Kněžice – nabídka programů na školní rok 2024/2025

Na ekocentru Chaloupky Kněžice neprobíhají jednodenní výukové programy. Výjimkou je terénní program Pouští a pralesem na Velkém Špičáku u Třeště. Jako denní středisko ale fungují nedaleké Zašovice, kde probíhají programy zaměřené na welfare zvířat a zpracování mléčných produktů. 

POUŠTÍ A PRALESEM

POBYTOVÉ PROGRAMY

PROGRAMY O MLÉCE V ZAŠOVICÍCH

Adresa: č.p. 109,  675 29 Kněžice
Objednávání programů: 568 870 434 (po - pá, od 7:00 do 15:00)

Denní programy 2024/2025

(objednávejte od 22.9.24)

Pouští a pralesem

1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ, duben – říjen, 5 vyučovacích hodin, max. 50 žáků

Cena programu je 180 Kč/osobu 

Program nás zavede na vrchol Velkého Špičáku, do stejnojmenné národní přírodní rezervace. Vrcholové partie jsou pokryty pralesem - bučinou s příměsí jedle a jilmu. Prohlédneme si jej v jarním aspektu, kdy v podrostu dominují nejprve sněženky a později česnek medvědí. Nebo naopak na podzim, kdy listí zezlátne a les je plný barev. Naučíme se pravidla pralesa, co znamená čekat na světlo, být ve stádia optima či rozpadu. Co pralesy ohrožuje, co naopak k ochraně pralesů vedlo… Budeme prales vnímat nejen rozumem, ale i všemi smysly, výtvarně - citem a srdcem. Program začíná a končí na rozcestí Třešť- hájovna (kam se dá přijet autobusem) nebo na vlakové zastávce Jezdovice. Různá náročnost programu je uzpůsobena věku dětí i dalším specifickým požadavkům skupiny. 


Pobytové programy 2024/2025

Přijedete-li s žáky k nám na Vysočinu, čeká na Vás nejen nejčistší životní prostředí, lesy, louky, potoky a rybníky, ale i zkušení průvodci, kteří Vám i dětem pomohou nahlédnout do tajů přírody. Poznáme člověka a jeho svět z nejrůznějších úhlů. Zabrousíme i do světa práce a propojíme nové poznatky s nově nabytými dovednostmi. V každém ročním období je na Chaloupkách co poznávat a dělat, ať už máte v rukou lupu a klíč, mapu a busolu, motyku a sázecí kolík nebo přízi a kolovrátek. Lovecký zámeček Chaloupky se Vám jednou představí jako přírodovědná laboratoř, podruhé jako turistická základna nebo statek, zahrada, ruční dílna, stejně jako konferenční či divadelní sál. 


Po změně financování, která nás v letošním roce zasáhla, musíme provést dvě opatření, abychom činnost střediska udrželi a zajistili komfort ubytování a stravování pro vás i žáky a neklesala kvalita programu. Tou první je zvýšení poplatku za výukový program, který ovšem nepřesahuje ceny v obdobných zařízeních, jen už si nemůžeme dovolit být nejlevnější. Cenu za pobytový program (ubytování, plná penze a pedagogická činnost) jsme od 1. 9. 2024 zvýšili na 3980 Kč.

Druhou změnou jsou minimální počty klientů. Ekonomicky si nemůžeme dovolit pobyty menší, než 35 žáků. Proto od 1. 1. 2025 budeme objednávat pouze větší pobyty. Ale nezapomínáme i na málopočetné školy nebo třídy, ty ale budeme spojovat po dvou. Vyhradíme termíny, kde budeme objednávat dva pobyty do počtu 20 žáků. Na velký pobyt počítáme nadále dva pedagogy zdarma, na malý pobyt jednoho zdarma.


