Kněžice – nabídka programů na školní rok 2022/2023

Na ekocentru Chaloupky Kněžice neprobíhají jednodenní výukové programy. Výjimkou je terénní program Pouští a pralesem na Velkém Špičáku u Třeště. Jako denní středisko ale fungují nedaleké Zašovice, kde probíhají programy zaměřené na welfare zvířat a zpracování mléčných produktů. V zimě k vám přijedeme až do školy se souborem simulačních her nebo nově (od dubna 2023) s programem zaměřeným na změny klimatu.

POUŠTÍ A PRALESEM

POBYTOVÉ PROGRAMY

SIMULAČNÍ HRY (XI. – IV.)

PROGRAMY O MLÉCE V ZAŠOVICÍCH

Adresa: Kněžice 109,  675 29 Kněžice
Objednávání programů: 568 870 434 (po - pá, od 7:00 do 15:00)

Ceny jednodenních ekologických výukových programů (na žáka):

Tříhodinový a delší program: 150 Kč/ žáka. (minimální počet žáků je 15, resp. minimální souhrnná cena je 2.250,- Kč)

Programy zaměřené na klimatické změny pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ (od dubna 2023): 100 Kč/žáka (program bude podpořený Státním fondem životního prostředí)


Denní programy 2022/2023

Pouští a pralesem

1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ, duben – říjen, 4 hodiny, max. 50 žáků

Program nás zavede na vrchol Velkého Špičáku, do stejnojmenné národní přírodní rezervace. Vrcholové partie jsou pokryty pralesem - bučinou s příměsí jedle a jilmu. Prohlédneme si jej v jarním aspektu, kdy v podrostu dominují nejprve sněženky a později česnek medvědí. Nebo naopak na podzim, kdy listí zezlátne a les je plný barev. Naučíme se pravidla pralesa, co znamená čekat na světlo, být ve stádia optima či rozpadu. Co pralesy ohrožuje, co naopak k ochraně pralesů vedlo… Budeme prales vnímat nejen rozumem, ale i všemi smysly, výtvarně - citem a srdcem. Program začíná a končí na rozcestí Třešť- hájovna (kam se dá přijet autobusem) nebo na vlakové zastávce Jezdovice. Různá náročnost programu je uzpůsobena věku dětí i dalším specifickým požadavkům skupiny. 


Pobytové programy 2022/2023

Přijedete-li s žáky k nám na Vysočinu, čeká na Vás nejen nejčistší životní prostředí, lesy, louky, potoky a rybníky, ale i zkušení průvodci, kteří Vám i dětem pomohou nahlédnout do tajů přírody. Poznáme člověka a jeho svět z nejrůznějších úhlů. Zabrousíme i do světa práce a propojíme nové poznatky s nově nabytými dovednostmi. V každém ročním období je na Chaloupkách co poznávat a dělat, ať už máte v rukou lupu a klíč, mapu a busolu, motyku a sázecí kolík nebo přízi a kolovrátek. Lovecký zámeček Chaloupky se Vám jednou představí jako přírodovědná laboratoř, podruhé jako turistická základna nebo statek, zahrada, ruční dílna, stejně jako konferenční či divadelní sál. 


Aktuální ceník od 1. 2. 2023

Cena programu 3.230 Kč (pondělí - pátek, začínáme a končíme obědem ve 12:00). V ceně je strava, ubytování a 27 hodin programu.


Celoroční program:

Trvale udržitelný týden, pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a SŠ
Týden o lese pro II. stupeň,  5. – 9. třída ZŠ, NOVINKA
Program na míru podle vašich preferencí (voda, klima, krajina, matika a fyzika venku, seznamovací pobyty...)


 

Sezónní programy (duben–říjen)

Týden o lese pro I. stupeň,  1. – 4. třída ZŠ, NOVINKA
Voda, oheň, země, vzduch, pro žáky od 1. do 4. tříd ZŠ 
Týden lesní moudrosti, pro žáky od 5. do 9. tříd ZŠ 
Škola o přírodě, pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ a pro SŠ


Mimosezónní programy (listopad - březen):

Historie všedního dne, pro žáky 1. – 6. tříd ZŠ


Týden o lese pro I. stupeň

1. – 4. třída ZŠ, březen – listopad, 27 hodin programu, max. 45 žáků

Bylo tu, není tu... Les, místo ještě nedávno tak samozřejmé se dnes pomalu stává vzácností. Alespoň u nás na Chaloupkách určitě. Během lesního týdne zjistíme, co se stalo, že už tu les není a co udělat pro to, aby tu zase byl. Celým týdnem nás bude provázet náš Javor, který tu zbyl na pasece sám, a proto hledá nové přátele.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák zná význam lesa pro krajinu i pro člověka.
Žák pozná základní druhy lesních rostlin a živočichů.
Žák dokáže rozlišit a popsat různé druhy lesů.
Žák dokáže vysvětlit vývoj lesa (od paseky po „starý les“), zná nároky základních lesních dřevin a podmínky pro vznik nového lesa.
Žák se umí bezpečně pohybovat lesem ve dne i za tmy.

