Hlavní kategorie

Metodika pro poskytování zahradní terapie v sociálních službách

Má vaše sociální služba zahradu? Zaujala vás metoda zahradní terapie? Uvažujete o zařazení programů zahradní terapie do nabídky vaší sociální služby?
Pak potřebujete tuto novinku z chaloupecké nabídky!
Jediná metodika o zahradní terapii v češtině na českém trhu!

Cena s DPH: 490 

Metodika zahradní terapie vás detailně seznámí s poskytováním zahradní terapie.
Deset kapitol se postupně věnuje úvodu do metody včetně jejích teroretických východisek, probírá působení zahradní terapie na jednotlivé oblasti člověka, řeší zajištění podmínek pro poskytování programů zahradní terapie, naučí vás jak postavit dobrý program zahradní terapie a jeho strukturu a naučí vás jak novou metodu včlenit do konceptu vašeho zařízení.
Poslední kapitoly se věnují zahradní terapii podle jednotlivých nejčastějších cílových skupin - zahradní terapie pro seniory, uživatele s vývojovým postižením, osoby s psychickým onemocněním a zahradní terapii pro sociálně ohrožené skupiny.
Součástí kapitol jsou příkladové aktivity, příklady dobré praxe a ukázky zahradně-terapeutických programů. Dozvíte se možnosti a limity tvorby terapeutických zahrad pro jednotlivé cílové skupiny.
Počet stran: 130
Autoři: Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová, Ing. Zuzana Galle, Bc. Martina Kalendová, Mgr. Alena Tomandlová Ruxová
Vydaly: Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
Tisk: Trifoil Jihlava
ISBN: 978-80-906417-4-7

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.