Cena pobytového programu od 1. 9. 2024 je 3 980 Kč

V ceně je strava, ubytování a 27 vyučovacích hodin programu. Program probíhá od 9:00 (v pondělí obědem) a končí každý den v 16:00 (v pátek končí obědem). Po 16:00 hodině jsou pro vaše žáky k dispozici na zapůjčení stolní hry a sportovní vybavení (ringo stezka, cesta pralesem, noční hra, tyčbal, kroket, stolní tenis, v zimě běžecké vybavení...). 


Celoroční programy:

Trvale udržitelný týden, pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a SŠ
Týden o klimatu pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ, NOVINKA
Program na míru podle vašich preferencí (voda, klima, krajina, matika a fyzika venku, seznamovací pobyty...)


Sezónní–letní programy (duben–říjen)

Týden o lese pro I. stupeň,  1. – 4. třída ZŠ
Voda, oheň, země, vzduch, pro žáky od 1. do 4. tříd ZŠ 
Týden lesní moudrosti, pro žáky od 5. do 9. tříd ZŠ 
Škola o přírodě, pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ a pro SŠ


Mimosezónní–zimní programy (listopad - březen):

Historie všedního dne, pro žáky 1. – 6. tříd ZŠ


Týden o lese pro I. stupeň

1. – 4. třída ZŠ, březen – listopad, 27 vyučovacích hodin programu, max. 45 žáků

Bylo tu, není tu... Les, místo ještě nedávno tak samozřejmé se dnes pomalu stává vzácností. Alespoň u nás na Chaloupkách určitě. Během lesního týdne zjistíme, co se stalo, že už tu les není a co udělat pro to, aby tu zase byl. Celým týdnem nás bude provázet náš Javor, který tu zbyl na pasece sám, a proto hledá nové přátele.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák zná význam lesa pro krajinu i pro člověka.
Žák pozná základní druhy lesních rostlin a živočichů.
Žák dokáže rozlišit a popsat různé druhy lesů.
Žák dokáže vysvětlit vývoj lesa (od paseky po „starý les“), zná nároky základních lesních dřevin a podmínky pro vznik nového lesa.
Žák se umí bezpečně pohybovat lesem ve dne i za tmy.

Pondělí
Po úvodním seznámení s Chaloupkami se seznámíme se stromem Javorem. Detektivním pátráním zjistíme, co se stalo v jeho okolí a proč kolem něj není les.

Úterý – Sousedé
Strom nás požádá o pomoc. Jeho sousedé se ztratili a on už dlouho nikoho z nich nepotkal. Našim úkolem bude je najít a poznat. Projdeme si okolí a poznáme obyvatele lesa. Ptáky a savce, bezobratlé a také různě druhy dřevin. Kromě nových znalostí a informací, které získáme, si v každé části zahrajeme hru nebo vyzkoušíme smyslovou aktivitu. 

Středa – Není les jako les
Vydáme se na prohlídku různých lesů v okolí, abychom věděli, který les bude nejlepší jako nový domov pro javor. Prohlédneme si nejen, jak to kde vypadá, ale zkusíme, jak se kde hraje na schovávanou, kde se nejlépe daří zvířatům nebo kde je nejvíce světla.

Čtvrtek – Aby tu byl znovu les...
Podíváme se, co všechno je potřeba udělat pro nový les, jak se o les starat. Zjistíme, jak to v rostoucím lese chodí, že každý živočich a každá rostlina má v lesu svůj význam a podíváme se i na to, jak se z paseky může stát zase les.

Pátek – Cesta za lesním pokladem
Vydáme se na cestu za semínky. Využijeme vše, co jsme se naučili, aby to byla cesta jednoduchá a snadná. A na konci snad narazíme na ten opravdový poklad.


