Poselství Velikonočního ostrova

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Pátek 20. ledna 2023 od 13:00 - Sobota 21. ledna 16:00

akreditovaný seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ a pro pedagogy volného času

Můžeme se poučit z příběhu lidí, kteří žili na ostrově Rapa Nui? Nová metodika přináší náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v složitém a kontroverzním světě a vést je k aktivnímu jednání ve prospěch druhých či společnosti. Mnoho aktivit si během semináře vyzkoušíme.

Lektorka: Mgr. Helena Nováčková

Cena: 1500 Kč

Pozvánka zde

Pro zájemce možnost přespání ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru (pište do poznámky). Nebo je možné využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.