Pondělí
Po úvodním seznámení s Chaloupkami se seznámíme se stromem Javorem. Detektivním pátráním zjistíme, co se stalo v jeho okolí a proč kolem něj není les.

Úterý – Sousedé
Strom nás požádá o pomoc. Jeho sousedé se ztratili a on už dlouho nikoho z nich nepotkal. Našim úkolem bude je najít a poznat. Projdeme si okolí a poznáme obyvatele lesa. Ptáky a savce, bezobratlé a také různě druhy dřevin. Kromě nových znalostí a informací, které získáme, si v každé části zahrajeme hru nebo vyzkoušíme smyslovou aktivitu. 

Středa – Není les jako les
Vydáme se na prohlídku různých lesů v okolí, abychom věděli, který les bude nejlepší jako nový domov pro javor. Prohlédneme si nejen, jak to kde vypadá, ale zkusíme, jak se kde hraje na schovávanou, kde se nejlépe daří zvířatům nebo kde je nejvíce světla.

Čtvrtek – Aby tu byl znovu les...
Podíváme se, co všechno je potřeba udělat pro nový les, jak se o les starat. Zjistíme, jak to v rostoucím lese chodí, že každý živočich a každá rostlina má v lesu svůj význam a podíváme se i na to, jak se z paseky může stát zase les.

Pátek – Cesta za lesním pokladem
Vydáme se na cestu za semínky. Využijeme vše, co jsme se naučili, aby to byla cesta jednoduchá a snadná. A na konci snad narazíme na ten opravdový poklad.


Týden o lese pro II. stupeň

 5. – 9. třída ZŠ, březen – listopad, 27 hodin programu, max. 45 žáků

Týden zaměřený na les, jeho problémy a náš vztah k němu. Co všechno potřebujeme vědět, poznat a procítit, abychom nebyli poslední generace, která tu s lesem může být? Co je vlastně les, co pro nás znamená a co my znamenáme pro něj?  Vezmeme si lupy, dalekohledy, určovací klíče a různá měřidla, ale i nože, pily, sekery, hrábě či rýče.  Kromě přímého poznávání, zkoumání a vnímání lesa nás čekají simulační hry, přemýšlení i rozjímání a v neposlední řadě i práce se dřevem jako výtvarným materiálem. A nebude samozřejmě chybět ani praktická péče o les.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák od sebe rozliší různé formy lesa, pozná běžné druhy stromů a lesních živočichů.
Žák má představu o fungování lesa a vlivu člověka na něj.
Žák získá základy lesnické práce i ekologického přístupu k lesu, uvědomuje si význam lesa.
Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.
Žák umí využívat pomůcky na zkoumání lesa (určovací klíče, měřící nástroje).
Žák si prakticky vyzkouší badatelský přístup poznávání světa.
Žák skrze manuální práci v lese zjistí, jak lesu prakticky pomáhat.
Žák se naučí pracovat se dřevem.
Žák se umí bezpečně pohybovat lesem ve dne i za tmy.

Pondělí – Máme rádi les
Po seznámení se střediskem a s postavou Tobiáše, který nás bude provázet celým týdnem, poznáme i své spolužáky v novém světle. Ústředním bodem odpoledne bude krásný solitérní strom, na jehož mnohovrstevnatá zákoutí se podíváme způsobem, jakým jsme se na strom patrně nikdy nedívali. Na chvíli spočineme v klidu i v lese, který na sebe necháme promlouvat skrze všechny své smysly. Důvěrné seznámení se stromem a jeho dřevem zakusíme i prostřednictvím řezbářství.

Úterý – Co o lese víme?
Poznáme, co v lese žije, s jakými druhy dřevin se můžeme setkat a jak je poznat, jak les funguje, co potřebují stromy, aby prospívaly, jak důležitá pro jejich život je nadmořská výška a co všechno nám, a nejen nám, les poskytuje a jaké služby zajišťuje. Podíváme se na les pohledem ekologa i lesníka, naučíme se měřit zásobu dřeva a sami v okolí Chaloupek zjistíme, že není les jako les.

