Baliny – nabídka programů na školní rok 2022/23

V Balinách probíhají programy v nově zrekonstruované zemědělské usedlosti se zážitkovou zahradou. Areál v Balinách nabízí bezbariérové prostředí a možnost využití okolní krajiny přírodního parku Balinské údolí. Programy navazují na RVP a jsou zaměřeny na změny v přírodě v průběhu roku, živou a neživou přírodu, ekosystémy, domácí ekologii, historii a lidové tradice.

Adresa: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Objednávání programů pouze na pevné lince: 566 522 831

Potvrzování programů: 566 522 831 nebo e-mail: velkemezirici@chaloupky.cz

Programy můžete objednávat od 24. srpna 2022. 

Obsah programu lze přizpůsobit i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné se domluvit předem. Objednaný program potvrďte 14 dní před stanoveným termínem.

Maximální počet žáků na programu je 50. Programy začínají v 9.00 hod.

MŠ - programy jsou připraveny pro děti od 5 let, doba trvání 180 minut včetně přestávek. Přestávky zařazujeme podle potřeby dětí.
ZŠ - doba trvání programu 180 minut + 30 minut přestávka.
Nezapomeňte si přezůvky!


Ceny ekologických výukových programů (na žáka):

180 minut:       150 Kč (minimální částka 2 250 Kč - 15 dětí)

program se zvýšenou náročností 120 Kč/hod


 

Programy o změně klimatu (učíme od dubna 2023) - NOVINKA

pro II. stupnň ZŠ a SŠ, cena: 100 Kč/ žáka, doba trvání: 180 minut
 
Objednávejte si naše nové programy o klimatu, které budou vytvořeny jednotně pro celé Chaloupky a učit je budeme na jednotlivých pracovištích. V současné době programy připravujeme, ale objednávat je můžete už teď. Programy budou zaměřeny na to jak klima na planetě Zemi funguje, jak se ze změnami vyrovnává příroda a člověk, jaké opatření na zmírnění dopadů klimatické změny jsou v naší moci.  
Simulační hra Podnebín, která je zaměřena na adaptaci obce na změnu klimatu, je v nabídce už teň (v zimních měsících s ní přijedeme k vám do školy).

Voda, voděnka

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben–červen
Prozkoumáme svět pod vodní hladinou, objevíme živočichy žijící v jezírku i v řece, vymodelujeme si vlastní řečiště a vyzkoušíme, jak si voda v krajině hledá cestu. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu


Kam zmizel salát?

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben – říjen
Děti budou zkoumat detektivní záhadu, kdo snědl salát. Projdeme si zahradu, seznámíme se se zvířaty, která zde žijí a poznáme, čím se živí. Na závěr odhalí „zloděje“, kterým je…


Zahrádka od jara do podzimu

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben–říjen
Koho můžeme potkat v půdě? Co se odehrává v kompostu a co do něj patří? Kde se berou a z čeho žijí rostliny? Prostřednictvím her se děti seznámí s půdou, promění se na zahradníky, zjistí, jak se rostliny pěstují, sklízejí a zpracovávají jejich plody – pěstitelská činnost dle ročního období (bylinky, bylinková sůl, semínka, sázení, využití záhonů, salát…). Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Kam zmizel salát?

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: duben – říjen
Děti budou zkoumat detektivní záhadu, kdo snědl salát. Projdeme si zahradu, seznámíme se se zvířaty, která zde žijí a poznáme, čím se živí. Na závěr odhalí „zloděje“, kterým je…


Pojďte s námi do lesa

MŠ + 1. roč. ZŠ, termín: září - říjen
Zážitkový program, ve kterém děti pomocí smyslů zkoumají, jaký může být les. Na lesním hřišti i v lese budeme poznávat, hrát si a tvořit. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Zvířata v zimě

MŠ + 1. roč. ZŠ, Termín: leden – únor

Zima je vhodným obdobím na stopování zvěře. Při teplejší zimě najdeme stopy takřka všude v blátě, pokud je zima tužší, tak na sněhu. Děti se stanou stopaři, budou zjišťovat zajímavosti ze života zvířat a zároveň si protáhnou tělo. Dozví se, jak pomoci zvířatům v zimě a vyrobí si dobrotu pro ptáčky. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Krása dřeva – polytechnická výchova

MŠ předškoláci + 1. a 2. roč. ZŠ, termín: listopad - duben, max. 30 účastníků

Program děti seznámí se dřevem a se stromem. Vyzkouší si vzít do ruky pilu, sekeru a poříz. V naší truhlářské dílně si každý vyrobí dřevěnou hrací kostku. Součástí programu je návštěva pily.