Týden o klimatu

 II. stupeň ZŠ a SŠ, celoročně, 27 vyučovacích hodin programu, max. 50 žáků

Týden o klimatu je náš zbrusu nový pobytový program, který si klade za cíl představit měnící se klima v širším kontextu historie dějin člověka. Svět odnepaměti prochází proměnami, které ovlivňovaly naší civilizaci od prvopočátku až po současnost. Každá změna měla a dnes stále má své dopady na každodenní život lidí na planetě Zemi. Připomenutím této společné historie se můžeme mnohému naučit i dnes. Příčiny a důsledky nikam nezmizely, jen mají skrytou/tajemnější podobu. Naštěstí dnes dokážeme díky vědě a dostupným informacím lépe porozumět tomu, co by dříve nebylo vůbec v lidských silách pochopit. Co víc, dnes můžeme i sami zkoumat a přicházet s možnými řešeními.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:

Žák umí vysvětlit koloběh uhlíku v přírodě.

Žák umí změřit, kolik uhlíku je vázáno v jednom stromu.

Žák si umí spočítat, kolik uhlíku vyprodukuje při jednotlivých aktivitách.

Žák si prakticky vyzkouší výrobu čistého uhlíku.

Žák dokáže na příkladech z historie popsat změny klimatu, ke kterým došlo.

Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.

Žák vymyslí, zrealizuje a prezentuje svůj výzkum.

Pondělí – jedna tlupa, pravěk

Po vydatném obědě se všichni sejdeme jako jedna tlupa u ohně či ve velké jeskyni (na sále – dle počasí). Po několik chvil budeme probírat to, co nás čeká v budoucích dnech a hned poté se rozběhneme do lesů a luk pravěkých lovců a sběračů (seznamovací h., teambuildingové h.).

Úterý – zemědělci, obchodníci, inženýři

Čas neúprosně uhání vpřed. Minulou noc jsme šli spát jako lovci a ráno se budíme jako zemědělci. Co nám tato převratná změna přinese? Co naopak ztratíme? V poledne už budeme obědvat plodiny, které dokonce nemají svůj domov na našem kontinentě. Odpoledne se ozve první parní stroj, roztočí se první turbíny a za malý moment projede auto se spalovacím motorem, pak zapípá twitter.

Středa – šarlatáni a vědci

Sladká současnost, zdánlivě stojíme. Přesto nám nohy neposkytují takovou oporu, jakou bychom si přáli mít. Svět se dál pod našima nohama mění, ať už běžíme či stojíme na místě. Zahřívá se, odtéká pryč, chladne a jinde zase vysychá. Bez okamžitého porozumění přírodním cyklům, fyzikálním zákonitostem a chemickým vazbám by byl náš další krok příliš vratký a nejistý. Pomůže nám věda a dosavadní poznání? Odpoledne nás čekají už vlastní výzkumy v okolí Chaloupek či v nedaleké Brtnici, ve kterých budeme analyzovat přímé či nepřímé stopy člověka, které narušují historickou stálost podnebí.

Čtvrtek – výzkumná konference

Co jsme zjistili? Jak nejlépe zpracovat výsledky? Co je podstatné a co už ne? Na tyto a další otázky včetně přípravy prezentace si vyčleníme celé dnešní dopoledne. Budeme využívat internet. Hledat podobné výzkumy, dávat věci do souvislostí tak, abychom po obědě mohli všichni společně usednout a postupně si představit jednotlivé výzkumy, které se zabývají dopady člověka na klima.

Pátek – co teď?

V samém závěru týdne zhodnotíme výsledky v bádání a pokusíme se najít možná řešení, možné cesty vpřed. Jaká by měla být budoucnost? Co musíme ještě vymyslet? Co vyřešit? V závěru všechny tyto nápady pošleme do světa. 


 