Středa – Zkoumáme les
Blíže se seznámíme s lesem jednak prostřednictvím práce z pohledu lesního dělníka a jednak pomocí badatelských otázek z pohledu vědce.

Čtvrtek – Problémy lesa
Tentokrát si přiblížíme problémy, se kterými se v současné době potýká les a jak to souvisí s člověkem. Nakolik za mizením lesů stojí člověk se svým způsobem hospodaření a nakolik jiné vlivy. To vše prostřednictvím simulační a rolové hry, rozboru obsahu odborných textů a sledováním naučného filmu. Odpolední program bude zakončen výtvarnou aktivitou a celý den pak noční hrou.

Pátek – Co můžeme pro les udělat?
Určitě se nám bude žít lépe s vědomím, že jsme jen neseděli s rukama v klíně ale i něco udělali pro to, aby se nám na světě žilo lépe. Když pomůžeme těm správným semínkům rychleji vzejít, zazelená se les rychleji. Nejprve se podíváme na film, který nás přesvědčí o tom, že to opravdu jde, a pak přiložíme ruku k dílu.


Voda, Oheň, Země, Vzduch

1. – 4. třída ZŠ, duben – říjen, 27 hodin, max. 45 žáků

Během tohoto týdne projdeme 4 základní živly - Vodu, Zemi, Vzduch a Oheň. Každý den, nás čeká jeden živel a v pátek dopoledne si všechno zopakuje formou hry. I když v dnešní době mají živly pověst ničitelů a původců katastrof, my zjistíme, že bez nich bychom se jenom těžko obešli. Umažme si ruce od hlíny, naučíme se zacházet s ohněm, zmácháme se u rybníka či za deště a pořád budeme venku na čerstvém vzduchu.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák si je vědom významu života, zbytečně nezabíjí živočichy a umí se k nim bezpečně, ohleduplně a bez štítění chovat.
Žák zná běžné druhy vodních, půdních a lučních bezobratlých.
Žák zná základní techniky lovu vodních, půdních a lučních bezobratlých.
Žák umí pracovat s jednoduchými určovacími klíči.
Žák zná princip fungování přírodní zahrady a zvládne jednoduché zahradní práce.
Žák ví, jak funguje mléčná farma, a co se zde vyrábí.
Žák zná základní principy péče o les, způsob těžby a zpracování dřeva.
Žák umí rozdělat a udržet oheň.
Žák umí soutěžit a spolupracovat v týmech při dodržení bezpečnosti a pravidel fair play.
Žák zná principy jednoduchých prací na zahradě a v lese.

Pondělí – Voda
Hned po obědě si prohlédneme Chaloupky a jejich okolí. Dozvíme se, co nás celý týden čeká. Po svačince vyrazíme zkoumat první živel - vodu. Vydáme se k rybníčku a podíváme se, co ve vodě žije a roste, zajdeme k potoku, abychom viděli, jak voda teče v umělém i přirozeném korytě a uspořádali závody lodiček. Zahrajeme si hry, pomocí kterých se dozvíme něco ze života vodních živočichů.

Úterý – Země
V úterý zaměříme naše zkoumání na živel Země. Ušpiníme si ruce od hlíny, při práci na zahradě zjistíme, co ze země všechno pochází. Podíváme se pod spadané listí a jehličí na to, kdo má v půdě domov. Nakonec zjistíme, že ze země se dají snadno vyrobit malířské barvy i uplácat sošky, domky a další hliněné výrobky.

Středa – Vzduch
Ve středu dopoledne se vydáme vybaveni smýkačkami na lov drobných lučních živočichů a naučíme se střílet z luku. Odpoledne navštívíme největrnější místo v okolí - Salátův kopec, na jehož svazích se pasou naše kravičky, kozy a ovce, které nám dávají mléko, a z něj všechny mléčné dobroty do naší kuchyně. Zvířata si prohlédneme a pohladíme. Na Chaloupky se vrátíme dobrodružnou cestou podle fotografií a mapy.

Čtvrtek – Oheň
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ve čtvrtek se naučíme zacházet s ohněm tak, aby se plnila vždy jen první část přísloví. Naučíme se rozdělat oheň a správně připravit ohniště. Naučíme se pokácet strom a pořezat dřevo, aby bylo co přikládat. Večer se vydáme do lesa, kde se z nás stanou zloději světýlek.