Země skřítků

2.–3. ročník, termín: duben–říjen
Terénní program na území Přírodního parku Balinské údolí. Žáci budou putovat zemí skřítků, poznají zákonitosti lučních, lesních i vodních ekosystémů. Vyrobí si lodičku z kůry, kterou pustí po řece. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Ptačí říše

2.–5. ročník, termín: únor–listopad
Nahlédneme do ptačího světa. Zopakujeme si stavbu ptačího těla, jeho přizpůsobení druhu potravy a prostředí, ve kterém ptáci žijí. V sezóně si žáci osvojí práci s dalekohledy a v průběhu vycházky budou pozorovat ptáky žijící v okolí. V zimním období budeme vyrábět krmítka a pozorovat ptáky na krmítku. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Hmyzí svět

4.–8. ročník, termín: duben–říjen
Žáci se seznámí se zástupci hmyzí říše žijících v přírodních zahradách. Budou pozorovat hmyz v jeho přirozeném prostředí a uvědomí si provázanost prostředí a organismů. Žáci si společně vyrobí hmyzí hotel pro školní zahradu. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Stromy

2.–6. ročník, termín: duben–říjen
Žáci se seznámí s vybranými zástupci stromů typickými pro Vysočinu. Uvidíme strom jako živý organismus, jako součást společenstva, jako domov a potravu pro živé organismy, jako významnou klimatizační jednotku. Uvědomíme si jedinečnost každého jednoho stromu. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Zahrada nás baví

2.–7. ročník, termín: duben–říjen
Zahrada je báječná věc. Dá se v ní zkoumat, bádat, hrát si, odpočívat, a když přijde hlad - i se zde najíst. Žáci objeví vzácný poklad zahrady – kompost, stanou se zahradními architekty, ale promění se i v zahradníka a kuchaře, který si připraví zeleninovou pochoutku z čerstvé, vlastnoručně sklizené zeleniny ze zahrady.
Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Voda a život v ní

2.–7. ročník
Voda jako nezbytná součást našeho života, lovení a určování drobných vodních živočichů, jednoduché pokusy na zjišťování vlastností vody, modelace vodního toku, zjišťování vlastností toku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.
Termín: duben–říjen


Hurá na brambory

2.–7. ročník, termín: listopadbřezen
Děti se dozví, co se jedlo, než k nám dorazily brambory. Představíme si brambory jako typickou plodinu Vysočiny a tradiční součást jídelníčku. Brambory budeme poznávat, jíst a tvořit s nimi.


Od svatého Martina do masopustu

2.–7. ročník, termín: listopad–únor
Představíme si život na venkově v období, kdy nebyly polní práce, lidé se uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali peří, vyprávěli si příběhy veselé i tajemné, vzájemně se scházeli, hostili se i postili.


Hrátky se dřevem

3. – 5. ročník, termín: listopad – duben, počet: max. 30 účastníků
Děti získají povědomí o tom jak se dřevo zpracovává, skladuje a jaké nástroje se používají na výrobu ze dřeva. Děti se seznámí s postupem výroby hračky a hračku si vyrobí. 


(NE) může za to kůrovec!

2.–9. ročník, termínduben–říjen
Lesy na Vysočin? nám mizí před očima. Co je příčinou? Děti prostřednictvím hry a zkoumání lesa vyřeší tuto otázku. Jednotlivé části programu jsou uzpůsobeny věku žáků. Program probíhá celý v terénu a koná se za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Léčivé bylinky

2.–9. ročník, termínceloročně, délka programu: 180 minut
Říká se, že na každý neduh se najde rostlina. Společně odhalíme tajemství vybraných léčivých bylin a jejich použití. Bylinky prozkoumáme všemi smysly a seznámíme se se zásadami sběru a uchovávání. Mimo zimních měsíců budeme bylinky poznávat v zahradě. Žáci si odnesou domů vlastní voňavý léčivý výrobek.


