Zazimování zahrady

Zahrada u řeky v Třebíči Čtvrtek 18. října 2018 od 15:00 - 17:00

Ptáte se kam s větvemi a listím? 

Jak nachystat záhony na zimu? Přijďte se to dozvědět.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.