Pátek – Hra na energie
Abychom si zopakovali, se kterými živly jsme v průběhu týdne žili a poznávali je, zahrajeme si velkou hru na energie. Během ní nám živly uvaří vodu, a z ní si pak uděláme lahodný čaj na závěrečný přípitek.


Týden lesní moudrosti 

5. – 9. třída, duben – říjen, 27 hodin, max. 45 žáků 

Program se odehrává většinou venku v přírodě, součástí týdne je i celodenní puťák s přespáním pod stanem (nebo pod širákem, podle počasí) ve volné přírodě. Programem bude provázet celotýdenní hra a celý pobyt bude zaměřen na turistické a tábornické dovednosti, lesní moudrost a pobyt v přírodě. Pro děti, které nenačichly skautingem, nejezdí na tábory a do přírody chodí jen na jednodenní výlety, to bude exkurze do činnosti, která má v ČR velikou tradici.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák na základě vlastního zážitku dokáže zhodnotit racionalitu svých obav z přírody, tmy apod.
Žák respektuje pravidla her a dbá na fair-play.
Žák pozná běžné jedlé rostliny a zná jejich využití.
Žák pozná běžné obratlovce podle jejich pobytových znamení.
Žák umí pracovat s mapou a buzolou.
Žák si osvojí základní dovednosti pro pobyt v přírodě - orientace v přírodě, rozdělání ohně, stavba přístřešku, vaření na ohni, zpracování dřeva.
Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.
Žák si vyzkouší být jeden den mimo civilizaci, učí se spoléhat na sebe a důvěřovat ostatním.

Pondělí – seznamovací den
Po obědě bude žákům představen program, středisko a jeho okolí i jednotliví lektoři. Zahrajeme si velkou týmovou hru, která má za úkol nás stmelit. Dozvíme se co je to lesní moudrost. Čeká na nás mnoho úkolů, naše úspěšnost bude každý den ohodnocena orlími pery cti.

Úterý – základní tábornické dovednosti
Během úterka se naučíme a vyzkoušíme základní tábornické disciplíny. Odpoledne už budeme vědět jak postavit přístřešek, zabalit batoh, rozdělat a udržet oheň, pracovat s mapou a buzolou. Poznáme živočichy naší přírody podle pobytových znamení a zjistíme, že příroda je pro nás prostřený stůl.

Středa – puťák
Ráno si zabalíme potřebné vybavení a zásoby a vydáme se na celodenní putování okolními lesy. Cestou si uvaříme na ohni oběd a využijeme všechno, co jsme se předchozí den naučili. Po cestě stihneme i různé hry, např. baseball. Přespíme pod širákem či přístřeškem daleko od civilizace. Večer nás čeká noční hra a oheň.

Čtvrtek – návrat do civilizace
Po snídani sbalíme náš provizorní tábor a vydáme se zpátky do civilizace. Po cestě sbíráme body a strategicky si volíme nejlepší cestu zpět na Chaloupky. Odpoledne nás čeká zasloužené volno.

Pátek – honba za pokladem
Poslední den programu se naučíme základní způsoby šifrování. Rozluštíme-li všechny zašifrované indicie, dokážeme odemknout osm zámků na tajemné truhle. Co je v ní, se dozvědí jen ti nejlepší luštitelé. Na úplný závěr pobytu si vyrobíme památeční cancátko.


Škola o přírodě

5. – 9. třída, duben – říjen, 27 hodin, max. 45 žáků 

Tradiční týden, který na Chaloupkách "učíme už 20 let" je zaměřený na praktické pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé. Věnuje se jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i potoku, louce a zahradě, a to nejen z pohledu přírodovědce a ekologa, ale i lesníka, zahrádkáře nebo farmáře. Dva dny stráví žáci badatelstvím. V menších badatelských týmech budou zpracovávat daný úkol. Na závěr týdne své výsledky přednesou ostatním.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák od sebe rozliší základní biotopy, pozná běžné živočichy a základní rostliny pro jednotlivé biotopy typické.
Žák má představu o tom, jak člověk hospodaří v krajině a jak tato činnost ovlivňuje její podoby v průběhu času.
Žák si prakticky vyzkouší badatelský přístup poznávání světa.
Žák si uvědomuje význam živého světa, příroda pro něj nabývá konkrétních podob a významů.
Žák se nebojí hmyzu a jiných forem života a na druhé straně ví, jak a proč mu neubližovat.
Skrze vlastní prožitky získává žák pozitivní vztah k přírodě a uvědomí si, že je důležité se k ní chovat ohleduplně, neničit ji, ale pečovat o ni a chránit jí.
Žák pracuje v týmu a při řešení problému spolupracuje s ostatními.
Žák vymyslí, zrealizuje a odprezentuje výzkumný úkol.
Žák umí využívat pomůcky na odchyt a určování hmyzu.
Žák se naučí pobytu v přírodě, umí se pohybovat terénem.