Voda, Oheň, Země, Vzduch

1. – 4. třída ZŠ, duben – říjen, 27 vyučovacích hodin, max. 45 žáků

Během tohoto týdne projdeme 4 základní živly - Vodu, Zemi, Vzduch a Oheň. Každý den, nás čeká jeden živel a v pátek dopoledne si všechno zopakuje formou hry. I když v dnešní době mají živly pověst ničitelů a původců katastrof, my zjistíme, že bez nich bychom se jenom těžko obešli. Umažme si ruce od hlíny, naučíme se zacházet s ohněm, zmácháme se u rybníka či za deště a pořád budeme venku na čerstvém vzduchu.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák si je vědom významu života, zbytečně nezabíjí živočichy a umí se k nim bezpečně, ohleduplně a bez štítění chovat.
Žák zná běžné druhy vodních, půdních a lučních bezobratlých.
Žák zná základní techniky lovu vodních, půdních a lučních bezobratlých.
Žák umí pracovat s jednoduchými určovacími klíči.
Žák zná princip fungování přírodní zahrady a zvládne jednoduché zahradní práce.
Žák ví, jak funguje mléčná farma, a co se zde vyrábí.
Žák zná základní principy péče o les, způsob těžby a zpracování dřeva.
Žák umí rozdělat a udržet oheň.
Žák umí soutěžit a spolupracovat v týmech při dodržení bezpečnosti a pravidel fair play.
Žák zná principy jednoduchých prací na zahradě a v lese.

Pondělí – Voda
Hned po obědě si prohlédneme Chaloupky a jejich okolí. Dozvíme se, co nás celý týden čeká. Po svačince vyrazíme zkoumat první živel - vodu. Vydáme se k rybníčku a podíváme se, co ve vodě žije a roste, zajdeme k potoku, abychom viděli, jak voda teče v umělém i přirozeném korytě a uspořádali závody lodiček. Zahrajeme si hry, pomocí kterých se dozvíme něco ze života vodních živočichů.

Úterý – Země
V úterý zaměříme naše zkoumání na živel Země. Ušpiníme si ruce od hlíny, při práci na zahradě zjistíme, co ze země všechno pochází. Podíváme se pod spadané listí a jehličí na to, kdo má v půdě domov. Nakonec zjistíme, že ze země se dají snadno vyrobit malířské barvy i uplácat sošky, domky a další hliněné výrobky.

Středa – Vzduch
Ve středu dopoledne se vydáme vybaveni smýkačkami na lov drobných lučních živočichů a naučíme se střílet z luku. Odpoledne navštívíme největrnější místo v okolí - Salátův kopec, na jehož svazích se pasou naše kravičky, kozy a ovce, které nám dávají mléko, a z něj všechny mléčné dobroty do naší kuchyně. Zvířata si prohlédneme a pohladíme. Na Chaloupky se vrátíme dobrodružnou cestou podle fotografií a mapy.

Čtvrtek – Oheň
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ve čtvrtek se naučíme zacházet s ohněm tak, aby se plnila vždy jen první část přísloví. Naučíme se rozdělat oheň a správně připravit ohniště. Naučíme se pokácet strom a pořezat dřevo, aby bylo co přikládat. Večer se vydáme do lesa, kde se z nás stanou zloději světýlek.

Pátek – Hra na energie
Abychom si zopakovali, se kterými živly jsme v průběhu týdne žili a poznávali je, zahrajeme si velkou hru na energie. Během ní nám živly uvaří vodu, a z ní si pak uděláme lahodný čaj na závěrečný přípitek.


Týden lesní moudrosti 

5. – 9. třída, duben – říjen, 27 vyučovacích hodin, max. 50 žáků 

Program se odehrává většinou venku v přírodě, součástí týdne je i celodenní puťák s přespáním pod stanem (nebo pod širákem, podle počasí) ve volné přírodě. Programem bude provázet celotýdenní hra a celý pobyt bude zaměřen na turistické a tábornické dovednosti, lesní moudrost a pobyt v přírodě. Pro děti, které nenačichly skautingem, nejezdí na tábory a do přírody chodí jen na jednodenní výlety, to bude exkurze do činnosti, která má v ČR velikou tradici.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák na základě vlastního zážitku dokáže zhodnotit racionalitu svých obav z přírody, tmy apod.
Žák respektuje pravidla her a dbá na fair-play.
Žák pozná běžné jedlé rostliny a zná jejich využití.
Žák pozná běžné obratlovce podle jejich pobytových znamení.
Žák umí pracovat s mapou a buzolou.
Žák si osvojí základní dovednosti pro pobyt v přírodě - orientace v přírodě, rozdělání ohně, stavba přístřešku, vaření na ohni, zpracování dřeva.
Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.
Žák si vyzkouší být jeden den mimo civilizaci, učí se spoléhat na sebe a důvěřovat ostatním.