Rostliny kolem nás

4.–7. ročník, termín: duben–říjen
Kolik má jedna pampeliška listů? Jak tlustý je nejtlustší stonek? Jaké typy květů jsou na louce? Kolik druhů rostlin může být na m2? Děti se promění v badatele, prozkoumají louku a objeví i další zajímavosti. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Půda pro život

6.–9. ročník, termín: duben–říjen

Žáci se seznámí se vznikem půdy, jejím složením a významem pro člověka i život na Zemi. Budou se věnovat příčinám ohrožení půdy a proč půdu chránit. Poznají zástupce živočichů žijících ve svrchní vrstvě půdy a vytvoří obraz za využití půdních pigmentů Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Hmyzí svět

6.9. ročník, termín: duben–říjen
V badatelských týmech budou žáci prozkoumávat zástupce hmyzí říše žijících v přírodních zahradách a blízkém okolí. Naučí se pracovat s klíči, lovit a zacházet šetrně s drobnými živočichy. Program se koná za každého počasí. Nutné oblečení a obutí do terénu.


Staročeské Vánoce

2. – 5. ročník, prosinec
Prožijeme s dětmi Vánoce z doby, kdy Štědrý den nebyl o hromadě dárků pod stromečkem, kdy to byl den opředený tajemstvím a věštěním, spjatý s dodržováním rituálů. Připomeneme si tradici našich předků a vyrobíme vánoční zvykoslovný předmět.


POBYTOVÝ PROGRAM "STAŇ SE BADATELEM"

Jedná se o 3-denní pobytový program se spaním ve stanech s podsadou. Pobyt začíná v pondělí nebo středu odpoledne, končí třetí den obědem. Termín objednání na měsíc červen.
Program je určen pro jednu třídu, max. 30 dětí. Program je určený pro žáky 5.-9. ročníků ZŠ.

Podrobnější informace vám rádi sdělíme po telefonu.

Tento program je zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Věnuje se jednotlivým biotopům - lesu, jezírku i potoku, louce a zahradě. Zamyslíme se i nad krajinou a co ji formuje. Celý den se budou žáci věnovat badatelství. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr své výsledky přednesou ostatním.

Žák:
- vyzkouší si týmovou spolupráci
- od sebe rozliší základní biotopy, pozná běžné živočichy
- má představu o tom, jak člověk hospodaří v krajině a jak tato činnost ovlivňuje její podoby v průběhu času
- prakticky si vyzkouší badatelský přístup poznávání světa
- vymyslí, zrealizuje a odprezentuje výzkumný úkol
- uvědomuje si význam živého světa, příroda pro něj nabývá konkrétních podob a významů
- nebojí se hmyzu a jiných forem života a na druhé stranů ví, jak a proč mu neubližovat
- skrze vlastní prožitky získává žák pozitivní vztah k přírodě a uvědomí si, že je důležité se k ní chovat ohleduplně, neničit ji, ale pečovat o ni a chránit jí
- umí využívat pomůcky na odchyt a určování hmyzu

1. den
Odpoledne nás čeká výprava do okolní krajiny. Zamyslíme nad tím, co krajinu formuje, jak vypadala v minulosti a naopak jak bude vypadat v budoucnu. Projdeme si nejrůznější biotopy, začneme už i s poznáváním přírody.

2. den
Zamyslíme se nad tím, která záhada přírody nám nedá spát. Žáci si po zvolení svého odborného zaměření sami naformulují vědeckou otázku a hypotézu. Proces hledání té správně položené otázky není jednoduchý, ale naši zkušení lektoři tím každého badatele začátečníka provedou, naučí se ho ptát, dávají pozor, aby odpověď nebyla zjevná či následný výzkum nebezpečný. A pak se vydáme bádat! Čekají nás pokusy, pozorování, měření a další „tvrdá“ vědecká práce. Výsledky zpracujeme.

3. den
Své včerejší celodenní badatelské úsilí zúročíme na konferenci, kde pomocí grafů, tabulek a nejrůznějších nákresů předvedeme své výsledky a obhájíme své postupy i závěry. Navzájem se podělíme o dojmy z badatelské práce a naznačíme nezodpovězené otázky. Na závěr si sdělíme dojmy z objevování přírody a rozloučíme se.

POBYTOVÝ PROGRAM NA MÍRU

V letošním školním roce nabízíme možnost sestavení pobytového programu podle Vašeho zadání. V případě Vašeho ubytování v okolí, je program možno realizovat i mimo středisko Baliny. Přijedeme za Vámi.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.