Košík 0 

Hurá z lavic / Hurá ze školky

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Kněžice Pátek 23. srpna od 12:00 - Neděle 25. srpna 12:00

Těšit se můžete na využití přírodnin (třeba bláta) v uměleckém pojetí přírody. Na fotografii, barvy z půdy, dílničky v přírodě, krajinomalbu i artefiletiku. Něco využijete ve škole, něco v běženém životě, něco ve školce a něco třeba nikdy, ale je super si to vyzkoušet.

Cena:

Učitelé ZŠ a SŠ z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje: 550 Kč (ubytování a povlečení)

Ostatní 1100,- Kč (ubytování, povlečení, jídlo)

Projekt EDUGARD ATCZ65 

       

Kontakt:

PROGRAM: Martin Kříž, tel: 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz

UBYTOVÁNI a STRAVA: Olga Žáková, tel: 568 870 434 (v pracovní dny) 7:00-15:00, olga.zakova@chaloupky.cz

Program:

Pátek 23/8/2019

13:00 oběd

14:00 - 18:00 I. BLOK   Pavla Hoppová: Tvoření z přírodnin, jílu, kamínků, výroba lampiónů...

14:00 - 18:00 II. BLOK  Roman Andres: Výukové pomůcky v lese, na louce a zahradě - náhradní program (dílna Časté omyly ve výtvarné výuce, optické hříčky a camera obscura (T. Krásenský) z technických důvodů zrušena)

18:00 večeře

19:00 - 20:30                Eva Kulková - malíři Vysočiny, přednáška o našich krajinářích včetně didaktického přesahu

Sobota 24/8/2019

7:30 snídaně

 8:30 - 12 00 I. BLOK      Magda Andresová: Využití principů artefiletiky v environmentální výchově

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které  vychází z výtvarné kultury. Umožňuje v rámci tvorby a výuky otevírat a  zpracovávat důležitá lidská témata. Může být výborným nástrojem pro nenásilné rozvíjení environmentální senzitivity a iniciačním prostředkem pro vstup do emočně náročnějších environmentálních témat. Její principy jsou aplikovatelné na všechny věkové kategorie.

 8:30 - 12:00 II. BLOK       Roman Andres: Výukové pomůcky v lese, na louce a zahradě

Workshop je zaměřený na výrobu jednoduchých pomůcek s využitím na základní škole, konstrukční dovednosti a polytechnika

12:00 Oběd

14:00 - 18:00 I. BLOK       Magda Andresová: Jak s dětmi (ne)tvořit

Jaké dětem nabídnout rukodělné tvořivé činnosti, abychom v nich neumlčeli jejich přirozenou tvořivost? Jaký je vztah námětu a výtvarné techniky a jak vést výtvarnou výuku, abychom neopakovali zažité omyly a chyby? Prakticky vyzkoušíme několik méně tradičních technik, naučíme se využívat nejrůznější druhy materiálů. Objevování formou experimentu versus návodné osvojování. Kontinuální výuka – výtvarné řady a projekty.

14:00 - 18:00 II. BLOK       Jakub Jansa: Fotografický workshop

Fotografování je fuška, nestačí zmáčkout spoušť. Pojďme prozkoumat nastavení vašich foťáků a mobilů, podívejme se na světlo a stín, kompozici, hloubku ostrosti a v neposlední řadě i úpravu hotové fotky. Foťáky s sebou, nebo alespoň mobilní telefony.

18:00 Večeře

19:00 táborák a jablka v jílu, zapneme lampióny, zahrajeme si noční hry...

Neděle 24/8/2019

7:30 snídaně

8:30 - 12 00 I. BLOK   Jakub Jansa: Fotografický workshop

Fotografování je fuška, nestačí zmáčkout spoušť. Pojďme prozkoumat nastavení vašich foťáků a mobilů, podívejme se na světlo a stín, kompozici, hloubku ostrosti a v neposlední řadě i úpravu hotové fotky. Foťáky s sebou, nebo alespoň mobilní telefony.

8:30 - 12:00 II. BLOK   Míša Míkovcová: Malování barvami Země

Malování hliněnou temperou, malování přírodními i barvenými písky a prostorové tvoření z hliněné směsi.     

 

Přihláška na Hurá z lavic

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici, číslo, město a PSČ
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Novinky e-mailem

Informace o akcích, ubytování a všem co se děje v Chaloupkách