Pondělí – seznamovací den
Po obědě bude žákům představen program, středisko a jeho okolí i jednotliví lektoři. Zahrajeme si velkou týmovou hru, která má za úkol nás stmelit. Dozvíme se co je to lesní moudrost. Čeká na nás mnoho úkolů, naše úspěšnost bude každý den ohodnocena orlími pery cti.

Úterý – základní tábornické dovednosti
Během úterka se naučíme a vyzkoušíme základní tábornické disciplíny. Odpoledne už budeme vědět jak postavit přístřešek, zabalit batoh, rozdělat a udržet oheň, pracovat s mapou a buzolou. Poznáme živočichy naší přírody podle pobytových znamení a zjistíme, že příroda je pro nás prostřený stůl.

Středa – puťák
Ráno si zabalíme potřebné vybavení a zásoby a vydáme se na celodenní putování okolními lesy. Cestou si uvaříme na ohni oběd a využijeme všechno, co jsme se předchozí den naučili. Po cestě stihneme i různé hry, např. baseball. Přespíme pod širákem či přístřeškem daleko od civilizace. Večer nás čeká noční hra a oheň.

Čtvrtek – návrat do civilizace
Po snídani sbalíme náš provizorní tábor a vydáme se zpátky do civilizace. Po cestě sbíráme body a strategicky si volíme nejlepší cestu zpět na Chaloupky. Odpoledne nás čeká zasloužené volno.

Pátek – honba za pokladem
Poslední den programu se naučíme základní způsoby šifrování. Rozluštíme-li všechny zašifrované indicie, dokážeme odemknout osm zámků na tajemné truhle. Co je v ní, se dozvědí jen ti nejlepší luštitelé. Na úplný závěr pobytu si vyrobíme památeční cancátko.


Škola o přírodě

5. – 9. třída, duben – říjen, 27 vyučovacích hodin, max. 50 žáků 

Tradiční týden, který na Chaloupkách "učíme už 20 let" je zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Věnuje se jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i potoku, louce a zahradě, a to nejen z pohledu přírodovědce a ekologa, ale i lesníka, zahrádkáře nebo farmáře. Dva dny stráví žáci badatelstvím. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr týdne své výsledky přednesou ostatním.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák od sebe rozliší základní biotopy, pozná běžné živočichy a základní rostliny pro jednotlivé biotopy typické.
Žák má představu o tom, jak člověk hospodaří v krajině a jak tato činnost ovlivňuje její podoby v průběhu času.
Žák si prakticky vyzkouší badatelský přístup poznávání světa.
Žák si uvědomuje význam živého světa, příroda pro něj nabývá konkrétních podob a významů.
Žák se nebojí hmyzu a jiných forem života a na druhé straně ví, jak a proč mu neubližovat.
Skrze vlastní prožitky získává žák pozitivní vztah k přírodě a uvědomí si, že je důležité se k ní chovat ohleduplně, neničit ji, ale pečovat o ni a chránit jí.
Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.
Žák vymyslí, zrealizuje a odprezentuje výzkumný úkol.
Žák umí využívat pomůcky na odchyt a určování hmyzu.
Žák se naučí pobytu v přírodě, umí se pohybovat terénem.

Pondělí – seznámení a les
Po seznámení se střediskem poznáme i své spolužáky v novém světle, při plnění a řešení více či méně náročných úkolů. Ukážeme si meteorologickou stanici, abychom celý týden mohli pozorovat počasí, a projdeme si celé Chaloupky a okolí, abychom tu celý týden byli jako doma. Začneme už i s poznáváním přírody - podíváme se na les očima biologa, lesníka i výtvarníka.

