Možnosti využití zahradní terapie pro seniory

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Úterý 21. března 2023 od 13:00 - Středa 22. března 16:00

Kurz je určen pro ty, co absolvovali základní kurz Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb.

Kurz je akreditován MPSV.

Obsah kurzu:

1. Specifika zahradní terapie u cílové skupiny seniorů, možnosti jejího využití, zelená biografie, receptivní zahradní terapie, obecné zaměření zahradně terapeutických programů pro seniory.

2. Terapeutická zahrada pro seniory a pro osoby s demencí, příklady dobré praxe. Základní zahradnické znalosti, výběr vhodného rostlinného materiálu pro danou cílovou skupinu, osvědčené tipy a postupy, vhodné pomůcky

3. Začlenění zahradní terapie do konceptu zařízení. Hlavní pilíře programů pro seniory, konkrétní příklady programů.

Každý blok obsahuje i praktické ukázky.

Lektoři:

Mgr. Alena Tomandlová Ruxová

 

 


Cena:

2.800 Kč


Nabízíme zajištění oběda v ceně 180 Kč a možnost přespání ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru 100 Kč/noc.
Dále lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Účastníkům základního a navazujícího kurz poskytneme zdarma jeden výtisk publikace Metodika pro poskytování zahradní terapie v sociálních službách.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Cena kurzu: 2.800 Kč

Nabízíme zajištění oběda v ceně 180 Kč

Nocleh ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru za 100 Kč/noc.

Nebo lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Svoji volbu prosím napište do poznámky.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.