Environmentální témata CHKO Žďárské vrchy

Přihláška Dům přírody Žďárských vrchů Středa 20. března 2024 od 09:00 - 16:00

Seminář pro pedagogy a příznivce EVVO.

 V prvním bloku představí pracovníci  AOPK novinky v ochraně přírody, zajímavosti z přírody CHKO Žďárské vrchy. Druhý blok se bude týkat změn v krajině v souvislosti s klimatem : úbytek vody a její možné zadržování, rozpad lesních kultur a problematika druhů migrujících z teplých oblastí. V třetím bloku vám naši lektoři nabídnou metodický workshop zaměřený na uvedená témata.

Cena : 650 Kč (s občerstvením)

 

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
10.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecké kufrování

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Zimní stopovaná

28.12. Třebíč, skautská základna Srdíčko

Třebíčské kufrování

29.12. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Novoměstské kufrování

19.1. 2024 - 21.1. Chaloupky Kněžice

Ekovíkend - šetrně pro budoucnost

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.