To by se mi tak chtělo…

Čtvrtek 27. ledna 2022 od 13:21

Patřím mezi nadšené ekologicky zaměřené učitele a proto jsem se na bývalé škole účastnila programu Globe a Ekoškola pod záštitou organizace Tereza. Na jednom víkendovém kurzu s námi sdílela paní učitelka z Moravských Budějovic jejich Tajný lesík. No, přiznám se, hned mě napadlo: „To by se mi tak chtělo, chodit nebo jezdit s žáky někam do lesa na celý den… To by kolegové měli určitě radost...“

No a hleďmě. Na konferenci EVVO v listopadu jsem potkala Martina Kříže, který tuto myšlenku znovu propagoval.
Na jedné škole, kde učím máme prima školní zahradu i se sadem. Přírodovědné vyžití krásné, super, báječné. Na druhé škole máme  pouze hřiště a malý kousek zeleně s venkovním altánem. Za školou je velký kopec a asi 10 minut od školy vzrostlý les. Zeptala jsem se tedy ve sborovně, co by tomu řekli, kdybychom jako škola, zasadili les, starali se o něj a chodili do něj učit. Nestačila jsem se divit. Hned dvě paní učitelky souhlasily a hned nabízely své lesy. Ale nakonec jsme usoudili, že les za školou by byl mnohem lepší.
Domluvili jsme si schůzku s panem starostou a panem lesníkem, sedli jsme si nad plánek pozemků a vše probrali a dohodli. Obec nechá škole cca 0,5 ha lesa. Les bude rozdělený na dvě části. Svah bude ponechán ladem pro náletové stromy a keře a bude v něm i tlející dřevo. Druhá část na kopci se osází stromy.
 
První bádání
Se sedmáky jsme se vydali do lesa zkoumat stopy zvířat a pupeny stromů. Ihned jsme viděli stopy srnky. Na kopci vedle lesa je pole a tam žáci našli i stopy lišky a divočáka. Holky zůstaly u prozkoumávání pupenů a objevili javor, buk, modřín, lísku, lípu, bez a jasan. Zastoupení druhů je pestré a na jaře si ověříme naše pozorování.
S osmáky jsme se vydali měřit obvod části, kde budeme sázet stromky. Žáci změřili obvod nejprve na vytištěné katastrální mapě a poté jej změřili pomocí pásma. Také jsme zjistili, že z jedné třetiny je již les osázený a to smrky a buky.
Žáci páté třídy vymysleli pro náš les několik názvů a proběhne školní hlasování.
Jak se bude náš les nazývat a co se dozvíme od pana lesníka Vám napíši příště.
 
Z Jimramova zdraví žáci s paní učitelkou Macenauerovou
10.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecké kufrování

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Zimní stopovaná

29.12. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Novoměstské kufrování

21.2. 2024 Dům přírody Žďárských vrchů

Jak na zážitkové hry

20.3. 2024 Dům přírody Žďárských vrchů

Environmentální témata CHKO Žďárské vrchy

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.