyslíme se nad tím, která záhada přírody nám nedá spát. Žáci si po zvolení svého odborného zaměření sami naformulují vědeckou otázku a hypotézu. Proces hledání té správně položené otázky není jednoduchý, ale naši zkušení lektoři tím každého badatele začátečníka provedou, naučí se ho ptát, dávají pozor, aby odpověď nebyla zjevná či následný výzkum nebezpečný. A pak se vydáme bádat! Čekají nás pokusy, pozorování, měření a další „tvrdá“ vědecká práce. Výsledky zpracujeme.

3. den
Své včerejší celodenní badatelské úsilí zúročíme na konferenci, kde pomocí grafů, tabulek a nejrůznějších nákresů předvedeme své výsledky a obhájíme své postupy i závěry. Navzájem se podělíme o dojmy z badatelské práce a naznačíme nezodpovězené otázky.

Na závěr si sdělíme dojmy z objevování přírody a rozloučíme se.

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.