Úterý – den o zahradě a o bezobratlých
Dopoledne vyrazíme na lov bezobratlých - prozkoumáme přírodní rybníček, louku, půdu a les. Naučíme se pracovat s klíči, lovit a zacházet šetrně s drobnými živočichy, přestaneme se jich bát, prozkoumáme pestrost tvarů a barev hmyzu, zjistíme, jak jsou jednotlivé druhy přizpůsobeny svému prostředí. Odpoledne se seznámíme s přírodní zahradou. Zjistíme, v čem spočívá princip přírodní zahrady. Podle sezóny nás čeká setí, pikýrování, sázení, pletí, sklízení, sběr bylinek, moštování či sušení ovoce…

Středa – krajina
Formou celodenního výletu "ochutnáme" krajinu a zamyslíme se nad tím, jak by vypadala bez zásahů člověka, jak vypadá zdravá struktura krajiny. Projdeme si nejrůznější biotopy; navštívíme i cenná chráněná území - podmáčenou louku a zbytky původních pastvin. Cestou budeme zkoumat pobytová znamení obratlovců a zjišťovat, která místa v krajině preferují, u potoka změříme jeho samočisticí schopnost a neopomineme ani rostliny - na jaře kvetoucí, na podzim jejich plody a semena. Budeme se rozhlížet, fotit, kreslit, odhadovat, měřit, zaměříme se ale i na pocity z různých míst a budeme hledat genia loci.

Čtvrtek – badatelství
Zamyslíme se nad tím, která záhada přírody nám nedá spát. Žáci si po zvolení svého odborného zaměření sami naformulují vědeckou otázku a hypotézu. Proces hledání té správně položené otázky není jednoduchý, ale naši zkušení lektoři tím každého badatele začátečníka provedou, naučí se ho ptát, dávají pozor, aby odpověď nebyla zjevná či následný výzkum nebezpečný. A pak se vydáme bádat! Čekají nás pokusy, pozorování, měření a další "tvrdá" vědecká práce. Výsledky zpracujeme do grafů, mapek a tabulek.

Pátek – konference
Své včerejší celodenní badatelské úsilí zúročíme na konferenci, kde pomocí grafů, tabulek a nejrůznějších nákresů předvedeme své výsledky a obhájíme své postupy i závěry. Navzájem se podělíme o dojmy ze zkoumání přírody a naznačíme nezodpovězené otázky. Na závěr týdne se zamyslíme nad tím, co vše nám celý tento týden v přírodě a o přírodě přinesl.


Historie všedního dne

1. – 6. třída, listopad – březen, 27 vyučovacích hodin, max. 50 žáků 

Program nás zavede na českou vesnici do časů našich předků. Projdeme si během týdne celý lidský život na vsi a vyzkoušíme si radosti i povinnosti s ním spojené. Začneme jako děti a přes tovaryše a dospělé selky a sedláky dojdeme až k moudrému stáří. Naučíme se zpracovávat vlnu, mléko, pracovat se dřevem a mnoho dalších užitečných věcí. Budeme tak trochu balancovat mezi dějepisem, zeměpisem a přírodopisem. Před Vánocemi a Velikonocemi bude program mírně upraven, aby neopomněl tradice těchto svátků.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák dokáže popsat život na české vesnici na přelomu 19. a 20. století. Dokáže toto období srovnat s dneškem a popsat hlavní rozdíly.
Žák se naučí připravit těsto a upéct chleba.
Žák se naučí zpracovat vlnu metodou plstění, umí tkát na stavu.
Žák se naučí vyrobit čerstvý sýr a máslo.
Žák se aktivně účastní péče o hospodářská zvířata.
Žák si osvojí bezpečnou práci s pilou, sekerou a dalšími pracovními nástroji.
Žák dokáže podle návodu či receptu samostatně zhotovit výrobek.
Žák pozná hodnotu vlastní práce.
Žák dokáže prezentovat některou z činností, se kterou se na pobytu setkal.