Pondělí – seznámení a les
Po seznámení se střediskem poznáme i své spolužáky v novém světle, při plnění a řešení více či méně náročných úkolů. Ukážeme si meteorologickou stanici, abychom celý týden mohli pozorovat počasí, a projdeme si celé Chaloupky a okolí, abychom tu celý týden byli jako doma. Začneme už i s poznáváním přírody - podíváme se na les očima biologa, lesníka i výtvarníka.

Úterý – den o zahradě a o bezobratlých
Dopoledne vyrazíme na lov bezobratlých - prozkoumáme přírodní rybníček, louku, půdu a les. Naučíme se pracovat s klíči, lovit a zacházet šetrně s drobnými živočichy, přestaneme se jich bát, prozkoumáme pestrost tvarů a barev hmyzu, zjistíme, jak jsou jednotlivé druhy přizpůsobeny svému prostředí. Odpoledne se seznámíme s přírodní zahradou. Zjistíme, v čem spočívá princip přírodní zahrady. Podle sezóny nás čeká setí, pikýrování, sázení, pletí, sklízení, sběr bylinek, moštování či sušení ovoce…

Středa – krajina
Formou celodenního výletu "ochutnáme" krajinu a zamyslíme se nad tím, jak by vypadala bez zásahů člověka, jak vypadá zdravá struktura krajiny. Projdeme si nejrůznější biotopy; navštívíme i cenná chráněná území - podmáčenou louku a zbytky původních pastvin. Cestou budeme zkoumat pobytová znamení obratlovců a zjišťovat, která místa v krajině preferují, u potoka změříme jeho samočisticí schopnost a neopomineme ani rostliny - na jaře kvetoucí, na podzim jejich plody a semena. Budeme se rozhlížet, fotit, kreslit, odhadovat, měřit, zaměříme se ale i na pocity z různých míst a budeme hledat genia loci.

Čtvrtek – badatelství
Zamyslíme se nad tím, která záhada přírody nám nedá spát. Žáci si po zvolení svého odborného zaměření sami naformulují vědeckou otázku a hypotézu. Proces hledání té správně položené otázky není jednoduchý, ale naši zkušení lektoři tím každého badatele začátečníka provedou, naučí se ho ptát, dávají pozor, aby odpověď nebyla zjevná či následný výzkum nebezpečný. A pak se vydáme bádat! Čekají nás pokusy, pozorování, měření a další "tvrdá" vědecká práce. Výsledky zpracujeme do grafů, mapek a tabulek.

Pátek – konference
Své včerejší celodenní badatelské úsilí zúročíme na konferenci, kde pomocí grafů, tabulek a nejrůznějších nákresů předvedeme své výsledky a obhájíme své postupy i závěry. Navzájem se podělíme o dojmy ze zkoumání přírody a naznačíme nezodpovězené otázky. Na závěr týdne se zamyslíme nad tím, co vše nám celý tento týden v přírodě a o přírodě přinesl.


Historie všedního dne

1. – 6. třída, listopad – březen, 27 hodin, max. 45 žáků 

Program nás zavede na českou vesnici do časů našich předků. Projdeme si během týdne celý lidský život na vsi a vyzkoušíme si radosti i povinnosti s ním spojené. Začneme jako děti a přes tovaryše a dospělé selky a sedláky dojdeme až k moudrému stáří. Naučíme se zpracovávat vlnu, mléko, pracovat se dřevem a mnoho dalších užitečných věcí. Budeme tak trochu balancovat mezi dějepisem, zeměpisem a přírodopisem. Před Vánocemi a Velikonocemi bude program mírně upraven, aby neopomněl tradice těchto svátků.

