Baliny – nabídka programů na školní rok 2022/23

V Balinách probíhají programy v nově zrekonstruované zemědělské usedlosti se zážitkovou zahradou. Areál v Balinách nabízí bezbariérové prostředí a možnost využití okolní krajiny přírodního parku Balinské údolí. Programy navazují na RVP a jsou zaměřeny na změny v přírodě v průběhu roku, živou a neživou přírodu, ekosystémy, domácí ekologii, historii a lidové tradice.

Adresa: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Objednávání programů pouze na pevné lince: 566 522 831

Potvrzování programů: 566 522 831 nebo e-mail: velkemezirici@chaloupky.cz

Programy můžete objednávat od 28. srpna 2023. 

Obsah programu lze přizpůsobit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné se domluvit předem. Objednaný program potvrďte 14 dní před stanoveným termínem.

Maximální počet žáků na programu je 50. Programy začínají v 9.00 hod.

MŠ - programy jsou připraveny pro děti od 5 let, doba trvání 180 minut včetně přestávek. Přestávky zařazujeme podle potřeby dětí.
ZŠ - doba trvání programu 180 minut + 30 minut přestávka.
Nezapomeňte si přezůvky!

Ceny na školní rok 2023 /2024
Cena na 1 účastníka:                                             180 minut       90-120 minut

* Programy pro školy se sídlem v Kraji Vysočina:   180 Kč             145 Kč
(garantovaná cena do konce roku 2023, poté cena dle podpory Kraje Vysočina)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.700 Kč         2.175 Kč

* Programy o klimatu pro 2. st. ZŠ a SŠ:                  150 Kč            120 Kč
(stávající cena celý školní rok díky podpoře Státního fondu životního prostředí)
Minimální počet 15 dětí na program:                        2.250 Kč         1.800 Kč

* Programy pro školy MIMO Kraj Vysočina:             330 Kč            260 Kč
(nákladová cena programů bez dotací).
Minimální počet 15 dětí na program:                       4.950 Kč          3.900 Kč

 

PROGRAMY PRO MŠ A 1. STUPEŇ

PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ

POBYTOVÉ PROGRAMY 

 


PROGRAMY PRO MŠ A 1. STUPEŇ

 

Zahrádka od jara do podzimu

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: září–říjen
Koho můžeme potkat v půdě? Co se odehrává v kompostu a co do něj patří? Kde se berou a z čeho žijí rostliny? Prostřednictvím her se děti seznámí s půdou, promění se na zahradníky, zjistí, jak se rostliny pěstují, sklízejí a zpracovávají jejich plody – pěstitelská činnost dle ročního období (bylinky, bylinková sůl, semínka, sázení, využití záhonů, salát…). Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Pojďte s námi do lesa

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: září-říjen
Zážitkový program, ve kterém děti pomocí smyslů zkoumají, jaký může být les. Na lesním hřišti i v lese budeme poznávat, hrát si a tvořit. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Krása dřeva – polytechnická výchova

MŠ předškoláci + 1. a 2. roč. ZŠ, termín: září-listopad, max. 30 účastníků
Program děti seznámí se dřevem a se stromem. Vyzkouší si vzít do ruky pilu, sekeru a poříz. V naší truhlářské dílně si každý vyrobí dřevěnou hrací kostku.


Země skřítků

2.–3. ročník, termín: září–říjen
Terénní program na území Přírodního parku Balinské údolí. Žáci budou putovat zemí skřítků, poznají zákonitosti lučních, lesních i vodních ekosystémů. Vyrobí si lodičku z kůry, kterou pustí po řece. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Ptačí říše

2.–5. ročník, termín: září–listopad
Nahlédneme do ptačího světa. Zopakujeme si stavbu ptačího těla, jeho přizpůsobení druhu potravy a prostředí, ve kterém ptáci žijí. V sezóně si žáci osvojí práci s dalekohledy a v průběhu vycházky budou pozorovat ptáky žijící v okolí. V zimním období budeme vyrábět krmítka a pozorovat ptáky na krmítku. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Staročeské Vánoce

2.–5. ročník, termín: prosinec
Prožijeme s dětmi Vánoce z doby, kdy Štědrý den nebyl o hromadě dárků pod stromečkem, kdy to byl den opředený tajemstvím a věštěním, spjatý s dodržováním rituálů. Připomeneme si tradici našich předků a vyrobíme vánoční zvykoslovný předmět.


