V česko-rakouské soutěži obstály školy z Vysočiny na výbornou

Vysočina – Těsně před začátkem letních prázdnin byla ukončena dlouhodobá soutěž: Pěstuj, zkoumej, vyprávěj. Soutěžily mezi sebou školy ze tří krajů českých - Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj a školy z Dolního Rakouska. Předmětem soutěže byla zahrada. Přistoupit, nebo spíše vstoupit jste do ní mohli libovolným způsobem. A děti to udělaly tak, že členům hodnotící komise doslova spadly brady. S jednou členkou komise, Ivetou Machátovou, jsme si sedli a na soutěž jsme se pořádně vyptali.

O jakou soutěž se tedy jednalo a kdo byl jejím vyhlašovatelem?

Vyhlásili ji projektoví partneři projektu EDUGARD (Education in Plant Growing And Regional Sustainable Development): Chaloupky, Lipka, Přírodní zahrady a rakouská Natur im Garten. Soutěž měla českou a rakouskou část. Ta rakouská se jmenovala Garten ist Klasse!, ale nám se více líbil název: Pěstuj, zkoumej, vyprávěj.

Jaká byla témata soutěže?

Byla zadána tři: Zahradničení se zahradou i bez zahrady, Zahrada vypráví a Pokusy v zahradě. Všechna témata zaujala přibližně stejně. Výtvarně ale naprosto vévodilo: Zahrada vypráví.

Jak jsme si řekli, výsledky soutěže byly vyhlášeny na konci školního roku. Kdy ale soutěž začala? Kdy byla vyhlášena?

Vyhlášena byla v září 2017 a uzávěrka pro podání vypracovaných prezentací byla až 31. května letošního roku.

V úvodu jsme již napověděli, že výsledky všechny překvapily. Co je podle tebe na celé soutěži nejcennější?

Žáci i učitelé podali obrovský výkon. Přihlásili se ti, kteří se zahradou nějak pracují, a soutěž je tím pádem oslovila. Aby obstáli, museli svou činnost třeba i vtipným způsobem prezentovat. A jak jsme se mohli přesvědčit, zhostili se toho naprosto fantasticky. Používám asi příliš mnoho superlativ, ale vidíš sám. Každá škola se k tomu postavila originálním způsobem a vždy s úžasnou hravostí a ve většině případů i precizností. Myslím, že tohle nikdo nečekal. Komise dostala k posouzení knihy s nejrůznějšími prvky, leporela, komiksy, krátké filmy… A některé i v angličtině. Děti prostě míří do světa a vůbec se s tím „nemažou“. Vybraly si téma, to prozkoumaly, zdokumentovaly a prezentovaly. Jak závažné téma to bylo, na tom až tak ne záleželo.

Kolik prezentací tedy nakonec před komisí leželo a kolik se zapojilo škol?

Z Rakouska doputovalo 48 projektů, ale přiznám se, že z kolika škol to bylo, nevím a z české strany přišlo 60 projektů. Tady čísla máme: z Vysočiny to bylo 31 projektů z 21 škol a 550 dětí, z Jihočeského kraje se zúčastnilo 9 škol se 13 projekty a 350 dětí a z Jihomoravského kraje 13 škol se 16 projekty a 330 dětí.

Zatím jsme mluvili hlavně o našich projektech a jejich vyhodnocení. Znamená to, že rakouské byly hodnoceny extra?

Přesně tak. Nad rakouskými projekty jsme se sešli již 30. května v Tullnu a nad českými 30. června na brněnské Lipce na pracovišti Kamenná. Všechny práce ale hodnotila stejná česko-rakouská komise. Časově to bylo rozděleno, protože rakouští partneři potřebovali stihnout významnou konferenci a asi si i dovedete představit, že více jak 100 projektů bychom nemohli za den svědomitě zhodnotit.

Podle čeho byly práce hodnoceny?