Cíle programu a rozvoj kompetencí:
Žák dokáže popsat život na české vesnici na přelomu 19. a 20. století. Dokáže toto období srovnat s dneškem a popsat hlavní rozdíly.
Žák se naučí připravit těsto a upéct chleba.
Žák se naučí zpracovat vlnu metodou plstění, umí tkát na stavu.
Žák se naučí vyrobit čerstvý sýr a máslo.
Žák se aktivně účastní péče o hospodářská zvířata.
Žák si osvojí bezpečnou práci s pilou, sekerou a dalšími pracovními nástroji.
Žák dokáže podle návodu či receptu samostatně zhotovit výrobek.
Žák pozná hodnotu vlastní práce.
Žák dokáže prezentovat některou z činností, se kterou se na pobytu setkal.

Pondělí – Vesnice
Na začátek je nutné vybudovat vesnici, kde budeme moci celý týden hospodařit. Čeká nás velká hra Osadníci, získávání surovin, stavění cest a vesnic. Prohlédneme si Chaloupky a na závěr si zahrajeme divadlo, které nás uvede do atmosféry historického týdne.

Úterý – Dětství
Dopoledne si budeme hrát. Naučíme se a vyzkoušíme několik historických staročeských i cizokrajných her. Bude-li nám počasí přát, vyřádíme se ve sněhu při stavění iglú, lyžování apod. Před Vánoci či Velikonoci zapojíme některé tradiční činnosti jako pletení pomlázky nebo vánoční věštění. Odpoledne si odbudeme své povinnosti v domě - holky budou pomáhat s vařením večeře a kluci se vydají do lesa kácet stromy, aby bylo čím topit pod hrncem.

Středa – Dospívání
Nastal čas vypravit se do světa na zkušenou. Vydáme se na blízký statek, kde pomůžeme s prací kolem zvířat, budeme kydat nebo krmit, zkrátka co bude potřeba. Za odměnu nás místní sedlák naučí vyrábět sýry, máslo a zpracovávat vlnu. Obohaceni o nové dovednosti se vrátíme zpátky.

Čtvrtek – Dospělost
Jako dospělí musíme každý den obstarat mnoho věcí. Po celý den se budeme každý věnovat práci, která nám nejvíce jde a která nás baví. Budeme si moci vybrat z několika aktivit, např. práce se dřevem, výroba tematických dekorací, šití, bylinky, myslivost atd. Večer po práci si "odpočineme" u noční hry.

Pátek – Stáří
Zavzpomínáme společně na celý ten "dlouhý život", který jsme během tohoto týdne prožili. Připomeneme si, co všechno jsme se naučili a vytvoříme o tom výstavu. Slavnostní prohlídkou zrekapitulujeme a uzavřeme týden.


Trvale udržitelný týden 

6. – 9. tř. ZŠ, SŠ, celoročně, 27 hodin, max. 45. žáků 

Program je zaměřený na témata týkající se udržitelného života na naší planetě. Dotkneme se jak nejpalčivějších globálních problémů společnosti, tak problémů, které ovlivňují přímo nás a naše blízké okolí. Skladbu týdne tvoří žáci zcela sami, podle toho, co je zajímá, případně co se zrovna může hodit do výuky.

Příklady témat: Odpady a znečišťování životního prostředí, Ekologická stopa, Šetrné spotřebitelství, Energetika, Doprava, Globální trh, Problematika třetího světa, Biodiverzita - vymírání druhů, Práva zvířat, Welfare, Války a násilí, Rasismus, Kácení deštných pralesů, Migrace a další.

Pondělí
V pondělí nás čeká velká seznamovací hra. Společně budeme těžit různé suroviny a stavět vesnici při hře Osadníci. Navečer si sedneme a budeme diskutovat na téma Trvale udržitelný život. Povíme si, o jakých problémech společnosti víme, které se nás dotýkají a hlavně o těch, které nás zajímají nejvíc. Vybereme několik témat, ke kterým se v průběhu týdne vrátíme. Večer pro odlehčení nás čeká noční hra.

Úterý
Dopoledne pro Vás připravíme orientační běh nebo procházku na blízkou mléčnou farmu. Naši lektoři si sednou na témata, která jsme v pondělí vybrali, a připraví podle nich program na zbytek týdne. Odpoledne nás už čeká první blok podle Vašich požadavků.

Středa + čtvrtek
V oba tyto dny nás čekají dva bloky - dopolední 3 hodiny a odpolední 2,5 hodiny. Ve čtvrtek ještě večerní program vyhrazený na simulační hru dle vybraného tématu.

Pátek
Čeká nás poslední blok programu a uzavření celého týdne. Opět se společně posadíme a zkusíme si popovídat o tématech, kterým jsme se věnovali a zjistit, zda nám nové informace přinesly i nový pohled na věc.


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.