Pondělí – Vesnice
Na začátek je nutné vybudovat vesnici, kde budeme moci celý týden hospodařit. Čeká nás velká hra Osadníci, získávání surovin, stavění cest a vesnic. Prohlédneme si Chaloupky a na závěr si zahrajeme divadlo, které nás uvede do atmosféry historického týdne.

Úterý – Dětství
Dopoledne si budeme hrát. Naučíme se a vyzkoušíme několik historických staročeských i cizokrajných her. Bude-li nám počasí přát, vyřádíme se ve sněhu při stavění iglú, lyžování apod. Před Vánoci či Velikonoci zapojíme některé tradiční činnosti jako pletení pomlázky nebo vánoční věštění. Odpoledne si odbudeme své povinnosti v domě - holky budou pomáhat s vařením večeře a kluci se vydají do lesa kácet stromy, aby bylo čím topit pod hrncem.

Středa – Dospívání
Nastal čas vypravit se do světa na zkušenou. Vydáme se na blízký statek, kde pomůžeme s prací kolem zvířat, budeme kydat nebo krmit, zkrátka co bude potřeba. Za odměnu nás místní sedlák naučí vyrábět sýry, máslo a zpracovávat vlnu. Obohaceni o nové dovednosti se vrátíme zpátky.

Čtvrtek – Dospělost
Jako dospělí musíme každý den obstarat mnoho věcí. Po celý den se budeme každý věnovat práci, která nám nejvíce jde a která nás baví. Budeme si moci vybrat z několika aktivit, např. práce se dřevem, výroba tematických dekorací, šití, bylinky, myslivost atd. Večer po práci si "odpočineme" u noční hry.

Pátek – Stáří
Zavzpomínáme společně na celý ten "dlouhý život", který jsme během tohoto týdne prožili. Připomeneme si, co všechno jsme se naučili a vytvoříme o tom výstavu. Slavnostní prohlídkou zrekapitulujeme a uzavřeme týden.


Trvale udržitelný týden 

6. – 9. tř. ZŠ, SŠ, celoročně, 27 vyučovacích hodin, max. 50 žáků 

Program je zaměřený na témata týkající se udržitelného života na naší planetě. Dotkneme se jak nejpalčivějších globálních problémů společnosti, tak problémů, které ovlivňují přímo nás a naše blízké okolí. Skladbu týdne tvoří žáci zcela sami, podle toho, co je zajímá, případně co se zrovna může hodit do výuky.

Příklady témat: Odpady a znečišťování životního prostředí, Ekologická stopa, Šetrné spotřebitelství, Energetika, Doprava, Globální trh, Problematika třetího světa, Biodiverzita - vymírání druhů, Práva zvířat, Welfare, Války a násilí, Rasismus, Kácení deštných pralesů, Migrace a další.

Pondělí
V pondělí nás čeká velká seznamovací hra. Společně budeme těžit různé suroviny a stavět vesnici při hře Osadníci. Navečer si sedneme a budeme diskutovat na téma Trvale udržitelný život. Povíme si, o jakých problémech společnosti víme, které se nás dotýkají a hlavně o těch, které nás zajímají nejvíc. Vybereme několik témat, ke kterým se v průběhu týdne vrátíme. Večer pro odlehčení nás čeká noční hra.

Úterý
Dopoledne pro Vás připravíme orientační běh nebo procházku na blízkou mléčnou farmu. Naši lektoři si sednou na témata, která jsme v pondělí vybrali, a připraví podle nich program na zbytek týdne. Odpoledne nás už čeká první blok podle Vašich požadavků.

Středa + čtvrtek
V oba tyto dny nás čekají dva bloky - dopolední 3 hodiny a odpolední 2,5 hodiny. Ve čtvrtek ještě večerní program vyhrazený na simulační hru dle vybraného tématu.

Pátek
Čeká nás poslední blok programu a uzavření celého týdne. Opět se společně posadíme a zkusíme si popovídat o tématech, kterým jsme se věnovali a zjistit, zda nám nové informace přinesly i nový pohled na věc.


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.