Kreativita ve školní zahradě (akce pro pedagogy)

Přihláška Zahrada u řeky Třebíč Čtvrtek 6. června 2019 od 08:30 - 17:00

Celodenní seminář pro učitele ZŠ, SŠ a pedagogické pracovníky DDM či CVČ z krajů Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského. Je zdarma.
Seminář není akreditován v rámci DVPP, účastníci obdrží Potvrzení o účasti.

Zahrady jsou místem rozmanitosti: příroda nám skýtá mnohá překvapení, malé zázraky kolem pěšiny. Zahrady nám ale také vypráví příběhy, po staletí rozvíjené, člověkem opečovávané, využívané. Umíme naslouchat, co nám vypráví? Jaké příběhy odhalíme, jaké si vysníme, vymyslíme? Tento seminář bude cestou objevů. Zblízka se podíváme na překvapení a zvláštní výjevy v zahradě, budeme ale také tvořit a zanecháme umělecké stopy.

V rámci semináře:

  • budeme využívat různé metody a cvičení pro objevování přírody s dětmi
  • zkoumat a objevovat
  • projevíme vlastní kreativitu
  • naučíme se vyprávět příběhy.

Program:

8,30 – 9,00 prezence, uvítání
9.00 – 12.30 dopolední blok včetně přestávky

Katharina Kraus
Příroda a zahrada: naše vlastní vnímání (startovací aktivity)
Tvůrčí cvičení k osobnímu přístupu k tématu semináře. Práce ve skupinách.

Willi Linder
Proč jsou zážitky v přírodě důležité pro děti?
Učení v přírodě je důležitým základem pro environmentálně udržitelné konání. Jako přidaná hodnota je pozitivní vliv na zdraví a podporuje sociální všímavost.

Vědecké bádání s dětmi, objevování hrou (praktická cvičení)
I zahrada je místo, které nám umožní hlubší porozumění přírodě a jejím prvkům. Na malé toulce si hravou formou přiblížíme děje v přírodě, jako je ekologická rovnováha, seznámíme se s příklady výzkumu, stejně jako s tvůrčími cvičeními, které posílí smyslové vnímání.

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 17.00 odpolední blok

Katharina Kraus
Vnímání a pozornost (praktická cvičení)
Co vidíme, slyšíme, cítíme a prožíváme, velmi záleží na našich předešlých zkušenostech a zážitcích. Pokusíme se vyjádřit naše smyslové prožitky metodami, které se užívají v arteterapii. Cílem bude uvědomit si subjektivnost zkušeností a podělit se o to ve skupině. Budeme tvořit, zanechávat umělecké stopy. S využitím přírodních materiálů – dle konceptu Land Art – přidáme další, přechodnou kapitolu do historie Zahrady u řeky.

Reflexe a shrnutí dne, ukončení semináře

Co s sebou: vhodnou obuv a ošacení do zahrady a pro tvůrčí činnosti, včetně pokrývky hlavy a pláštěnky.

Seminář bude tlumočen.

Lektoři:
Dipl.-Päd.in Katharina Kraus, BEd a Mag. Wilhelm Linder
University College for Agrarian and Environmental Pedagogy
Angermayergasse 1, 1130 Vienna
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Najdete nás ZDE

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Přihláška na seminář Kreativita ve školní zahradě

Tento seminář je zdarma. Do povinné kolonky IČ (Faktura) stačí napsat 0 a systém vás pustí dál.

Seminář není akreditován v rámci DVPP, účastníci obdrží Potvrzení o účasti.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Seminář je zdarma v rámci česko-rakouského projektu EDUGARD ATCZ65.

1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

15.7. - 19.7. LMŠ Třebíč

Po stopách Mayů (příměstský tábor)

15.7. - 19.7. Krupská škola

Hrátky u Javoru, Horní Krupá

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.