Při vyhlášení soutěže byla kritéria stanovena takto: kvalita prezentace, inovativnost projektu, aktivní využití nebo propojení s výukou, aktivní učení se v zahradě, aktivní zapojení žáků během celého projektu, udržitelnost a nemohlo chybět přírodní zahradničení. Předem neznali jen způsob bodového ohodnocení, ale to by jejich práci stejně neovlivnilo. Získat mohli maximálně 48 bodů.

Byl nějaký rozdíl v přístupu rakouských a českých dětí?

Byl. Naše děti se k zadání postavily tvořivěji a hravěji. Ve svých prezentacích propojily více předmětů a daly si s tím více záležet. Rakouské prezentace připomínaly spíše vypracování např. laboratorní práce, ale samozřejmě i tam se našly moc pěkné ukázky.

Mohu doufat, že ve výkonech českých škol se odrazila dlouhodobá spolupráce Chaloupek a Lipky se školami. Nadneseně se dá říci, že čeští partneři projetu sklízeli plody svého mnohaletého úsilí. Ukázalo se, že naše práce není zbytečná. Děti i kantoři vnímají školní zahrady jako důležitou součást pro výuku na škole.

Poslouchá se to krásně. Jak dlouho ale vlastně trvá pojetí zahrady jako prostoru k výuce nejrůznějších předmětů a ne jen místo jako místo k pěstování a nezáživnému okopávání mrkve?

Poměrně dlouho, ale moudrých škol a hlavně kantorů bylo málo. My jsme měli paní Květoslavu Burešovou. Manuál s metodikou, jak učit v zahradě vydaly Chaloupky v roce 2008, ale už o dva roky dříve se začal formovat spolek kantorů, kteří v zahradě učili něco jiného, než pěstitelské práce. A v roce 2009 startuje přeshraniční projekt přírodních zahrad, který přináší další pohled na zahrady a potažmo i učení v nich. S konceptem přírodních zahrad přišli Rakušané, ale koncepce výuky v nich, učení zážitkem a podobně, to už je výsledek spolupráce škol a středisek ekologické výchovy.

A ten manuál Učíme se v zahradě je ještě k mání?

Ano, ten je stále v naší nabídce. I s odstupem času je stále aktuální a inspirativní.

Vraťme se k soutěži, které školy nakonec zvítězily a jaké budou jejich výhry?

Vítězné týmy pojedou do zahrad v rakouském Tullnu, kde na ně čeká program. Na další účastněné čekají pobytové a jednodenní výukové programy v české republice realizované Chaloupkami, Lipkou a sdružením Přírodní zahrady. Drobné ceny dostane každý, ale podobně jako v soutěži samotné jde hlavně o zážitky a inspiraci. Za Kraj Vysočina si výlet do Tullnu udělají týmy z Budišova a Domamile. Sedmáci z Domamile natočili vtipné video o pěstování kedluben na zamulčovaném trávníku bez rytí. Budišovští svůj projekt, který se skládal z videa a novin, dodali komplet v angličtině.

Hmmm, palec nahoru. A to je konec projektu? Konec soutěže?

Doufám, že vypracování projektů bylo pro většinu škol jen zpestření jejich trvalé práce, nebo pro některé i start či popíchnutí k další činnosti. Prezentace projektů budou ještě k vidění na slavnostní zahradní konferenci v Balinách u Velkého Meziříčí v květnu  příštího roku.

Ukázky některých prezentací bude možné vidět na 25. veletrhu ekologické výchovy, který se koná od úterý 4. do pátku 7. září na Chaloupkách Kněžice. Veletrh ekologické výchovy je celostátní akce pro lektory a příznivce ekologické výchovy s bohatým programem. Pro novináře bude připraven servis s informacemi.

1.7. - 31.8. Dům přírody Žďárských vrchů

Léto s vlkem ve Žďárských vrších

14.7. - 19.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor

15.7. - 19.7. LMŠ Třebíč

Po stopách Mayů (příměstský tábor)

15.7. - 19.7. Krupská škola

Hrátky u Javoru, Horní Krupá

28.7. - 17.8. Chlum u Třeboně

Husité (třítýdenní tábor)

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.