Zahrada nás baví

2.–5. ročník, termín: září–říjen
Zahrada je báječná věc. Dá se v ní zkoumat, bádat, hrát si, odpočívat, a když přijde hlad - i se zde najíst. Žáci objeví vzácný poklad zahrady – kompost, stanou se zahradními architekty, ale promění se i v zahradníka a kuchaře, který si připraví zeleninovou pochoutku z čerstvé, vlastnoručně sklizené zeleniny ze zahrady.
Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Od svatého Martina do masopustu

2.–5. ročník, termín: listopad
Představíme si život na venkově v období, kdy nebyly polní práce, lidé se uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali peří, vyprávěli si příběhy veselé i tajemné, vzájemně se scházeli, hostili se i postili.


Hrátky se dřevem

3. – 5. ročník, termín: listopad, počet: max. 30 účastníků
Děti získají povědomí o tom jak se dřevo zpracovává, skladuje a jaké nástroje se používají na výrobu ze dřeva. Děti se seznámí s postupem výroby hračky a hračku si vyrobí. 


PROGRAMY PRO 2. STUPEŇ

 

(NE) může za to kůrovec!

(program o změně klimatu - zvýhodněná cena 150 Kč/žák)

6.–9. ročník, termínzáří–říjen, dubenčerven
Lesy na Vysočině nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vyřeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Půda pro život

(program o změně klimatu - zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

6.–9. ročník, termín: září-listopad, březen-červen
Žáci se seznámí se vznikem půdy, jejím složením a významem pro člověka i život na Zemi. Budou se věnovat příčinám ohrožení půdy a proč půdu chránit. Poznají zástupce živočichů žijících ve svrchní vrstvě půdy a vytvoří obraz za využití půdních pigmentů Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Voda kolem nás

(program o změně klimatu - zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

6.-9. ročník, ZŠ, duben-červen, 180 minut
Voda je nezbytná součást našeho života. Hospodaření s vodou ovlivňuje vodní režim krajiny. Součástí programu bude i lovení a určování drobných vodních živočichů. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu. 


Zelená oáza

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

6. – 9. roč. ZŠ, březen – červen, 180 minut
Zahrada jako malé řešení velkých problémů. Zahrady přispívají ke zvyšování biodiverzity, podporují šetrné hospodaření se srážkovou vodou a vytvářejí vhodné prostředí pro volně žijící živočichy. Stávají se biocentry, která pozitivně ovlivňují klima, regulují vlhkost vzduchu a zachycují prachové částice. Přijďte s námi objevovat kouzla přírodní zahrady. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Klima v krajině

(program o změně klimatu – zvýhodněná cena 150 Kč/žáka)

6. – 9. roč. ZŠ, 1. roč. SŠ,  březen – listopad 
Prostřednictvím příběhů a fiktivního konfliktu jednotlivých aktérů (uživatelů krajiny) se dostaneme k problematice využití krajiny. Metodou kritického myšlení se dotkneme tématu adaptace krajiny na klimatickou změnu a v této fiktivní krajině jistě najdete obrazy skutečných problémů z vašeho okolí. 


 

POBYTOVÉPROGRAMY

 

1. Pobytové programy ekocentra Chaloupky Baliny a v okolí Velkého Meziříčí

Červen 2024. Ubytování ve stanech s podsadou, zázemí v přilehlé budově.  Délka trvání 3 - 5 dní ( možnost využít 13 – 27 hodin programu). Pracujeme i se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Cena na žáka: 1560 Kč – 3-denní, 2910 Kč – 5-denní (zahrnuje program, ubytování a stravu)

Září 2023 – květen 2024: Mimo sezónu nabízíme programy v ubytovacích zařízeních v okolí ekocentra na Fajtově kopci nebo v Nesměřském údolí. 

Cena na žáka – 3-denní 2030 Kč, 5- denní 4120 Kč.

Kontakt: baliny@chaloupky.cz 731 440 924, 566 522 831

Mezi živly:  (1. – 4. třída) 

Programem vás budou provázet čtyři živly, které objevíme nejen okolo nás, ale i v nás.

O lese:  (1. – 9. třída)

Les, místo ještě nedávno tak samozřejmé se dnes pomalu stává vzácností. Během lesního týdne – prozkoumáme les a jeho obyvatele, zjistíme, co se stalo, že už tu les není a co udělat pro to, aby tu zase byl.

Škola o přírodě – staň se badatelem (5. – 9. třída)

Praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Budeme se věnovat se jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i řece, louce a zahradě, a to nejen z pohledu přírodovědce a ekologa, ale i lesníka nebo zahrádkáře. Dva dny stráví žáci badatelstvím. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr týdne své výsledky přednesou ostatním.

Připravíme i pobytový program na míru vašim požadavkům.


 [JA1]Odkaz na pobytové programy nebo ten samý text jako je tam

 

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.