EDUGARD Education in Gardens

Podívejte se a stáhněte si novou česko-rakouskou publikaci o Zahradní pedagogice, katalog vzdělávacích zahrad nebo prezentaci ze soutěže:

Hier können Sie folgende Publikationen herunterladen:

1) Publikace_zahradní_pedagogika_2019 – ZDE
    Publikation_Gartenpedagogik_2019 - HIER

2) Katalog vzdělávacích zahrad - ZDE
     Katalog der Bildungsgärten - HIER

3) Video EDUGARD - Education in Gardens 2016–2019  ZDE
     Video EDUGARD - Education in Gardens 2016–2019    HIER

4) Letáky/Flyers CZ, DE, EN

5) Prezentace ze školní soutěže 2018  ZDE!
    Die Präsentationen aus den Schülerwettbewerben - HIER

 

Hlavním cílem projektu Edugard bylo vytvořit nové vzdělávací nabídky v oboru zahradní pedagogiky, které  jsou sepsány v publikaci „Zahradní pedagogika: česko-rakouský vzdělávací rámec“.

Vznikly nové učební plány pro vysokoškolské předměty a pregraduální výuku pedagogů.

Dále byly vytvořeny desítky druhů seminářů pro další vzdělávání pedagogů a vzdělávací programy pro školy.

Česko-rakouský projekt Edugard ATCZ65 byl realizován od roku 2016 do roku 2019. Ekocentrum Chaloupky, působící na Vysočině, bylo vedoucím partnerem celého projektu, do kterého se dále zapojila Jihočeská univerzita v ČB, spolek Přírodní zahrady z Jindřichova Hradce a brněnská organizace Lipka. Rakouskou stranu zastupuje Vysoká zemědělská škola z Vídně a společnost Natur im Garten z dolnorakouského Tullnu.

Projekt byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Období realizace projektu: IX. 2016 - IX. 2019


Das Hauptziel des Projekts Edugard – Education in Gardens  war das Schaffen neuer Bildungsangebote für die Gartenpädagogik, die in der Publikation  „Gartenpädagogik: österreichisch-tschechischer Bildungsrahmen“  beschrieben sind.

Es wurden neue Lehrpläne für Hochschulfächer und Bachelor - und Masterstudiengänge Studenten erstellt.

Es wurden auch Dutzende Fortbildungsseminare für Pädagogen und Bildungsprogramme für Schulen entwickelt. 

Das österreichisch-tschechische Projekt Edugard ATCZ65 wurde von 2016 bis 2019 umgesetzt. Das Ökozentrum Chaloupky o.p.s. mit Sitz in der Region Vysočina war Leadpartner des ganzen Projekts, an dem auch die Südböhmische Universität Budweis, der Verein Naturgärten aus Jindřichův Hradec und die Organisation Lipka aus Brünn teilgenommen haben. Die österreichischen Partner waren die Hochschule für Agrar - und Umweltpädagogik Wien und die „Natur im Garten“ GmbH aus dem niederösterreichischen Tulln.

Das Projekt wurde aus dem Programm der grenzüberschreitenden Kooperation Interreg V-A Österreich-Tschechien für die Programmperiode 2014-2020 gefördert.

Umsetzungszeitraum des Projekts: IX. 2016 - IX. 2019

Partneři česko-rakouského projektu Edugard ATCZ65

Tiskové zprávy z proběhlých událostí

Úterý 28. listopadu 2023 od 09:00 - 15:00 Hodina H, Pelhřimov, Hrnčířská 111

Ptačí říše (Pelhřimov)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku. 

-
Čtvrtek 23. listopadu 2023 od 09:00 - 15:00 Junák - Žďár nad Sázavou, 1. máje 325/1

Ptačí říše (Žďár nad Sázavou)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku. 

 

-
Úterý 21. listopadu 2023 od 08:30 - 14:30 Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 670/46

Ptačí říše (Jihlava)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku. 

 

-
Čtvrtek 9. listopadu 2023 od 09:00 - 15:00 KC Moravia, Smrtelná 6, Třebíč

Ptačí říše (Třebíč)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

 

-
Úterý 31. října 2023 od 09:00 - 15:00 Hodina H, Pelhřimov, Hrnčířská 111

Kouzelné byliny (Pelhřimov)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

-
Úterý 10. října 2023 od 09:00 - 15:00 Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 670/46

Kouzelné byliny (Jihlava)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

-
Úterý 19. září 2023 od 09:00 - 15:00 Junák - Žďár nad Sázavou, 1. máje 325/1

Kouzelné byliny (Žďár n. S.)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

-
Čtvrtek 14. září 2023 od 09:00 - 15:00 KC Moravia, Smrtelná 6, Třebíč

Kouzelné byliny (Třebíč)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

-
Úterý 12. září 2023 od 09:00 - 15:00 Ostrůvek 2, Velké Meziříčí

Kouzelné byliny (Velké Meziříčí)

Seminář pro učitele MŠ a 1. stupně a další, kteří pracují s dětmi předškolního a nižšího školního věku.

