Příměstský tábor v Domě přírody

Přihláška Dům přírody Žďárských vrchů Pondělí 20. února 2023 od 08:00 - Pátek 24. února 12:00

Tradice, řemesla a hrátky o století zpátky. Příměstský tábor pro děti 1. stupně ZŠ.

Tradice, řemesla a hrátky o století zpátky Strava : obědová polévka (svačinu si děti přinesou svoji z domu)

Možnost společné cesty z / do Nového Města na Moravě s pedagogickým doprovodem

Minimální počet účastníků: 12

Cena: 1600 Kč / 5 dní (obědová polévka v ceně)

Program probíhá každý den od 8:00 do 15:00

Bližší informace:

tel.: 734 523 758, kratka@chaloupky.cz

plakátek zde

 

 

 

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.