Možnosti využití zahradní terapie pro seniory

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Úterý 21. března od 13:00 - Středa 22. března 16:00

Kurz je určen pro ty, co absolvovali základní kurz Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb.

Kurz je akreditován MPSV.

Obsah kurzu:

1. Specifika zahradní terapie u cílové skupiny seniorů, možnosti jejího využití, zelená biografie, receptivní zahradní terapie, obecné zaměření zahradně terapeutických programů pro seniory.

2. Terapeutická zahrada pro seniory a pro osoby s demencí, příklady dobré praxe. Základní zahradnické znalosti, výběr vhodného rostlinného materiálu pro danou cílovou skupinu, osvědčené tipy a postupy, vhodné pomůcky

3. Začlenění zahradní terapie do konceptu zařízení. Hlavní pilíře programů pro seniory, konkrétní příklady programů.

Každý blok obsahuje i praktické ukázky.

Lektoři:

Mgr. Alena Tomandlová Ruxová

 

 


Cena:

2.800 Kč


Nabízíme zajištění oběda v ceně 180 Kč a možnost přespání ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru 100 Kč/noc.
Dále lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Účastníkům základního a navazujícího kurz poskytneme zdarma jeden výtisk publikace Metodika pro poskytování zahradní terapie v sociálních službách.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Cena kurzu: 2.800 Kč

Nabízíme zajištění oběda v ceně 180 Kč

Nocleh ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru za 100 Kč/noc.

Nebo lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Svoji volbu prosím napište do poznámky.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
10.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecké kufrování

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Zimní stopovaná

29.12. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Novoměstské kufrování

21.2. 2024 Dům přírody Žďárských vrchů

Jak na zážitkové hry

20.3. 2024 Dům přírody Žďárských vrchů

Environmentální témata CHKO Žďárské vrchy

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.