-
Pátek 27. září 2019 od 11:45 - 15:00

Slavnostní otevření Zahrady u řeky

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní otevření zahrady U Řeky

-
Pátek 23. srpna 2019 od 12:00 - Neděle 25. srpna 12:00 Chaloupky Kněžice

Hurá z lavic / Hurá ze školky Kapacita naplněna

Těšit se můžete na využití přírodnin (třeba bláta) v uměleckém pojetí přírody. Na fotografii, barvy z půdy, dílničky v přírodě, krajinomalbu i artefiletiku. Něco využijete ve škole, něco v běženém životě, něco ve školce a něco třeba nikdy, ale je super si to vyzkoušet.

-
Čtvrtek 6. června 2019 od 09:00 - 17:00

Kreativně a všemi smysly

Čtvrtek 6. června byl jedním z tematických čtvrtků ekocentra Zahrada u řeky v Třebíči. Jako jediný však nebyl určen pro širokou veřejnost, ale pro učitele ZŠ, SŠ a pedagogické pracovníky DDM či CVČ Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje.

-
Čtvrtek 6. června 2019 od 08:30 - 17:00 Zahrada u řeky Třebíč

Kreativita ve školní zahradě (akce pro pedagogy)

Celodenní seminář pro učitele ZŠ, SŠ a pedagogické pracovníky DDM či CVČ z krajů Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského. Je zdarma.
Seminář není akreditován v rámci DVPP, účastníci obdrží Potvrzení o účasti.

- - -
Čtvrtek 18. dubna 2019 od 09:00 - 15:00 Baliny – areál pro zahradní terapii

Učíme se v zahradě matematiku a fyziku

Učit matematiku a fyziku venku na zahradě je vlastně jednoduché. Procesy, které v učebně složitě simulujeme, probíhají  v přírodě přímo před našima očima. Vyzkoušíme si tu akustiku, optiku i mechaniku, procenta, zlomky i goniometrické funkce. Seminář je určen učitelům druhých stupňů a středních škol. Naučíme vás, jak vytáhnout žáky i v těchto předmětech ven do zahrady, do lesa nebo do města.

- -
Čtvrtek 4. října 2018 od 09:00 - 14:00 Chaloupky Baliny

Jak na zahradní pedagogiku I – PŘÍBĚH V ZAHRADĚ

Zahrada je plná příběhů, stačí jen naslouchat a pozorovat. Seminář, který je zaměřený na storytelling v zahradě vede osvědčený lektor a vypravěč Martin Hak. Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.

 

- -
Úterý 26. června 2018 od 08:00

I mezinárodní komise zůstala PAF

Vysočina, Dolní Rakousko (hu) – Učení se venku je fenomén, který získává pozornost mezi stále větším počtem kantorů. A venku může být v městském parku, v přírodě za městem nebo rovnou ve školních zahradách. Ty jsou k tomu samozřejmě přímo stvořené. A jejich využití je tak různorodé a pestré, že nezbývá, než žasnout. A žasla i odborná mezinárodní komise, která v úterý v Brně v ekocentru Lipka, hodnotila projekty česko-rakouské soutěže Pěstuj, zkoumej, vyprávěj.

-
Čtvrtek 14. června 2018 od 09:00 - 14:00 Baliny

Učíme se v zahradě III.

Seminář určený učitelům I. stupně ZŠ (třetí díl cyklu výuky v zahradě)

-
Čtvrtek 26. dubna 2018 od 07:00 - 18:00 die GARTEN TULLN

Zahrady v Tullnu stále inspirující

Jen kousek za hranicemi v nivě Dunaje leží místo, které stojí za to navštívit. Je to první a dosud jediná zahradní výstava Evropy, kde se hospodaří podle přísných kritérií přírodních zahrad. Jedná se pochopitelně o die GARTEN TULLN.

- -
Pondělí 20. listopadu 2017 od 10:00

Pěstuj, zkoumej, vyprávěj! nabádá účastníky nová soutěž pro školy

Podívat se na "pěstitelky" a školní zahradu z jiného úhlu pohledu, k tomu by měla tato soutěž motivovat. Ač je hlavním tématem soutěže zahrada a učení v zahradě a o zahradě, zapojit se mohou i školy, které školní zahradu nemají a své zahradnické učení přenesly do školní třídy, klubovny, na školní chodbu či dvorek.

-

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.