Pěstuj, zkoumej, vyprávěj! nabádá účastníky nová soutěž pro školy

Pondělí 20. listopadu 2017 od 10:00

Podívat se na "pěstitelky" a školní zahradu z jiného úhlu pohledu, k tomu by měla tato soutěž motivovat. Ač je hlavním tématem soutěže zahrada a učení v zahradě a o zahradě, zapojit se mohou i školy, které školní zahradu nemají a své zahradnické učení přenesly do školní třídy, klubovny, na školní chodbu či dvorek.

Projekt EDUGARD ATCZ65

      

Soutěž Pěstuj! Zkoumej! Vyprávěj! vyhlašují Chaloupky o.p.s. společně s českými a rakouskými partnery v rámci přeshraničního projektu EDUGARD. Soutěž bude probíhat současně na obou stranách hranice - v krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Soutěž je otevřena pro třídy a zájmové skupiny žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji ve věku 6–15 let. Každá třída/skupina se může zapojit pouze jedním projektem do jednoho tématu.

Vyhlášena jsou tři témata:

1. Zahradničení se zahradou, ale i bez zahrady

- Do soutěže se mohou přihlásit projekty ekologického zahradničení na školní zahradě, ve třídě či na školním dvoře.

- Oceněny budou projekty, které přistupují k zahradničení inovativním, alternativním způsobem.

2. Zahrada vypráví

- Účastnit se můžete se zahradními příběhy např. formou krátké povídky, filmu, hry, v obrázkové podobě (časosběrné foto, komiks, koláž, kramářská píseň…). Oceněny budou projekty, které školní zahradu, zážitky na školní zahradě nebo svět zvířat a rostlin probudí v nápaditém příběhu.

3. Pokusy na zahradě

- Vítány jsou projekty, které vyzdvihnou důležitost výuky v zahradě pomocí minimálně jednoho experimentu v oblíbeném školním předmětu.

- Experiment musí být zrealizován a náležitě zdokumentován.

- Musí být patrné, jak lze uvést teoretické znalosti RVP do praktických zkušeností v zahradě.

Kontaktní osoba: Iveta Machátová - tel. 731 440 922.

Důležité termíny! 
Do 10. 2. 2018 - je třeba vyplnit a odeslat přihlášku do soutěže - stačí mailem na adresu: iveta.machatova@chaloupky.cz

Do 31. 5. 2018 - je třeba odeslat kompletní soutěžní projekt elektronicky nebo v papírové podobě na adresu: Chaloupky o.p.s., Iveta Machátová, Široká 378, 588 32 Brtnice.

Soutěží i v Naturn im Garten: zde

 Ke stažení:

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.