Environmentální témata CHKO Žďárské vrchy

Akce zrušena

Je nám líto, ale akci jsme museli zrušit.

Přihláška Dům přírody Žďárských vrchů Středa 20. března od 09:00 - 16:00

Seminář pro pedagogy a příznivce EVVO.

Program bude rozdělen do tématických bloků:

I. blok: pracovníci AOPK představí novinky v ochraně přírody, zajímavosti z přírody CHKO Žďárské vrchy.

II. blok: změny v krajině v souvislosti s klimatem: úbytek vody a její možné zadržování, rozpad lesních kultur a problematika druhů migrujících z teplých oblastí.

III. blok: naši lektoři vám nabídnou metodický workshop zaměřený na uvedená témata.

 

Cena: 650 Kč (s občerstvením)

Možno hradit ze Šablon OP JAK, rozsah 8 vyučovacích hodin.

 

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.